Skip to main content

Evalueren

Alles kan beter. Even stilstaan bij wat goed loopt en eens nadenken over verbeteringen is belangrijk. Evalueer activiteiten, taakverdeling, groepssfeer ... Vind hier tientallen methodieken in bijlage én het Kwaliteitsinstrument.

 

Alles kan beter. Even stilstaan bij wat goed loopt en eens nadenken over verbeteringen is belangrijk. Evalueer activiteiten, taakverdeling, groepssfeer ... Vind hier tientallen methodieken in bijlage én het Kwaliteitsinstrument.

 

Afspraken tijdens een evaluatie

Om een evaluatiemoment voor iedereen aangenaam te maken, zijn er enkele regels nodig. die overloop je bij het begin.

  • Formuleer feedback op gedrag van mensen, en niet op hun persoonlijkheid of de keuzes die ze privé maken. Sla niet onder de gordel. Zorg mee voor een veilige gesprekssfeer.

  • Gebruik ik-boodschappen (ik vind, ik voel, ik zie…) en maak geen veralgemenende uitspraken of voorbarige conclusies.

  • Stel geen retorische vragen, geef meteen je mening.

  • Wees duidelijk en concreet.

  • Beloof enkel wat je kan nakomen. Vraag enkel wat mogelijk is. En krijg je een negatieve reactie, aanvaard dat dan ook.

  • Blijf bij het onderwerp.

  • Maak je zinnen af en laat anderen ook uitspreken.

  • Als je input van anderen wil, kijk er dan naar.

Evalueren met het Kwaliteitsinstrument

Activiteiten, bestuurswerking en groepsdynamica kun je bespreekbaar maken met de stellingenfiches van het Kwaliteitsinstrument (download in bijlage). Er zijn fiches voor een evaluatie van 10 aspecten van je afdeling:

Wil je graag je pedagogisch medewerker als externe hulp op je bestuursevaluatie? Dat kan. Bel hem of haar gerust.

Activiteiten evalueren met je leden

Vraag ook al je leden hoe ze de activiteiten ervaren. Een evaluatiemoment met kinderen en jongeren kan heel leerrijk zijn voor de leiding. In bijlage een fiche met ideeën en tips.

Inspiratie: zo kun je samen evalueren

De Ambrassade verzamelde tientallen methodieken om te evalueren en reflecteren
 

Vind een methodiek

Graag begeleiding of vorming?

KLJ-vrijwilligers komen Vorming op Maat geven! Vind het aanvraagformulier op Click.
 

Vraag aan

Downloads