Skip to main content

Rol: hoofdleiding

De hoofdleiding is sterk in het aansturen van de werking van de KLJ-afdeling.

 

De hoofdleiding is sterk in het aansturen van de werking van de KLJ-afdeling.

 

Wat houdt dat in, hoofdleiding zijn?

Als hoofdleiding ben je de eindverantwoordelijke van je KLJ-afdeling. Uiteraard sta je er niet alleen voor. Het is belangrijk dat de hoofdleiding het vertrouwen van de leiding/het bestuur krijgt. Alleen zo kan er samen, als een echte ploeg, aan een kwaliteitsvolle afdeling gebouwd worden. Elk bestuurslid moet zich zich kandidaat kunnen stellen en elk bestuurslid moet zijn zijn stem kunnen uitbrengen.

Wat zijn de taken van de hoofdleiding?

Als hoofdleiding ben je eindverantwoordelijk over heel wat taken. Maar dat betekent niet dat je alles zelf moet doen. Je moet iets in orde krijgen, maar dat kun je ook doen door een taak te delegeren en op te volgen.

  • je bestuur het juiste organisatiemodel geven

  • een bestuursvergadering voorbereiden en leiden

  • beslissingen kunnen nemen als niet iedereen het eens is

  • een afdelingsreglement voor (bestuurs)leden maken

  • een jaarplanning maken

  • je afdeling evalueren

  • ledenwerving aansturen

  • leidingswerving aansturen

  • aanspreekpunt zijn voor leden, leiding, ouders, iedereen buiten KLJ

  • de groepssfeer, taakverdeling, naleving van de regels bewaken

Cursus Hoofdanimator in het jeugdwerk

De cursus Hoofdanimator is een aanrader voor elke hoofdleid(st)er of trekkend bestuurslid vanaf 18 jaar, die al een attest Animator in het jeugdwerk (of een portfolio met relevante ervaring) hebben. Tijdens deze cursus krijg je de kans om te groeien in het leiden van een bestuursploeg en het runnen van een afdeling. Vol uitwisseling met bestuursleden van andere afdelingen, waarbij voortgebouwd wordt op jullie kennis en kunde als leid(st)er. Ontdek wat je werkpunten zijn en hoe je eraan kunt sleutelen. De cursus bestaat uit twee weekends (samen 30 uur vorming) en een stage van 30 uur in de eigen afdeling.

Hoofdleider jeugdbeweging

Nog geen attest Hoofdanimator op zak?

Ook dit jaar vind je heel wat leerrijke hoofdanimatorcursussen in het KLJ-vormingsaanbod.
 

Schrijf je in

Solo, duo, trio ...

De taken van de hoofdleiding kunnen perfect door meerdere mensen uitgeoefend worden. Belangrijk hierbij is dat iedereen goed weet waarvoor hij bij wie terecht kan. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen iemand verantwoordelijk te maken voor alles wat met leden en ouders te maken heeft. Voor interne zaken kan je dan bij de andere terecht.

Met meer dan twee hoofdleiders maak je best een werkgroepje om te kunnen overleggen en om dezelfde visie te kunnen uitdragen.

Hulp nodig?

Als hoofdleiding draag je een grote verantwoordelijkheid. Dat doe je graag. Maar op sommige momenten zie je het even niet meer zitten. Je hebt hulp nodig of gewoon nood aan een goede babbel. Neem gerust contact op met je pedagogisch medewerker bij KLJ met eender welke vraag.