Skip to main content

Onze missie en visie

Heb je ooit al eens geprobeerd om aan je vrienden in 4 zinnen uit te leggen wat KLJ is? Wij helpen je een handje met onze missie en visie.

Heb je ooit al eens geprobeerd om aan je vrienden in 4 zinnen uit te leggen wat KLJ is? Wij helpen je een handje met onze missie en visie.

De missie van KLJ

KLJ, dat zijn wij … 

Kinderen en jongeren die geloven in de kracht van samenzijn, die zich verbonden voelen met hun dorp of wijk en de mensen die daar wonen. We ontmoeten, spelen, organiseren en beleven. We creëren een veilige plaats om jong te zijn. Door vrijwillig engagement hebben we een waardevolle impact op de samenleving, die we mee vorm geven. We zijn een jeugdbeweging voor iedereen. 

... en dat willen we blijven.

De visie van KLJ

KLJ gelooft in verbinding en vriendschap. In het onbeschrijfelijke gevoel om ergens bij te horen. Bij KLJ is er plaats om stil te staan bij jezelf en elkaar. Door samen te luisteren naar oude en nieuwe verhalen, en ze in een KLJ-jasje met elkaar te delen, brengen we de K van KLJ in de praktijk. 

KLJ is waar KLJ’ers zijn. We zijn trots op onze landelijke oorsprong en voelen ons verbonden met het platteland. Ongeacht de omgeving waar we onze werking organiseren, zijn we lokaal sterk verankerd. Door onderzoek over en beleidswerk voor plattelandsjongeren, en door een plaats in de Landelijke Beweging, geven we vorm aan de L in onze naam. 

KLJ werkt leeftijdsgericht, van 6 tot 35 jaar. We komen graag naar KLJ om te spelen, te sporten, te organiseren, bij elkaar te zijn en nog zoveel meer. Een brede waaier aan kwaliteitsvolle activiteiten biedt voor elk wat wils, zowel voor -16 als +16. Een onvergetelijke jeugd, die onmisbare J, beleef je samen bij KLJ.  

 

De strategie van KLJ

  • KLJ biedt kansen. Om jezelf te zijn, je te ontplooien en te groeien; op maat van het individu, de afdeling en de buurt. Je kan je werking zélf structureren en vertrouwen op een sterk netwerk waar ondersteuning en uitwisseling centraal staan. KLJ faciliteert uitwisselingen over afdelingsgrenzen heen om te leren van elkaar
  • KLJ heeft een bovenlokale werking om haar afdelingen sterker te ondersteunen en moedigt lokale vrijwilligers aan om hier een engagement op te nemen. KLJ’ers krijgen kansen om de bovenlokale werking vorm te geven en zo ook zichzelf te versterken.  
  • KLJ-afdelingen worden door de koepel op maat ondersteund. We bouwen hiervoor kennis op rond maatschappelijke, (ped)agogische en zakelijke thema’s en delen deze zowel proactief als reactief.  
  • KLJ vertaalt haar visie in werkvormen zoals initiatieven, sportfeesten, voorbeeldactiviteiten, methodieken, draaiboeken en een zingevingsaanbod. KLJ biedt zowel geattesteerde vormingen als vormingen op maat aan. 
  • KLJ is er voor iedereen. We verhogen toegankelijkheid door noden bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een fijne werking op maat. We verankeren diversiteit en inclusie in onze identiteit en stemmen ons aanbod af op de lokale realiteit. We hebben respect voor elkaars grenzen en ieders eigenheid.