Skip to main content

Ouders

Elke ouder is uniek en noodzakelijk binnen een KLJ-werking. Daarom vormen ze een van de meest cruciale schakels binnen het netwerk. 

Elke ouder is uniek en noodzakelijk binnen een KLJ-werking. Daarom vormen ze een van de meest cruciale schakels binnen het netwerk. 

Wat kunnen ouders betekenen voor jouw afdeling?

 • Ouders hebben een invloed op het enthousiasme van hun kinderen: hoe warmer je ouders krijgt rond jouw werking, hoe meer ze hun kinderen zullen stimuleren naar de activiteiten te komen.

 • Ouders kennen ouders, en zijn dus de ideale weg om tot andere leden te komen.

 • Ouders verspreiden via verschillende wegen het imago van de afdeling en vormen zo eigenlijk een ideaal promoteam. 

 • Bij nood aan helpende handen, kan je gerust beroep doen op ouders van leden (evenementen, kampvervoer, koekenverkoop ...) 

 • Ouders zijn een goede bron aan advies, maak hier dus ook gebruik van.

 • Je kan ouders inschakelen als sponsor (bijvoorbeeld zelfstandigen, lokale handelaars …)  

Wat kan jouw afdeling betekenen voor ouders?

KLJ biedt kinderen en jongeren verschillende mogelijkheden tot ontwikkeling:

 • omgaan met anderen,
 • persoonlijkheid vormgeven,
 • sociale vaardigheden,
 • leren samenwerken,
 • vergaderen,
 • onderhandelen,
 • verantwoordelijkheden dragen
 • ...

Kortom, het is een goede leerschool. Bovendien bezorg je de leden als leiding of bestuur een leuke tijd in een veilige en sociale omgeving 

Aandachtspunten

 • Bedank de ouders voldoende en waardeer ze waar mogelijk (bijvoorbeeld met een bedankingsmoment of een kaartje).

 • Zorg ervoor dat je niet te veel van hen vraagt of verwacht.

 • Elk gezin is uniek door cultuur, tijdsgeest, context, kansen … Het is belangrijk dat je dit verschil respecteert en je hiervan bewust bent. Sta stil bij drempels die hierdoor mogelijks gecreëerd kunnen worden en zoek actief naar manieren om ze weg te werken.

 • Nodig de ouders uit voor evenementen. Naast een handje helpen, kunnen ze ook meegenieten en iets consumeren. 

 • Verhoog de betrokkenheid door: 

  1. de ouders te informeren;

  2. op huisbezoek te gaan;

  3. duidelijke communicatie van contactgegevens.

1. Het informeren van de ouders.

 • Er zijn een aantal zaken waar je extra rekening mee moet houden bij de ouders van nieuwe leden.
  • Laat hoofdleiding de ouders opwachten voor of na een activiteit.

  • Geef ze de mogelijkheid om hun kinderen direct na een activiteit in te schrijven.

  • Maak een infobrochure met daarin de specifieke uitleg en planning van de activiteiten. 

  • Informeer hen over het uniform.

  • Ga eens extra langs bij deze ouders. Je kan hier de inschrijving aan koppelen.

 • Organiseer een ouderavond.

 • Zorg voor communicatie via verschillende kanalen.  

  • Tijdens kamp kan je er voor kiezen een groepsfoto online te plaatsen. 

  • Je kan een nieuwsbrief meegeven aan de ouders.

  • Je kan een Whatsappgroepje voor ouders  creëren en beheren.

  • Voor activiteiten kan je online inschrijvingen openen.

  • Stel een communicatieplan op, waarin je bepaalt wie wat wanneer doet via welk kanaal.  

2. Ga op huisbezoek.

Door op huisbezoek te gaan bij de inschrijvingen aan het begin van het nieuwe werkjaar of voor het kamp, geef je ouders de kans om eventueel vertrouwelijke informatie te delen.

3. Communicatie van contactgegevens

 • Zorg ervoor dat je bereikbaar bent en vraag nadrukkelijk hoe de ouders het liefst zelf gecontacteerd worden.

  • Stel een communicatieverantwoordelijke aan.

  • Laat alle contactgegevens regelmatig nakijken.

Wat nog meer?

 • Betrek ouders bij de werking.

  • Organiseer doorheen het jaar eens een speelactiviteit met ouders of een familiedag op kamp.

  • Plan een fototentoonstelling in wanneer het werkjaar op z'n einde loopt.

  • Organiseer een gezellige kampvuuravond waar ouders kunnen samenkomen en onderling kunnen netwerken.

  • Maak af en toe eens een praatje voor of na activiteiten, tijdens evenementen, op straat …  

  • Bevraag de ouders. Hieronder vind je een voorbeeldbevraging die je kan gebruiken als basis wanneer je de ouders binnen jouw afdeling wil bevragen.

 • Wat te doen bij gescheiden ouders?  

  • Kies geen kant. Als afdeling is het nooit een goed idee om kant te kiezen voor een bepaalde partij.

  • Luister naar het lid wanneer die hierover iets wil vertellen.

  • Verwijt het kind niet voor spullen die niet mee zijn, of informatie die niet is doorgekomen. Spreek de ouders aan en maak samen met hen duidelijke afspraken.

  • Zorg ervoor dat het kind niet wordt uitgelachen om de situatie. Probeer dit creatief op te lossen of leid de anderen er van af.

  • Ga op huisbezoek bij beide ouders en stuur telkens beiden een uitnodiging voor activiteiten en evenementen. Vraag hen ook hoe ze het liefst gecontacteerd worden. 

 • Start een oudercomité of ouderraad.

 • Toon betrouwbaarheid en behaal je attest.

 • Vorming door KLJ.

 • Wat te doen bij een boze ouder? 

  • Luister naar de bezorgdheden langs diens kant.

  • Kom samen tot een redelijke compromis en maak duidelijke afspraken. 

  • Zorg ervoor dat je de situatie opvolgt.

 • Wat met een bezorgde ouder? 

  • Luister opnieuw naar de bezorgdheden.

  • Probeer hen gerust te stellen en maak afspraken. 

  • Stel grenzen (je hoeft op kamp niet elke dag een foto door te sturen) en benoem duidelijk wat ze wel of niet mogen verwachten.