Skip to main content

Steun een lokale KLJ-afdeling

Wil jij een lokale afdeling of KLJ Nationaal financieel steunen? Dat kan! Je leest er alles over op deze pagina. Wist je bovendien dat giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar zijn?

Wil jij een lokale afdeling of KLJ Nationaal financieel steunen? Dat kan! Je leest er alles over op deze pagina. Wist je bovendien dat giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar zijn?

Waarom een gift?

KLJ wil haar werking zo laagdrempelig mogelijk houden voor iedereen. Daarom streven onze afdelingen naar een betaalbaar aanbod voor alle kinderen en jongeren in de buurt. Dat is niet zo vanzelfsprekend, want de kosten van een KLJ-afdeling liggen vele malen hoger dan het inschrijvingsgeld dat ze innen. Bovendien heeft elke afdeling ook nog heel wat andere uitgaven naast haar wekelijkse of maandelijkse werkingskosten, denk maar aan huurgeld, stookkosten, kampeermateriaal, enzovoort.

Om de werking draaiende te houden, organiseert elke afdeling jaarlijks verschillende kasacties en evenementen. Dat levert een mooi extraatje op maar is niet altijd voldoende voor grotere projecten, zoals het (ver)bouwen van een KLJ-lokaal.

Hoe doe ik een gift?

Draag jij de lokale KLJ-afdeling in je dorp een warm hart toe en ben je bereid ze met een gift te ondersteunen? Klik dan op onderstaande knop.

In het formulier kan je aanduiden aan welke afdeling je wil doneren. Als je KLJ Nationaal aanduidt, dan zal je gift gebruikt worden om KLJ-afdelingen in geldnood te helpen via het fonds 'KLJ-afdelingen'.

Ook goed om te weten: Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Steun een KLJ-afdeling

Dankzij je gift draag je bij aan een betaalbare en kwaliteitsvolle KLJ-werking.

Ik doe een gift

Steun KLJ Nationaal

KLJ ondersteunt haar lokale afdelingen. Dit doen we materieel, bijvoorbeeld door een verzekering aan te bieden, kwaliteitsvolle en duurzame materialen in onze webshop aan te bieden, voorbeeldwerkvormen uit te werken en brochures en magazines uit te geven. En immaterieel door pedagogische beroepskrachten en vrijwilligers aan te werven, kennis op te bouwen, ons te mengen in het maatschappelijke debat en door vormingen en evenementen te organiseren.

Om onze doelen te bereiken, verzamelt KLJ werkingsmiddelen via lidgelden, subsidies van de Vlaamse overheid en via steun van mensen en organisaties die ons genegen zijn.

Wil je zelf ook een bijdrage doen aan KLJ of aan een van de projecten waaraan we werken? Dat kan!

Steun de KLJ-werking

9 pedagogische medewerkers, 4 evenementmedewerkers,5 secretariaatsmedewerkers, 3 communicatiemedewerkers en 4 nationale medewerkers staan dag in dag uit klaar om onze KLJ-afdelingen te ondersteunen. Samen met meer dan 300 vrijwilligers bouwen we aan een toporganisatie die van zich laat horen en gezien mag worden. Steun de KLJ-werking en zorg er mee voor dat we kunnen blijven doen waar we goed in zijn: KLJ-afdelingen ondersteunen om elke week het beste van zichzelf te geven.

Steun het steunfonds

KLJ is er voor iedereen. We vinden dat iedereen alle kansen moet krijgen om ten volle te genieten van hun jeugd bij KLJ. Om deze visie in de praktijk te vertalen, besloot KLJ om een steunfonds uit te bouwen. Als iemand daar – om welke reden dan ook – nood aan heeft, betaalt die zelf maar 20% van het nationale gedeelte van het lidgeld en/of van het inschrijvingsgeld voor meerdaagse bovenlokale initiatieven. De rest van de kost wordt opgevangen door je KLJ-afdeling en KLJ Nationaal. Bovendien kunnen afdelingen ervoor kiezen om het steunfonds ook mogelijk te maken voor hun weekends en/of kampen. Samen maken we KLJ voor iedereen!

Steun het fonds 'KLJ-afdelingen'

Via dit fonds ondersteunt KLJ nieuw opgerichte afdelingen. Elke nieuw opgerichte afdeling krijgt van KLJ een startpakket ter waarde van 500 euro. Hiermee kan de afdeling zich kenbaar maken in het dorp en de eerste uitgaven voor haar werking financieren. Een opstartende afdeling krijgt ook een intensieve begeleiding van een pedagogisch medewerker en gedurende het eerste jaar kunnen leiders van de nieuwe afdeling op kosten van KLJ Nationaal deelnemen aan de kadervormingscursussen.

Ook KLJ-afdelingen die door onvoorziene omstandigheden in geldnood komen, kunnen via KLJ financiële hulp vragen. Via het fonds 'KLJ-afdelingen' kunnen we, onder voorwaarden, renteloze leningen uitschrijven aan afdelingen in moeilijkheden.

Steun de K in KLJ

KLJ besteedt aandacht aan de K in haar naam door een eigentijds aanbod voor zingeving en bezinning uit te werken en aan te bieden aan haar afdelingen. Jij kan ons ondersteunen om dit aanbod verder te ontwikkelen.

Steun KLJ Connect

Via KLJ Connect wil KLJ connecteren met alle kinderen en jongeren in de buurt, ongeacht hun achtergrond. Het project werkt drempels binnen onze eigen werking weg en geeft zo meer kinderen en jongeren de kans om kennis te maken met het jeugdwerk. 

Steun innovatieve lokale projecten

We merken dat afdelingen terughoudend zijn om vernieuwende ideeën uit te voeren bij het organiseren van hun werking en/of evenementen. Dat komt door de grote onzekerheid of de beperkte return on investment die daar tegenover staat. KLJ wil haar afdelingen aanmoedigen om toch die vernieuwende stap te zetten, daarom willen we ze financieel ondersteunen als ze acties organiseren die bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen. Door dit fonds financieel te steunen, kan ook jij bijdragen aan innovatieve lokale projecten.

Steun de uitbouw van onze digitale toepassingen

KLJ ondersteunt haar afdelingen via een website waarop alle info voor een goede KLJ-werking gebundeld staat. Daarnaast bieden we een uitgebreide digitaal platform aan waarop KLJ’s hun activiteiten kunnen aankondigen, communiceren met KLJ Nationaal en hun leden en waar ze hun ledenadministratie kunnen bijhouden. Via datzelfde platform krijgen onze bovenlokale vrijwilligers toegang tot gedeelde documenten, zoals vergaderverslagen. Help de uitbouw en het up-to-date houden van onze ICT-toepassingen door een gift aan het fonds 'ICT'.

Steun KLJ Nationaal

Dankzij jouw steun werken we aan een sterke en kwaliteitsvolle KLJ-werking voor alle kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Ik doe een gift