Skip to main content

KLJ-verzekering: de basis

Dankzij een verzekering kan je geruster zijn als je tegenslag hebt. In veel gevallen komt de verzekeraar tussen met financiële hulp, praktische hulp of expertise. Maar waarvoor ben je verzekerd als KLJ-lid?

Dankzij een verzekering kan je geruster zijn als je tegenslag hebt. In veel gevallen komt de verzekeraar tussen met financiële hulp, praktische hulp of expertise. Maar waarvoor ben je verzekerd als KLJ-lid?

Voor wie is de KLJ-verzekering?

Deze KLJ-verzekering is geregeld voor:

 • Leden en bestuursleden voor wie het lidgeld is betaald. Het is dus belangrijk dat je elk werkjaar zo snel mogelijk een correcte ledenlijst doorgeeft via Click. Komt er in de loop van het jaar een nieuw lid bij? Geef dat ons ook meteen door.

 • Niet-leden van KLJ die vrijwillig en op verzoek van KLJ onbezoldigd worden ingeschakeld: Dat zijn bijvoorbeeld helpers op een fuif, een kookploeg op kamp …

 • Niet-leden die deelnemen aan occasionele wervingsacties, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die voor de eerste keer langskomen op de startdag.

 • Ouders of voogden die burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de leden.

Let op! De KLJ-verzekering is een aanvullende verzekering. Je zal dus altijd eerst je eigen verzekeraar moeten aanspreken als er iets gebeurt. De KLJ-verzekering komt dan tussen voor het deel dat je eigen verzekering niet dekt.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met de KLJ-verzekering ben je verzekerd in drie gevallen.

 • Als je onopzettelijke schade aan iemand toebrengt, lichamelijk of materieel. Dat regelt de KLJ-verzekering voor burger(rechter)lijke aansprakelijkheid.

 • Als je slachtoffer bent van een ongeval, waarvoor niemand of een ander KLJ-lid aansprakelijk is. (Opgelet: als een ongeval is veroorzaakt door iemand van buiten KLJ, dan wordt de eigen familiale verzekering van die persoon aangesproken.) Kosten voor dokter, apotheker, ziekenhuis, aangepast vervoer, redding en repatriëring kunnen worden betaald door de verzekering lichamelijke ongevallen, na de eerste tussenkomst van de eigen ziekteverzekering (bv. remgeld voor de dokter). Prothesen, toestellen en brillen kunnen worden betaald door de verzekering lichamelijke ongevallen als er ook sprake is van lichamelijke schade.

 • Als je een advocaat nodig hebt, bijvoorbeeld om kosten terug te vorderen van verzekering van een tegenpartij.

Opgelet: de polis lijkt vervallen te zijn in 2016 maar dat klopt niet! Op pagina 7 vind je de stilzwijgende verlenging terug die de polis geldig maakt tot op vandaag.

Waarvoor ben je niet verzekerd?

Opgelet: de KLJ-verzekering komt niet tussen ...

 • Als een schade of ongeval opzettelijk is veroorzaakt of als daarmee de wet is overtreden. Voor strafrechterlijke aansprakelijkheid ben je niet verzekerd.

 • Als KLJ-leiding en -bestuur hun ‘organisatieplicht’ en ‘toezichtsplicht’ niet nakomen. Je moet altijd je uiterste best doen om risico’s op ongevallen of schade te beperken. Als kan aangetoond worden dat de fout ligt bij een gebrek aan organisatie of toezicht, komt deze KLJ-verzekering niet tussen. 

 • Als een schade of het ongeval werd veroorzaakt door iemand onder invloed van alcohol of drugs.

 • Als er schade is aan gehuurd materiaal, materiaal in bruikleen, spullen die je toevertrouwd zijn …

 • Als er schade is aan de vaste lokalen van je afdeling.

 • Als er iets gebeurt tijdens gemotoriseerde snelheidswedstrijden, winstgevende competities, speleologie, alpinisme, diepzeeduiken, valschermspringen, deltavliegen, boksen, (outdoor) wintersport in het buitenland.

 • Als je een ongeval hebt met een auto of motor. In dat geval is het de autopolis voor burgerlijke aansprakelijkheid (of de eventuele omniumverzekering) van de eigenaar die je moet aanspreken. Als je de verkeerswet hebt overtreden, kan je je nooit laten verzekeren. Dan ben je ‘strafrechterlijk aansprakelijk’.

Test je kennis

Jullie zijn uitgenodigd op een speldag van de gemeente. Een lid trapt per ongeluk op de bril van een mevrouw die komt kijken. Zijn jullie verzekerd voor de kosten van deze mevrouw?

Ja, dat lid is verzekerd. Het lid in kwestie berokkende ‘schade aan derden’ tijdens een KLJ-activiteit. De schade zal vergoed worden door de KLJ-verzekering voor 'burgerlijke aansprakelijkheid'.

Op weg naar een KLJ-activiteit rijdt een KLJ’er per ongeluk op een voorbijganger. De voorbijganger heeft een snijwonde en een kapotte MP3-speler. Zijn jullie verzekerd voor de kosten van deze voorbijganger?

Ja, dat lid is verzekerd. Het lid in kwestie berokkende ‘schade aan derden’ onderweg naar een KLJ-activiteit. De schade zal vergoed worden door de KLJ-verzekering voor 'burgerlijke aansprakelijkheid'.

Voor ledenwerving plaatsen jullie borden met daarop data van de startactiviteiten in het dorp. Een bord valt door een stormwind om op een auto. Zijn jullie verzekerd voor de kosten voor deze auto?

Ja, jullie zijn verzekerd. Jullie berokkenden per ongeluk ‘schade aan derden’. De schade zal vergoed worden door de KLJ-verzekering voor 'burgerlijke aansprakelijkheid'. Voorwaarde in dit geval is wel dat je borden op een legale manier geplaatst zijn. Informeer best bij je gemeente rond de regels.

De geluidsbox die jullie voor de fuif huurden, staat blijkbaar niet stabiel op zijn statief. De box valt en een van de aanwezigen loopt een vervelende breuk op. Zijn jullie verzekerd voor de medische kosten van deze bezoeker?

Ja, jullie zijn verzekerd. Jullie berokkenden per ongeluk ‘schade aan derden’. De schade zal vergoed worden door de KLJ-verzekering voor 'burgerlijke aansprakelijkheid'. Opgelet: schade aan de box zelf is niet verzekerd door de KLJ-polis. Neem daarvoor eventueel een extra verzekering.

Jullie spelen Dikke Berta op de KLJ en de leden gaan er helemaal in op. Een lid haalt een ander lid stevig onderuit en deze laatste houdt er een gebroken pols aan over. Zijn jullie verzekerd voor de medische kosten van dit lid?

Ja, jullie zijn verzekerd. Jullie lid berokkende per ongeluk ‘schade aan derden’. De schade zal vergoed worden door de KLJ-verzekering voor 'lichamelijke ongevallen'.