Skip to main content

Vorming instructeur en bovenlokale vrijwilligers

KLJ wordt gemaakt door haar vrijwilligers. Ze geven vorming en sportlessen, zetelen in allerlei bestuursorganen en werkgroepen … Voor hen is er een specifiek vormingsaanbod.

KLJ wordt gemaakt door haar vrijwilligers. Ze geven vorming en sportlessen, zetelen in allerlei bestuursorganen en werkgroepen … Voor hen is er een specifiek vormingsaanbod.

Nationale trefdag

Jaarlijks organiseert KLJ de nationale trefdag voor vrijwilligers. Het is een vormings- en uitwisselingsdag vol specifieke workshops gegeven in thema's die vrijwilligers boeien. Daarnaast kunnen verschillende werkgroepen en vrijwilligers uit alle regio’s er ideeën en inspiratie uitwisselen. Het is ook een dag waarop KLJ haar vrijwilligers wil bedanken voor hun engagement.

Instructeurcursus voor VKB'ers

Wil je zelf cursus geven bij KLJ? Word dan VKB’er!

VKB'ers zijn ‘vrijwillige kadervormingsbegeleiders’. Ze zijn de instructeurs van de Trainingsdagen, Hoofdanimatorcursus … maar ook van de vorming op maat. Ze volgen in hun eerste jaar de VKB- of instructeur cursus. Zo leren ze zelf cursus geven. Meer info over waar, wanneer en hoe je kan inschrijven? Contacteer de verantwoordelijke voor vorming binnen KLJ of de VKB’ers van jouw regio.

Themavormingen voor RB’ers

Regiobestuurders krijgen de kans om in verschillende themavormingen kennis en vaardigheden op te bouwen. Zo zijn ze klaar om hun gewest en regio te trekken.

Oefendagen voor sportmonitoren

Sportmonitoren komen samen op nationale oefendagen om de laatste nieuwe hypes in dans-, wimpel en vendelland aan te leren. Die kunnen ze dan een zomer lang doorgeven aan afdelingen met interesse in iets nieuws.

Een coach voor elke vrijwilliger

Elke vrijwilliger heeft een persoonlijke coach. Ze kunnen samen nadenken over een groeitraject. Als daarvoor externe vorming nodig is, komt KLJ zelfs gedeeltelijk tussen in de kosten.

Site by Wieni