Skip to main content

Wat als je lid iets stukmaakt?

Je leden spelen vaak een potje voetbal. Af en toe vliegt er eens een bal door het venster van je lokaal. Wordt die schade gedekt door de KLJ-verzekering?

Je leden spelen vaak een potje voetbal. Af en toe vliegt er eens een bal door het venster van je lokaal. Wordt die schade gedekt door de KLJ-verzekering?

In een KLJ-lokaal wordt veel gespeeld. Daardoor kan er al eens per ongeluk iets stukgaan, bijvoorbeeld een venster. De KLJ-polis voor burgerrechterlijke aansprakelijkheid van een lid of een deelnemer aan een wervingsactie regelt dan niet de schade aan het eigen of tijdelijk gehuurd lokaal. Als je leden per ongeluk schade toebrengen aan het huis van de buren, dan wordt dat wel verzekerd.

Welke verzekeringen heb ik dan nog extra nodig voor mijn lokaal?

Ontdek het hier