Skip to main content

Hoe goed vergaderen?

Op de bestuursvergadering komt het bestuur op regelmatige momenten samen om de werking van hun afdeling te bespreken. Maar ook leidingsteams en werkgroepen zitten vaak rond de tafel (of in de zetel) voor een vergadering. Brainstorms kunnen leuk zijn, discussies kunnen boeiend zijn en doorgehakte knopen voelen fijn aan. Maar hoe doe je dat, efficiënt vergaderen?

 

Op de bestuursvergadering komt het bestuur op regelmatige momenten samen om de werking van hun afdeling te bespreken. Maar ook leidingsteams en werkgroepen zitten vaak rond de tafel (of in de zetel) voor een vergadering. Brainstorms kunnen leuk zijn, discussies kunnen boeiend zijn en doorgehakte knopen voelen fijn aan. Maar hoe doe je dat, efficiënt vergaderen?

 

Wie is belangrijk op een vergadering?

Iedereen. Of toch iedereen die belang heeft bij wat er besproken wordt. Om gehoord te kunnen worden. Om dingen te weten. Om te weten wat verwacht wordt. Meestal is het een hoofdleider, werkgroep-, leeftijdsgroep- of eventverantwoordelijke die de vergadering leidt. En op een bestuursvergadering kan de bestuursanimatieverantwoordelijke (BAV) de sfeerbewaker zijn.

Tientallen vergadertechnieken

In de bijlage vind je een uitgebreide bundel tips over hoe je ervoor kan zorgen dat een vergadering goed verloopt:

  • Waar vergaderen, en in welke opstelling van de tafels?

  • Welke afspraken zijn belangrijk?

  • Wanneer vergaderen?

  • Wat zet je op de agenda?

  • Hoe laat je het niet te lang duren?

  • Hoe zorg je voor geslaagde interactie tussen iedereen?

  • Hoe maak je een bruikbaar verslag?

Hoe brainstormen, informeren, energizen …?

Bij de Ambrassade vind je honderden ideeën!
 

Zoek methodieken

Graag begeleiding of vorming?

KLJ-vrijwilligers komen vorming op maat geven! Vind het aanvraagformulier op Click.
 

Vraag aan

Downloads