Skip to main content

Hoofdanimatorcursus

Hoofdanimator is een cursus voor ervaren bestuursleden die een stapje verder willen gaan. Niet alleen hoofdleiding is welkom, ook trekkende bestuursleden of ervaren leiding.

Hoofdanimator is een cursus voor ervaren bestuursleden die een stapje verder willen gaan. Niet alleen hoofdleiding is welkom, ook trekkende bestuursleden of ervaren leiding.

Wat is dat, een hoofdanimatorcursus?

De cursus hoofdanimator omvat 50 uur vorming. De cursus is opgebouwd uit drie thema's. Je kan deze in verschillende weekends volgen, in de volgorde die je zelf wil. Je leert je eigen zwaktes en sterktes kennen en samen gaan we op zoek naar hoe jij sterker kan staan als bestuurslid of leiding.

De drie thema’s:

  • ‘​Aan de leiding’: Hoe ondersteun je de ploeg? Hoe heb je speciale aandacht voor nieuwe bestuursleden en de groepsdynamiek?
  • ‘Bestuur je afdeling’: Als KLJ-bestuurslid doe je meer dan activiteiten voor kinderen organiseren. We bekijken alle organisatorische taken die bij je afdeling komen kijken.
  • ‘Communiceer met iedereen’: Leden, ouders, buren, de gemeente, ... iedereen wil een stukje KLJ. We verdiepen ons in communicatie, het netwerk en administratie die hierbij komt kijken.

Daarnaast is een hoofdanimatorcursus ook een ontmoetingsmoment voor ervaren KLJ'ers. Je maakt er dus ook heel wat nieuwe vrienden.

Waar en wanneer?

Bij KLJ kan je de hoofdanimatorcursus op drie manieren volgen:

  1. Je volgt elk van de thema’s op één van de drie weekends. KLJ organiseert een weekend in oktober, een weekend in december en een weekend in maart (telkens 2 overnachtingen)
  2. Je volgt twee thema’s in een verlengd weekend (3 overnachtingen). Het andere deel volg je in een weekend zoals beschreven in optie 1.
  3. Je volgt alle thema’s in één week (5 overnachtingen)

Kijk in de kalender waar een wanneer de eerstvolgende hoofdanimatorcursus doorgaat. 

Opgelet, je volgt telkens de volledige cursus. Het is niet mogelijk om vroeger te vertrekken of later toe te komen. Je moet elk onderdeel hebben gevolgd om je attest te kunnen behalen.

Kostprijs

Het hoofdanimatortraject kost 120 euro, zowel voor de formule van een week als die van drie weekends. De prijzen van onze vormingen zijn steeds inclusief overnachtingen en maaltijden. Deelnemers betalen meteen voor het volledige traject, tot en met het reflectiemoment.

Na elke cursus krijg je een aanwezigheidsattest. Sommige gemeenten betalen (een deel van) het geld van de cursus terug als je dit attest toont. Je kan dit attest ook zelf downloaden op Wall-E. Ga naar “Vormingen & Evenementen > Mijn inschrijvingen”. Een secretaris kan dit ook voor andere bestuursleden via ‘Vorming & Evenementen > Alle inschrijvingen’. Zoek je inschrijving voor die bepaalde cursus en klik achteraan de tabel op ‘aanwezigheidsattest’.

Registratie

Voor je officiële attest word je goed opgevolgd op mijnkadervorming.be. Van elke stage wordt een online dossier bijgehouden en opgevolgd. Sinds je animatorcursus heb je daarvoor een KAVO-ID. De KAVO-ID koppelt je aan je cursussen en je stageplaats.
Je moet een animatorattest hebben om de hoofdanimatorcursus te volgen. Indien je dit niet hebt, moet je een ​portfolio opstellen waarin je aantoont dat je​​​ minimaal 100 uur ervaring hebt als jeugdwerker vanaf de leeftijd van 16 jaar

Hier vind je het sjabloon van het portfolio.

Portfolio

Meld je stage op mijnkadervorming.be en vind je KAVO-ID.

Stage en reflectiemoment

Om je attest te behalen moet je hierna nog 50 uur stage lopen. Dit kan gewoon in je eigen afdeling. Na afloop van de stage volg je nog een reflectiemoment om stil te staan bij wat je geleerd hebt doorheen zowel je vorming als je stage. Op dit reflectiemoment kan je je attest van de Vlaamse Overheid krijgen, na een geslaagde stage. Dit attest toont dat je de competenties van een hoofdanimator in het jeugdwerk beheerst.

Download het stageboekje van hoofdanimator.

Stageboekje

Kijk snel in de kalender waar en wanneer het eerstvolgende reflectiemoment doorgaat.

Kalender

Stagebegeleider

Om je stage in orde te brengen heb je een stagebegeleider nodig die je gaat beoordelen. Dit kan iemand zijn van je eigen afdeling of iemand die voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer info voor de stagebegeleider.

Je attest

Na het doorlopen van de 3 stappen (cursus – stage – reflectiemoment) kan je je hoofdanimatorattest behalen. Dit attest is het bewijs dat je over bepaalde competenties beschikt die nodig zijn om de rol van hoofdanimator in het jeugdwerk op te nemen. Het attest is handig voor als je animator wil zijn in een organisatie waar het hebben van een attest verplicht is of je kan het vermelden op je CV.

Als je hele traject goed verlopen is, kan je je attest zelf afprinten. Log daarvoor in op mijnkadervorming.be en selecteer in de groene menubalk op het tablad ‘Trajectgeschiedenis’. Daar kan je al je van je behaald(e) attest(en) een PDF versie dowloaden.

Documenten

Site by Wieni