Skip to main content

Dopen en vettige spelen

Ga je over naar een nieuwe leeftijdsgroep, word je leiding, ben je net lid geworden of is het je eerste kamp? Dan heeft je afdeling misschien wel de gewoonte om dat te vieren met een doop of andere traditie. Een belangrijk moment waarbij je afscheid neemt van je oude groep of functie en officieel welkom wordt geheten bij iets nieuws. Maar waar moet je op letten bij zo’n doop of andere traditie?

Ga je over naar een nieuwe leeftijdsgroep, word je leiding, ben je net lid geworden of is het je eerste kamp? Dan heeft je afdeling misschien wel de gewoonte om dat te vieren met een doop of andere traditie. Een belangrijk moment waarbij je afscheid neemt van je oude groep of functie en officieel welkom wordt geheten bij iets nieuws. Maar waar moet je op letten bij zo’n doop of andere traditie?

Een doop is leuk voor iedereen

KLJ, dat is 100% groepssfeer. Hou je doop dus altijd plezant voor alle deelnemers. Stel jezelf als leiding steeds de vraag of je zelf graag een bepaalde opdracht zou doen of grappig zou vinden. Het kan niet de bedoeling zijn dat de opdracht zo zwaar is dat je leden zich er niet goed bij voelen. Een doop werkt pas echt als alle leden zich op elk moment comfortabel voelen bij wat er gebeurt en wat er van hen verwacht wordt. Geef daarom een toelichting bij de start van de doop zodat iedereen weet hoe de activiteit zal verlopen. Onthoud dat je een doop organiseert met een doel: om iemand officieel welkom te heten, niet om iemand af te schrikken of te testen. Daag jezelf als leidingsploeg uit om een kwaliteitsvolle activiteit uit te denken in plaats van een resem opdrachtjes.

Grenzen verleggen, aangeven en respecteren

Aan een doop denk je met een positieve herinnering terug. Het moet een zotte ervaring geweest zijn waarbij je misschien zelfs iets gedurfd hebt waarvan je dacht dat je het nooit zou doen. Om zo’n fijne activiteit neer te zetten, moet je rekening houden met ieders grenzen en welke impact je spel heeft op alle betrokkenen. Er is namelijk een groot verschil tussen iemand enthousiast aanmoedigen of iemand dwingen om een opdracht uit te voeren. Stel bepaalde tradities kritisch in vraag, maak op voorhand duidelijke afspraken rond de activiteit en communiceer ze ook naar je leden. Laat ruimte om tijdens de activiteit een pauze in te lassen, eruit te stappen en erna zonder uitleg terug in te stappen. Naast specifieke afspraken rond de doop blijven de gewone (kamp)regels gelden. 

Zorg ervoor dat iedereen zich veilig voelt om eigen (fysieke en psychologische) grenzen aan te geven en respecteer die ook. Pesten, agressie, vernedering, alcoholmisbruik, groepsdruk … daar is nooit plaats voor bij KLJ. Laat ook niemand ongepaste lichamelijke aanrakingen doen/ondergaan of zich uitkleden. 

Niet eenvoudig om duidelijke afspraken op te stellen? Neem dan eens een kijkje bij Pickasoll. Met dit kader van Sensoa stel je basisregels op om ieders grenzen te respecteren. Ook Grenswijs biedt enkele criteria om na te gaan of je activiteit niet over de grens gaat.

Op maat van je leden

Sta stil bij de (ontwikkelings)leeftijd van de deelnemers van je doop. Zoals in elke activiteit is leeftijdsgericht werken de sleutel tot een geslaagde activiteit. Toch is ‘gewone’ leeftijd niet het enige waar je rekening mee moet houden. De ontwikkeling gebeurt bij iedereen op een ander tempo. Sta dus goed stil bij de diversiteit binnen je leeftijdsgroep. Verwacht niet dat ieder lid in dezelfde leeftijdsgroep klaar is voor dezelfde opdracht. Ook opdrachten die jij misschien heel tof vindt, kunnen heel wat vragen van iemand die dit nog nooit gedaan heeft. 

Bij een doop heb je soms ook alle nieuwkomers van de verschillende leeftijdsgroepen bijeen. Laat de jongste leden dus niet dezelfde opdrachten vervullen als de oudste, of maak er een groepsopdracht van waarbij je iedereen op zijn niveau laat samenwerken. Toffe spelinspiratie vind je hier!

KLJ helpt je graag

Heb je graag hulp bij het opstellen van een fijne doop? Vraag een Vorming op Maat ‘Hoe organiseer je een geslaagde doop’ aan. Wil je even aftoetsen of jouw doop een goed kader heeft of wil je gewoon een luisterend oor? Ga ten rade voor heel wat tips en tricks bij de API’s van KLJ (Aanspreekpunt Integriteit).

Dopen en vettige spelen jeugdbeweging

En wat met vettige spelen?

Je eens goed vuilmaken: waar doe je dat anders dan bij KLJ? Tijdens de vettige spelen doet iedereen vuile kledij aan en ga je volledig los met alles wat vies en vettig is. Soms organiseer je zo'n activiteit doorheen het werkjaar, soms op kamp of als onderdeel van een doop. Ook bij vettige spelen zijn er enkele belangrijke do’s en don’ts.

  • Denk je meteen aan een keicool voedselgevecht? Etensresten gebruiken in vettige spelen gebeurt dikwijls. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je met opzet te veel eten maakt om zo genoeg 'vettigheid' over te hebben voor je spel. Let ook op insecten, want die zijn dol op zo’n vettig boeltje. Vliegen er bijvoorbeeld veel wespen rond? Overweeg dan goed of je je nog aan een spel met etensresten wil wagen.
  • Speel je vettige spelen op de juiste plaats. Ga na of je locatie wel geschikt is om, bijvoorbeeld, met verf te spelen. Laat het terrein steeds netjes achter en ruim etensresten en afval goed op. Is alles opruimen te moeilijk? Speel dan op een grote plastiek of ga op zoek naar een meer geschikte locatie. 
  • Laat deelnemers geen grote hoeveelheden eten of drinken. Gebruik zeker ook geen alcohol. Voedsel dat over datum is of voedsel dat de gezondheid van je leden kan schaden, hebben geen plaats in je activiteit.
  • Doe geen spelletjes met (dode) dieren of uitwerpselen. Hou het plezant mét gezond verstand!
  • Laat je leden eens iets nieuws proberen, maar dwing nooit iemand om een opdracht te doen. Respecteer iemands keuze als die aangeeft dat die iets niet ziet zitten. Grenzen respecteren is key, ga het gesprek dus niet uit de weg.
  • Behandel iedereen gelijkwaardig en met respect. Viseer nooit een van je leden extra hard. Vettige spelen zijn geen straf, maar een plezante activiteit. Let daarom ook goed op voor pestgedrag.