Skip to main content

Wat is KLJ Connect?

Het jeugdwerk heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het toegankelijker maken van haar werking voor alle kinderen en jongeren. Toch blijft het een grote uitdaging om de diversiteit van onze samenleving te weerspiegelen binnen dat jeugdwerk. Daarom heeft de Vlaamse Overheid de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ gelanceerd. Met het project ‘KLJ Connect’ neemt KLJ deel aan die projectoproep.

Het jeugdwerk heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op het toegankelijker maken van haar werking voor alle kinderen en jongeren. Toch blijft het een grote uitdaging om de diversiteit van onze samenleving te weerspiegelen binnen dat jeugdwerk. Daarom heeft de Vlaamse Overheid de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’ gelanceerd. Met het project ‘KLJ Connect’ neemt KLJ deel aan die projectoproep.

Wat wil KLJ Connect doen?

KLJ Connect wil de KLJ-werking toegankelijker maken voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun geloof, afkomst, geaardheid, financiële en/of andere drempels/uitdagingen. Samen met stads- en gemeentebesturen, lokale afdelingen en externe organisaties wil KLJ Connect op zoek gaan naar manieren om iedereen te laten deelnemen aan het bestaand jeugdwerk. We willen kinderen en jongeren uit kwetsbare doelgroepen aanspreken en verbinden met onze lokale afdelingen.

Hoe wil KLJ Connect dat doen?

KLJ Connect begint bij het begin: met laagdrempelige lokale projecten en ontmoeting tussen onze afdelingen en andere werkingen. We willen drempelverlagend werken binnen onze eigen werking en naar de buitenwereld bekend staan als een jeugdbeweging voor iedereen. De projecten worden georganiseerd op lokaal niveau en ondersteund door de nationale projectmedewerker en onze pedagogisch medewerkers.

KLJ wil zichzelf kritisch evalueren over haar diversiteit. Door partnerschappen willen we als jeugdbeweging lessen trekken en pijnpunten blootleggen. We willen leren vanuit onze ervaringen en expertise opbouwen rond de drempels in het jeugdwerk. Aan de hand daarvan doen we verbetersuggesties aan onze lokale afdelingen en aan onze bovenlokale vrijwilligers.

Help KLJ met het jeugdwerk toegankelijker te maken

organiseer een KLJ Connectproject!