Skip to main content

Materiaal, tenten en kamphuis

Leden en leiding zijn verzekerd op kamp en tijdens een weekend, maar hoe zit het met je kampmateriaal? Tenten en andere installaties kosten nu eenmaal heel veel geld.

Leden en leiding zijn verzekerd op kamp en tijdens een weekend, maar hoe zit het met je kampmateriaal? Tenten en andere installaties kosten nu eenmaal heel veel geld.

Is ons materiaal verzekerd?

Als je dure materialen zoals tenten of installaties huurt of leent voor op kamp, wordt schade eraan niet gedekt door de KLJ-polis. Het kan dan zinvol zijn om een extra verzekering af te sluiten.

  • Verzekering ‘contractuele aansprakelijkheid’: deze polis dekt de risico’s voor materialen die je huurt of leent. Opgelet: opzettelijk toegebrachte schade, vandalisme en diefstal zijn dan niet verzekerd.

  • Verzekering ‘all risk’: deze polis dekt de contractuele aansprakelijkheid én de schade door vandalisme of diefstal. Maar niet als de schade opzettelijk is toegebracht.

Opgelet, als je met je verzekeringsmakelaar bekijkt wat moet worden verzekerd, weet dan dat je geen extra polis burgerlijke aansprakelijkheid nodig hebt. Dat is al verzekerd door de KLJ-polis.

Een extra KLJ-verzekering voor materiaal

Via KLJ kan je een verzekering voor materiaal afsluiten. Vul daarvoor dit formulier volledig in en stuur het door naar verzekeringen@klj.be. Let op! Het formulier moet minstens 14 dagen voor je evenement in onze mailbox zitten!

Je kan kiezen tussen 3 polissen, die elk een eigen prijs en franchise hebben. Zo kan je zelf het meest voordelige pakket voor jouw evenement samenstellen.

De duurdere polis is handig voor materialen met een lagere waarde zoals koelwagens of tafels/ stoelen. Bij schade betaal je zo amper een franchise, en de premie blijft beperkt. De goedkopere polis met hogere franchise is handig om robuuste dure materialen onder te verzekeren. Deze polis is ideaal voor een feesttent bijvoorbeeld. Door zelf het risico en de kostprijs ten opzichte van elkaar af te wegen valt zowel de premie van de verzekering als de kostprijs wanneer er schade is steeds goed mee.

Enkele aandachtpunten:

  • Vul het formulier volledig en correct in! Vraag de juist bedragen na bij je leveranciers. Heb je vragen bij het invullen van het formulier neem dan contact op via verzekeringen@klj.be.
  • Je kan zelf de premie berekenen. Het bedrag hangt af van de franchise die je kiest. De franchise is het bedrag dat je steeds zelf betaalt. Een hogere franchise betekent een lagere premie.
  • Lees de polis grondig na, daarin staat waarvoor jullie juist verzekerd zijn.
verzekering kamptenten

Een extra verzekering voor kamptenten

Je kan ook de kamptenten die je op kamp meeneemt door KLJ laten verzekeren. Vul hiervoor dit formulier in en stuur het 14 dagen voor je kamp of weekend door naar verzekeringen@klj.be.

Je hebt deze verzekering alleen nodig als de tenten die je gebruikt nog niet verzekerd zijn. De Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK) en veel particuliere verhuurders hebben zelf al een verzekering voor hun tenten. Vraag dit na. Je moet je natuurlijk niet dubbel verzekeren. 

Enkele aandachtpunten:

  • Vul het formulier volledig en correct in! Vraag de juist bedragen na bij je leveranciers. Heb je vragen bij het invullen van het formulier neem dan contact op via verzekeringen@klj.be.
  • Je kan zelf de premie berekenen. De franchise staat vast op €279.68, dit is het bedrag dat je bij schade steeds zelf betaalt.
  • Lees de polis grondig na, daarin staat waarvoor jullie juist verzekerd zijn.

Is het kamphuis verzekerd?

De KLJ-verzekering dekt brand-, rook- of waterschade aan gebouwen en inboedel die occasioneel worden gehuurd of gebruikt door je afdeling, bijvoorbeeld tijdens een kamp of weekend. Opgelet: glasbreuk wordt niet verzekerd!

Een ongeluk, wat nu?

Heb je schade aan je materiaal, tenten of kamphuis? Vul dan een aangifteformulier in en stuur het zo snel mogelijk naar KLJ.

Hoe je dat doet, ontdek je hier