Skip to main content

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren bij KLJ als er sprake is van een integriteitsschending. De API luistert naar je verhaal en neemt elke melding serieus. Vervolgens zal de API op maat kijken hoe en waar er ondersteund kan worden. 

De Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, is de persoon die je kan contacteren bij KLJ als er sprake is van een integriteitsschending. De API luistert naar je verhaal en neemt elke melding serieus. Vervolgens zal de API op maat kijken hoe en waar er ondersteund kan worden. 

Wat is een API?

API staat voor ‘Aanspreekpunt Integriteit’. De API is een werknemer van KLJ die je kan contacteren wanneer je bedenkingen, vragen of problemen hebt over integriteitsschending in en rond KLJ. 
We spreken over een integriteitsschending wanneer iemand iets meemaakt dat die niet fijn vindt of wanneer iemand over grenzen heen gaat. Mogelijke integriteitsschendingen zijn: 

  • Fysiek grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld agressie)
  • Psychologisch grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld beledigingen)
  • Slecht in je vel zitten
  • Zelfmoord(gedachten)
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld aanrakingen die je niet leuk vindt)
  • Pesten
  • ...

Kort samengevat zijn bovenstaande puntjes allemaal gebeurtenissen en gedragingen die niet oké zijn. Daarom vindt KLJ het belangrijk dat je over zo’n zaken met iemand kan praten. Ook als je ziet of hoort dat er grenzen bij iemand anders worden overschreden, kan je bij de API terecht.

Wat doet een API?

De API luistert naar je verhaal en neemt elke melding serieus. Vervolgens zal de API op maat kijken hoe en waar er ondersteund kan worden. De API’s zijn zelf geen hulpverleners, maar hebben wel de kennis om je gericht te kunnen doorverwijzen naar een expertenorganisatie. Tot slot volgt de API de situatie verder op tot alles is afgehandeld. Samen bekijken we hoe de nazorg kan verlopen.

Daarnaast kan de API ook ingeschakeld worden voor preventieactiviteiten in je afdeling en adviezen formuleren. Dit met als doel dat iedereen zich goed voelt in KLJ en bijgevolg durft te spreken wanneer een eigen grens of die van iemand anders wordt overschreden.

Wat doet een API niet?

De API is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. Wel wordt elke melding opgevolgd en wordt er doorverwezen naar hulpverlening indien nodig.

De API gaat niet op onderzoek naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is. Wat de API wel doet, is praten met de betrokkenen om zo een goed beeld te krijgen van de situatie en een geschikte opvolging te voorzien.

De API heeft geen beroepsgeheim, maar wel discretieplicht. Dat wil zeggen dat wat je zegt zoveel mogelijk vertrouwelijk blijft. Soms kan de API niet anders dan toch extra hulp in te schakelen, maar daar zal de API je altijd over informeren. 

Wie kan er terecht bij de API?

Iedereen die op een bepaalde manier betrokken is bij KLJ kan de API contacteren. Dus jij als lid, leiding, bestuurslid, vrijwilliger, ouder … Iedereen kan een integriteitsschending melden, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken.

Kan ik dan niet meer terecht bij de andere beroepskrachten en/of vrijwilligers?

Tuurlijk wel! Als je ergens mee zit, dan staan zij voor je klaar om je te helpen. Twijfel dus niet om ze aan te spreken. Wanneer de beroepskrachten en/of vrijwilligers zelf extra ondersteuning of hulp wensen, kunnen ook zij terecht bij de API’s.

Hoe kan je de API van KLJ bereiken?

KLJ heeft twee API's: Elke Timmerman en Emma Vermassen. Je kan de API's bereiken via onderstaand invulformulier, via api@klj.be of rechtstreeks via de contactgegevens die je in de contacteerbalk van deze webpagina vindt.

Vul het contactformulier in