Skip to main content

Je lokaal en inboedel verzekerd?

Bij brand of stormschade aan je KLJ-gebouw, is het belangrijk dat alles goed verzekerd is. Waarvoor ben je verzekerd door de KLJ-polis? En welke extra verzekeringen moet je zelf regelen voor je lokaal?

Bij brand of stormschade aan je KLJ-gebouw, is het belangrijk dat alles goed verzekerd is. Waarvoor ben je verzekerd door de KLJ-polis? En welke extra verzekeringen moet je zelf regelen voor je lokaal?

Is je inboedel verzekerd?

Als er waardevol materiaal is opgeslagen in je lokaal of bijgebouwen, is het verstandig een inboedelverzekering te nemen. Die dekt de schade bij brand, waterschade, enzovoort. Daarbij maakt het niet uit of je nu eigenaar of huurder bent van het lokaal. Ook materiaal dat je tijdelijk huurt of leent en opslaat in je lokaal wordt niet gedekt door de KLJ-verzekering. Het kan dan zinvol zijn om een extra verzekering af te sluiten.

  • Verzekering ‘contractuele aansprakelijkheid’: deze polis dekt de risico’s voor materialen die je huurt of leent. Opgelet: opzettelijk toegebrachte schade, vandalisme en diefstal zijn dan niet verzekerd.

  • Verzekering ‘all risk’: deze polis dekt de contractuele aansprakelijkheid én de schade door vandalisme of diefstal. Maar niet als de schade opzettelijk is toegebracht.

Opgelet: als je met je verzekeringsmakelaar bekijkt wat moet worden verzekerd, weet dan dat je geen extra polis burgerlijke aansprakelijkheid nodig hebt. Dit is al verzekerd door de KLJ-polis.

Is je gebouw verzekerd?

Schade aan je lokaal door brand, wateroverlast of storm wordt niet gedekt door de KLJ-verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand.

Ben je eigenaar van een gebouw? Sluit dan een brandverzekering af voor het gebouw.

Ben je huurder of heb je het lokaal in bruikleen?

  • Sluit minstens een brandverzekering af voor de inboedel. Niet verplicht, maar aan te raden als je duur materiaal bewaart.
  • Je moet geen brandverzekering afsluiten voor het gebouw als er in het huurcontract staat dat de eigenaar verzekerd is voor brand en dat brandschade veroorzaakt door de huurder zal vergoed worden door de brandverzekering van de eigenaar. De technische term ‘afstand van verhaal’ moet duidelijk vermeld staan in je contract. Is dat niet zo, dan moeten je een extra verzekering nemen voor het huurrisico bij brand.

Opgelet, als je met je verzekeringsmakelaar bekijkt wat moet worden verzekerd, weet dan dat je geen extra polis burgerlijke aansprakelijkheid nodig hebt. Dit is al verzekerd door de KLJ-polis.