Skip to main content

School

School is een plek waar (potentiële) leden veel tijd doorbrengen. Goed contact met scholen in de buurt kan dus een echte meerwaarde vormen.

School is een plek waar (potentiële) leden veel tijd doorbrengen. Goed contact met scholen in de buurt kan dus een echte meerwaarde vormen.

Wat kunnen scholen betekenen voor jouw afdeling?

 • Een school is de ideale plek om leden te werven en promo te voeren (denk aan flyers, plakkaten, spelletjes spelen ...) 

 • Je kan ouders aanspreken aan de schoolpoort.

 • Op Dag van de Jeugdbeweging kan je je leden aansporen om in uniform naar school te gaan.

 • Er zijn samenwerkingen mogelijk en je kan gebruik maken van de lokalen in de school voor het spelen van spelletjes of het organiseren van evenementen en eetfestijnen.

Wat kan jouw afdeling betekenen voor scholen?

 • Wanneer jouw KLJ-afdeling activiteiten of evenementen organiseert binnen de schoolmuren, kan dit voor een extra boost voor de bekendheid van de school zorgen. 

 • Jouw KLJ-afdeling kan extra helpende handen aanbieden bij evenementen van de school zelf. Denk hierbij aan zorgen voor extra bekendheid of nieuwe/andere manieren om promo te voeren.

Aandachtspunten

 • Zoek uit welke leden naar welke school gaan en vraag aan hen wie je best kan aanspreken als vaste contactpersoon. 

 • Ga na binnen welke scholen je al een leerkracht kent. Misschien kunnen zij je wel helpen om verder in contact te komen met de school. Meestal hebben ze ook wel een idee over welke leerlingen nog te werven zijn, of welke mogelijkheden de school te bieden heeft.  

 • Bekijk of de school het ziet zitten om samen met jullie een sociaal project op poten te zetten.  

 • Respecteer de afspraken en regels binnen de school. 

 • Hanteer open communicatie bij bijvoorbeeld problemen of schade.

 • Neem contact op met de school voordat je flyert aan de schoolpoort of een spel gaat spelen. Een goede verhouding is van groot belang en je wil de school geen overlast bezorgen.

 • Houd rekening met de schoolplanning. Zowel bij de leden als de leiding mag KLJ geen negatieve invloed hebben op schoolprestaties. Het kan ook handig zijn om op de hoogte te zijn van ideale tijdstippen voor het opmaken van je eigen planning. 

  • Houd tijdens de examens een algemene KLJ-pauze voor de leden die al op het middelbaar studeren. 

  • Las tijdens een inleefweek een algemeen werkuurtje in, zodat de leden samen voor school kunnen werken.