Skip to main content

De visie van KLJ over alcohol

Alcohol en drugs brengen heel wat risicofactoren met zich mee. Drugs zijn helemaal verboden, maar een pintje moet af en toe wel kunnen. Daarom wil KLJ dat je bewust omgaat met alcohol.

Alcohol en drugs brengen heel wat risicofactoren met zich mee. Drugs zijn helemaal verboden, maar een pintje moet af en toe wel kunnen. Daarom wil KLJ dat je bewust omgaat met alcohol.

Een alcohol- en drugbeleid laat zich niet in strikte regels gieten en dat hoeft ook niet. KLJ wil kinderen en jongeren de kans bieden om te experimenteren binnen het wettelijk kader. Illegale drugs krijgen dan ook geen plaats binnen KLJ. Onze visie is opgebouwd rond 4 belangrijke pijlers: veiligheid, gezondheid, groepssfeer en imago.

Veiligheid

Tijdens een KLJ-activiteit is de veiligheid van je leden en je groep het allerbelangrijkst. Als begeleider van een ledengroep moet je dus steeds alert zijn en je taak als leider zo goed mogelijk uitvoeren. Alcohol en andere verdovende middelen zorgen er echter voor dat je minder snel kan reageren als er iets mis loopt. Alcohol geeft ons bovendien het gevoel dat we tot veel in staat zijn, maar het tegendeel is waar. Wist je trouwens dat de KLJ-verzekering niet tussenkomt bij schade of een ongeval als het veroorzaakt werd door iemand onder invloed van alcohol of drugs? Ook als je niet je uiterste best deed om ongevallen of schade te beperken - de zogenaamde 'toezichtsplichtsplicht' - komt de verzekering niet tussen. Meer daarover lees je onder het thema 'Verzekeringen'.

Zelfs na een activiteit speelt je inschattingsvermogen een belangrijke rol. Geraken alle leden op een veilige en verantwoorde manier thuis? En durf je spreken wanneer je denkt dat dat niet meer het geval is?

Groepssfeer

KLJ, da’s 100% groepssfeer. Je wilt dat iedereen in je groep zich goed voelt. Alcoholische dranken zijn goed in sfeer maken, maar jammer genoeg ook goed in sfeer verpesten. Draag daarom als groep zorg voor elkaar, wees attent en vermijd dat groepsdruk ervoor zorgt dat je vrienden hun grenzen verliezen. Zorg er daarnaast ook voor dat alcoholgebruik geen noodzakelijke voorwaarde wordt om aan de activiteiten te kunnen deelnemen. Drankspelletjes of competities die verplichten om alcohol te drinken, zijn zelfs per wet verboden. 

Als iemand ondoordacht of overmatig veel verdovende middelen of alcohol gebruikt, kan dat een roep naar hulp zijn. Heb hier als groep aandacht voor en help elkaar als het minder gaat.

Alcohol jeugdbeweging

Gezondheid

'Op de gezondheid!' We zeggen het vaak als we proosten. Bij KLJ willen we ook écht dat drank onze gezondheid niet schaadt. Jonge mensen zijn eenmaal kwetsbaarder voor verdovende middelen. Je lichaam reageert er sneller op omdat je fysiek nog niet volgroeid bent. Zeker voor minderjarigen zijn de schadelijke effecten van (zelfs matig) alcoholgebruik meermaals bewezen.

Imago

KLJ wil een goed en sensibiliserend voorbeeld zijn als het gaat over omgaan met alcohol. Denk daaraan tijdens al je activiteiten én evenementen. Zo hou je rekening met de gezondheid van je leden en deelnemers van evenementen en zo zorg je voor een positief imago van je lokale KLJ-afdeling, alsook voor een positief imago voor de hele KLJ-koepel.