Skip to main content

Dopen en vettige spelen

Dopen en vettige spelen horen bij een kamp. Maar mag je zomaar alles doen? Wij geven je alvast enkele tips.

Dopen en vettige spelen horen bij een kamp. Maar mag je zomaar alles doen? Wij geven je alvast enkele tips.

5 tips voor een geslaagde doop

In veel afdelingen is de doop op kamp een belangrijk en jaarlijks terugkomend fenomeen. Je laat de nieuwe KLJ’ers in je groep bewijzen dat ze 'een harde' zijn en dat ze dus lid kunnen worden van je groep. Dat is een mooie en oude traditie die de groepssfeer enorm kan versterken. Met deze 5 aandachtspunten maak je er een geslaagde activiteit van.

  • KLJ da’s 100% groepssfeer. Hou je doop dus altijd plezant voor alle deelnemers. Het kan niet de bedoeling zijn dat de opdracht zo zwaar is dat je leden wegjaagt. Hou hierbij rekening met minder mondige leden of leden die zich makkelijk laten beïnvloeden en overtuigen door groepsdruk. Een doop werkt pas echt als alle leden zich op elk moment comfortabel voelen bij wat er gebeurt en wat er van hen verwacht wordt. Het kan niet de bedoeling zijn dat je leden afschrikt met bepaalde opdrachten of dooprituelen.
  • Maak je opdrachten op maat van de leden. Zoals in elke activiteit is leeftijdsgericht werken de sleutel tot een geslaagde activiteit. Bij een doop heb je vaak alle nieuwkomers van de verschillende leeftijdsgroepen bijeen, laat de jongste leden dus niet dezelfde opdrachten vervullen als de oudste. Of maak er een groepsopdracht van waarbij je iedereen op zijn niveau laat samenwerken.
  • Fysiek geweld of spot is uit den boze. Wees hierbij ook aandachtig voor je medeleiding, de leden onderling en mogelijke groepsdruk. Een doop is voor pesters een makkelijk moment om hun slachtoffer te pesten. Ben je bang dat dit toch gaat gebeuren? Hier vind je alles over pesten. Ook als leiding stel je je op zo’n moment verantwoordelijk op. Het doel van een doop is om een vertrouwensband te scheppen tussen leden en leiding, niet om je macht als (ervaren) leiding te laten gelden.
  • Laat mensen geen grote hoeveelheden eten of drinken. Gebruik hiervoor zeker geen alcohol. Kijk voor onze volledige visie op alcohol en drugs op deze pagina. Gebruik ook geen voedsel dat over datum is of voedsel dat de gezondheid van je leden kan schaden.
  • Ook tijdens je doop moeten de (kamp)regels blijven gelden.
Dopen en vettige spelen jeugdbeweging

En wat met vettige spelen?

Minder traditie dan de doop, maar minstens even memorabel: vettige spelen. Tijdens de vettige spelen doet iedereen zijn reserve KLJ-T-shirt aan en gaan we volledig los met alles wat vies en vettig is. Er wordt over weinig activiteiten zo veel nagepraat als over de vettige spelen en over wie nu juist wat niet durfde.

Grenzen verleggen is het codewoord, maar tot waar verleg je die grenzen? Het is belangrijk om als leider op voorhand de opdrachten en vettigheden goed te overdenken. Zo hoeft niemand over zijn grens te gaan.

  • Doe geen spelletjes met (dode)dieren.
  • Etensresten opwerken door ze te gebruiken in vettige spelen gebeurt dikwijls. Maar je moet natuurlijk niet met opzet te veel eten maken om genoeg 'vettigheid' over te hebben om te kunnen spelen.
  • Laat je leden hun grenzen opzoeken maar dwing nooit iemand om een opdracht te doen. Wanneer iemand aangeeft dat hij iets niet ziet zitten heb hier dan respect voor.
  • Behandel iedereen gelijkwaardig. Ga nooit een van je leden extra 'straffen' of viseren.
  • Heb bij deze activiteiten extra aandacht voor pestgedrag. Pesters zien hier misschien hun kans om toe te slaan op hun slachtoffers. Alles over pesten vind je hier.