Skip to main content

Een bestuursmodel dat past

Je werking zo organiseren dat je alles kwaliteitsvol geregeld krijgt: een hele uitdaging. Ontdek de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden.

 

Je werking zo organiseren dat je alles kwaliteitsvol geregeld krijgt: een hele uitdaging. Ontdek de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden.

 

Bestuur en leiding: aparte teams?

Een KLJ-jaar brengt heel wat met zich mee. Je moet heel wat knopen doorhakken, topactiviteiten voorbereiden en geld in het laatje brengen met enkele evenementen. Dat vraagt om een goede taakverdeling en organisatie.

Je kan dat allemaal met dezelfde mensen doen of je kan kiezen voor twee teams: een bestuursploeg die zich bezighoudt met de organisatie enerzijds en een leidingsploeg die voor de activiteiten zorgt anderzijds. Wie wil kan in beide ploegen zitten, maar dat hoeft niet.

Een nieuw bestuursmodel?

Je ploeg in een passend model brengen in geen gemakkelijk opdracht. Er zijn tradities (‘we deden het al altijd zo’) en die verander je niet makkelijk. Bovendien vraagt een nieuw bestuursmodel enkele jaren om echt in de plooi te vallen.  

Er zijn zes voorbeeldmodellen die kunnen inspireren: drie waarbij leiding en bestuur uit dezelfde mensen bestaan, drie waarbij dat niet zo is. Elk model heeft voor- en nadelen.

  • Leiding = bestuur

  • Leiding = bestuur, plus werkgroepen

  • Leiding = bestuur, plus werkgroepen en een eindverantwoordelijke per leeftijdsgroep

  • Leiding en bestuur: aparte teams

  • Leiding en bestuur: aparte teams, plus werkgroepen

  • Leiding en bestuur: aparte teams, plus werkgroepen en een eindverantwoordelijke per leeftijdsgroep

Welk bestuursmodel is een optie voor jullie afdeling? In de bijlage vind je een uitgebreide uitleg, en alle voor- en nadelen.

hoe ziet je groep eruit jeugdbeweging

Plus werkgroepen?

Met de hele ploeg nadenken over de kleur van een T-shirt? Niet altijd een goed idee. Om je vergadering te ontlasten kan je er voor kiezen om werkgroepen in het leven te roepen. Deze werkgroepen vergaderen over een bepaald thema (fuif, ledenwerving, eetdag, kamp, leidingsweekend, …) en brengen hun beslissing op de vergadering. Zo vermijd je lange discussies die niet iedereen interesseren en geef je toch nog iedereen de kans om zijn mening te geven.

Plus eindverantwoordelijke per leeftijdsgroep?

In sommige afdelingen wisselt de leiding van een leeftijdsgroep per activiteit. Andere afdelingen kiezen ervoor om per leeftijdsgroep vaste leiding te hebben. Elke leeftijdsgroep wordt dan geleid vanuit een werkgroepje met een eindverantwoordelijke. Die roept het werkgroepje samen, houdt in het oog dat iedereen het nodige doet voor de activiteiten en brengt verslag uit op de vergadering. Voordeel is dat je de leden van je eigen groep erg goed leert kennen.

Graag begeleiding of vorming?

KLJ-vrijwilligers komen vorming op maat geven! Vind het aanvraagformulier op Click.
 

Vraag aan