Skip to main content

Een positief imago voor je KLJ? Zo ga je aan de slag

Nationaal

25 augustus 2022

Een positief imago voor je KLJ-afdeling komt niet vanzelf. Mensen baseren hun mening op eerdere ervaringen. Hoe anderen over je KLJ denken en vertellen, bepaalt dus hun houding tegenover je werking.

Als je afdeling een positief imago heeft, brengt dat heel wat voordelen met zich mee. Denk maar aan het versterken en verspreiden van je netwerk. Een goede naam hebben, kan namelijk heel wat materiële, logistieke of financiële steun opbrengen! Een positief imago maakt je afdeling betrouwbaarder en  toegankelijker. Op een positieve manier gekend staan kan zo dus ook nieuwe leden opleveren. Winwin!

Zorg dat je gezien wordt

Maak je afdeling zichtbaar op een positieve manier. Mensen zien je wanneer er activiteiten plaatsvinden, wanneer je in de buurt naar buiten komt of iets groots organiseert.

 • Zorg ervoor dat je lokaal onderhouden en goed zichtbaar is.
 • Ga verstandig om met afval en verkeersregels.
 • Post regelmatig sfeerbeelden op je sociale media (let op: vermijd alcohol op de foto).
 • Draag je uniform op openbare evenementen.
 • Plaats KLJ-borden in de omgeving.
 • Leer de buren kennen.
 • Drink niet overdreven veel alcohol in het openbaar.
 • Zorg dat alles wat je doet binnen KLJ of in KLJ-uniform strookt met de KLJ-waarden

Als bestuurslid van KLJ ben je al snel ‘die van KLJ’ zonder dat mensen je naam kennen. Jij bent dus ook ‘die van KLJ’ op sociale media, op café, wanneer je rondrijdt in het dorp of aan de kassa staat in de winkel.. Hoe je je gedraagt heeft weerslag op het imago van KLJ.

Maak van KLJ een positieve ervaring

Je komt wel eens in contact met mensen die kritiek hebben die vinden dat je stoort of overlast bezorgt. Informeer buurtbewoners daarom steeds tijdig wanneer er feestjes plaatsvinden en wanneer je grote activiteiten of evenementen organiseert

 • Steek een briefje in de bus, ga even langs, maak een Whatsapp-groepje.
 • Sta open voor vragen of problemen.
 • Wees bereikbaar en geef contactgegevens door.
 • Toon je niet brutaal of minimaliserend, wees constructief
 • Zeg "hallo" wanneer je iemand tegenkomt.

Toon dat KLJ een meerwaarde is

Mensen in je omgeving willen zich gerespecteerd voelen en  gaan je zelfs nog leuker vinden als ze voordeel hebben bij het bestaan van je afdeling. Ook dat zijn goede ‘public relations’.

 • Organiseer of doe dingen waar iedereen in het dorp iets aan heeft (een bedanking voor de buren, infoavond voor geïnteresseerden…).
 • Koop zoveel mogelijk lokaal, bij plaatselijke handelaars.
 • Steek een helpende hand uit (samenwerking met FERM, Landelijke Gilde...) of organiseer bijvoorbeeld een opruimactie.
 • Werk je samen met een andere organisatie? Zorg er dan voor dat die organisatie de KLJ-waarden volgt.

Neem verantwoordelijkheden op

Vermijd ook enkele dingen

 • Deel geen provocerende of ongepaste foto’s of standpunten.
 • Vermijd het geven van jouw mening over politieke waarden via het KLJ-profiel. Plaats die mening op je eigen profiel.
 • Maak geen andere organisaties of afdelingen zwart. 
 • Verspreid geen discriminerende opmerkingen.
 • Deel geen vertrouwelijke informatie.
 • Vermijd alcohol op foto’s die je deelt. Neem bijvoorbeeld eens een groepsfoto zonder bierflesjes.

Nog meer tips nodig?