Skip to main content

Een bestuursmodel dat past

Je werking zo organiseren dat je alles kwaliteitsvol geregeld krijgt: een hele uitdaging. Ontdek de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden.

 

Je werking zo organiseren dat je alles kwaliteitsvol geregeld krijgt: een hele uitdaging. Ontdek de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden.

 

Een aangepaste aanpak

Elke bestuursploeg ziet er anders uit, er zijn kleine en grotere afdelingen en die vragen dan ook om een andere aanpak als het gaat over de organisatie van je werking. Hieronder vind je vier verschillende bestuursmodellen uitgelegd.

Model 1 - Leiding is bestuur

Dit is het eenvoudigste model: aan het hoofd van de afdeling staan één of twee hoofdleiders. De anderen zijn leiding, maar ook bestuurslid. Ze zorgen allemaal samen voor het uitvoeren van de bestuurstaken en het geven van activiteiten. Voor welke afdelingen is dit model het meest geschikt?

  • Voor afdelingen met een kleine tot middelgrote leidingsploeg/bestuur (max 10 personen).
  • Voor afdelingen met een kleine tot middelgrote ledengroep.
  • Voor afdelingen met één leeftijdsgroep.

Model 2 - leiding en bestuur apart

In dit model zijn leiding en bestuursleden een aparte groep. De bestuursleden zorgen ervoor dat de bestuurstaken uitgevoerd worden. Sommigen zijn leiding en bestuurslid, anderen zijn enkel leiding. Dit wil zeggen dat de leiding enkel activiteiten maken en/of geven. Voor welke afdelingen is dit model het meest geschikt?

  • Voor afdelingen met een grote bestuursploeg (d.i. bestuur + leiding = 15 of meer).
  • Voor afdelingen met een grote ledengroep.
  • Voor afdelingen met één of verschillende leeftijdsgroepen.

Let op, vergeet de samenhang en teambuilding niet! Uiteindelijk zorgt iedereen samen voor een goed draaiende afdeling. Houd elkaar op de hoogte van beslissingen. Goede communicatie tussen leiding en bestuur is essentieel.

Model 3 - leiding is bestuur en werkgroepen

Om de hoofdleiding enigszins te ontlasten én om de vergaderingen toch nog efficiënt te laten verlopen, wordt bij grote groepen vaak gewerkt met een aantal subwerkgroepen. Denk bijvoorbeeld aan een werkgroep fuiven, een werkgroep die verantwoordelijk is voor de eetdag, een werkgroep ledenwerving enzovoort. Deze werkgroepen komen apart samen om hun thema te bespreken en brengen verslag uit op de bestuursvergaderingen met de hele bestuursgroep/leidingsploeg en hoofdleiding.

Let op, vermijd dat de werkgroepen op hun eilandje gaan werken, waardoor de rest van het bestuur niet meer op de hoogte is.

Model 4 - leiding is bestuur en verantwoordelijken per leeftijdsgroep

Je kan ervoor kiezen om per leeftijdsgroep een vaste werkgroep/vaste leiding verantwoordelijk te stellen. Ideaal is dat elke werkgroep een eindverantwoordelijke heeft, die de werkgroep samenbrengt om activiteiten voor te bereiden en verslag uitbrengt op de bestuursvergaderingen met alle bestuursleden/leiding.

Let op, vermijd dat de leeftijdsgroepen op eilandjes gaan werken. Zorg op de bestuursvergadering voor een duidelijke informatieoverdracht over de verschillende leeftijdsgroepen heen.

Model X

In model X is de leiding gelijk aan het bestuur, de verantwoordelijken per leeftijdsgroep en de werkgroepen. Je kan de bovenstaande modellen met elkaar combineren om nog andere samenstellingen te maken.

Te weinig leiding of bestuursleden

Wat als er te weinig leiding is om activiteiten te geven? Of wat als er te weinig bestuursleden zijn om de organisatie van de fuif, eetdag of carwash tot een goed einde te brengen?

Tips over nieuwe leiding en flexibele leidingsengagementen vind je hier

Graag begeleiding of vorming?

KLJ-vrijwilligers komen vorming op maat geven! Vind het aanvraagformulier op Click.
 

Vraag aan