Skip to main content

Nieuwe leiding vinden

Een leidingstekort dreigt? Dan is het tijd voor een leidingswerving-actieplan om nieuwe leiders en leidsters te vinden. We geven enkele tips om jongeren te overtuigen om de overstap te maken naar KLJ-leiding of -bestuur.
 

Een leidingstekort dreigt? Dan is het tijd voor een leidingswerving-actieplan om nieuwe leiders en leidsters te vinden. We geven enkele tips om jongeren te overtuigen om de overstap te maken naar KLJ-leiding of -bestuur.
 

Hoeveel leiding heb je nodig?

Het is moeilijk om een concreet getal te plakken op het aantal leiding dat je minimaal nodig hebt. Maar 3 leiders voor 75 leden is te weinig, maar moet je dan met 8, 10 of 12 zijn?

Het kan zijn dat je al jarenlang een werking hebt met 50 leden en 6 leiding. En dat dat leuk en veilig is voor iedereen. Een andere afdeling kan 10 leiding hebben, en plots terugvallen naar 7 … en kan dat wél als een tekort aanvoelen.

Lijst in 2 kolommen op wat 1) gedaan moét worden en 2) jullie graag zouden willen dat gedaan wordt. De eerste kolom zijn je ‘needs’, je tweede kolom je ‘wants’.

  • Bv. het is nodig dat je activiteiten veilig verlopen

  • Bv. je zou heel graag willen dat het afdelingsstijdschrift wordt vormgegeven door iemand met Indesign-skills.

Bekijk zo hoeveel mensen je minstens nodig hebt om je ‘needs’ in orde te maken. Dat is jùllie minimumaantal leiding en/of bestuursleden.

Natuurlijk, er nog een jaartje bij!

Als je een leider of leidster te weinig hebt, dan betekent dat meestal dat er een andere is die het niet ziet zitten om er een jaartje bij te doen. Daarom is het heel belangrijk je leiding zo lang mogelijk gemotiveerd te houden. Leidingsbinding is onlosmakelijk verbonden met leidingswerving.

+16: jullie beste verzekering voor de toekomst

Een leuke en uitdagende +16-werking zorgt ervoor dat jongeren die nu nog ‘gewone’ leden zijn goesting krijgen om in de leiding te stappen. Als zij altijd hebben mogen proeven van toffe activiteiten en een geweldige sfeer onder de leiding, dan willen zij hier heel graag in de toekomst aan meewerken. Geef +16’ers soms eens een proevertje van wat ‘leiding zijn’ kan zijn. En begin zelf het gesprek met hen erover, beantwoord hun vragen erover.

Op zoek buiten de afdeling

Zijn er te weinig +16’ers die willen doorgroeien naar de functie van leider of leidster? Dan moet je ergens anders gaan rekruteren. In bijlage vind je tips over de zoektocht naar nieuwe leiding in het netwerk rond je afdeling, en zelfs verder: mensen en media in je netwerk in te zetten, jongeren aanspreken, een open oproep doen ...

Een warm welkom voor nieuwe leiding

Zorg ervoor dat nieuwe leiding zich snel thuis voelt.

  • Informeren: nieuwe leiding zit met veel vragen. Informeer hen op voorhand over ​wat ze kunnen verwachten. Ook hun ouders weten niet altijd wat ze moeten verwachten, maak ook tijd voor hun bezorgdheden. Je afdeling kent vele tradities, afkortingen en een lange geschiedenis. Neem je nieuwtjes mee door een draaiboek van een werkjaar op te stellen, geef hen een meter of peter die op hun vragen kan antwoorden en schets duidelijk de verwachtingen en tradities bv. in een infoboekje (voorbeelden in bijlage). Zo komt er niemand voor onverwachte situaties te staan.

  • Ondersteunen: Pas na een jaar meedraaien heeft nieuwe leiding echt beet hoe de afdeling draait. Neem doorheen het jaar de tijd om eens te luisteren hoe het met je nieuwe leiding gaat. Bied hen groeikansen, én geef hen ook de tijd en ruimte om te groeien. Nieuwe leiding komt het team versterken, maar daarom moet je ze niet met alle resterende taken opzadelen. Taken verdeel je best op basis van kennis, kunde en goesting. Laat ook nieuwe leiding kiezen en coach hen waar nodig.

  • Opnemen in het team: Toon letterlijk aan iedereen dat ze bij jullie team horen. Een leidingspull als cadeau (en een KLJ-sjaaltje voor leiding van buiten KLJ) geeft meteen het eerste goede gevoel dat ze erbij horen. ​Maak ook tijd voor teambuilding. Iedereen wil de nieuwtjes beter leren kennen.

Kennismakingsspelletjes?

Bij de Ambrassade vind je superveel ideetjes online.
 

Zoek kennismaker

Graag begeleiding of vorming?

KLJ-vrijwilligers komen vorming op maat geven! Vind het aanvraagformulier op Wall-E.
 

Vraag aan

Downloads

Site by Wieni