Skip to main content

7 belangrijke dingen die de Nationale Raad 2021 besliste

Nationaal

21 november 2021

Elk jaar in november komt de Nationale Raad samen. Die raad kan je vergelijken met een parlement waar de belangrijkste beslissingen genomen worden binnen KLJ. Ook jij kan er onrechtstreeks je mening kwijt, want elk gewest is er vertegenwoordigd door zijn Regionaal Bestuurslid. Benieuwd waar al die vrijwilligers dit jaar zoal over discussieerden? Lees dan even verder en ontdek zo de 7 belangrijkste beslissingen van de Nationale Raad.

1. Het jaarthema heeft een toekomst

KLJ werkt elk werkjaar rond een bepaald jaarthema. Zo is het huidige thema bijvoorbeeld ‘KLJ, da’s voor ’t leven’. Maar is zo’n jaarthema wel nodig? En wat moet dan precies het doel zijn? We merken dat een jaarthema een groot budget vraagt omdat we een groot aanbod uitwerken en dat het aanbod niet bij elke KLJ-afdeling terechtkomt. Denk bij dat aanbod bijvoorbeeld aan gratis ledenwervingsmateriaal voor elke afdeling, uitgewerkte activiteiten per leeftijdsgroep, een K-bundel, extra initiatieven en ga zo maar door. Misschien hebben afdelingen zoiets niet nodig en willen ze alleen gebruik maken van een kant-en-klare ledenwervingsactie.

De Nationale Raad besliste dat KLJ blijft werken met jaarthema’s, maar dat de doelen die ermee gehaald moeten worden, beperkter zijn. Zo zal een jaarthema zich blijven focussen op ledenwerving en zichtbaarheid van KLJ én moet het afdelingen versterken in een bepaald thema. Uitgewerkte activiteiten of K-bundels hoeven niet meer, maar kunnen wel nog.

Daarnaast hoorden we dat niet alle afdelingen (volledig) gebruik maken van het gratis ledenwervingspakket dat jaarlijks uitgedeeld wordt. Daar kunnen dus nog winsten geboekt worden op financieel- en duurzaamheidsvlak. De Nationale Raad besliste dat afdelingen voortaan een standaard basispakket aangeboden krijgen, maar dat ze wel de keuze krijgen om dat pakket (deels) zelf samen te stellen of aan te geven dat ze helemaal niets willen.

Nationale Raad 2021

2. Het jaarthema voor 2023-2024 wordt...

‘Door weer en wind’ is de werktitel voor het jaarthema van volgend jaar, dat werd in 2020 al beslist. Maar wat wordt het jaarthema van het jaar daarna (2023-2024)? De Nationale Raad mocht kiezen tussen 3 voorstellen: ‘Op den Boer & Buiten’, ‘Wijde wereld’ of ‘KLJ, wees trots op jezelf’. Dat zijn natuurlijk nog niet de echte slogans, maar werktitels. ‘Op den Boer & Buiten’ won duidelijk de stemming.

Waar het thema dan over zal gaan? KLJ’ers spelen en sporten op de wei, het veld, in het bos en aan het lokaal. Ze gaan op tocht en verkennen hun omgeving. KLJ’ers genieten van de open ruimte om hun heen. Ook in een stedelijke omgeving trekken we met KLJ naar buiten.

3. Kinderen moeten kind kunnen zijn

Naast het jaarthema werkt KLJ jaarlijks rond een maatschappelijk standpunt waarmee we vooral de buitenwereld en de media willen bereiken. Ook hier kon de Nationale Raad kiezen tussen drie standpunten waarop KLJ zal inzetten in het komende jaar. ‘Laat kinderen kind zijn’ kreeg de voorkeur op ‘Bloed geven’ en ‘De stem van kinderen en jongeren in de politiek’.

Met dit nieuwe maatschappelijk standpunt wil KLJ inzetten op de toenemende intolerantie ten opzichte van kinderen en jongeren. Er worden klachten ingediend tegen het geluid van spelende kinderen of tegen jongeren die op een pleintje hangen of skaten. Kinderen en jongeren hebben het recht om te spelen en om kind te zijn. (Lokale) overheden moeten dit recht mee verdedigen en niet meegaan in deze onverdraagzaamheid door extra regelgeving op te leggen.

Nationale Raad 2021

4. Gilden Muziekreeks verschuift 1 jaar

De KLJ-sportwerking wordt georganiseerd in een cyclus van twee jaar waarin in het eerste jaar geen Landjuweel plaatsvindt en in het tweede jaar wél. Gedurende die twee jaar worden bepaalde vendel-, wimpel- of dansreeksen vernieuwd. Na een evaluatie van die cyclus, kwam een opvallend onevenwicht aan het licht bij de vendelreeksen. Zowel de Gilden Muziekreeks als de Gilden Vrije Ritmiek worden vernieuwd in jaar 1, terwijl er in jaar 2 geen enkele vendelreeks vernieuwd wordt.

De Nationale Raad besliste om de nieuwe Gilden Muziekreeks te verplaatsen van jaar 1 naar jaar 2. Dat zorgt ervoor dat de nieuwe vendelreeksen gespreid worden en dat afdelingen elk jaar voldoende de tijd krijgen om de individuele reeksen in te oefenen, te herhalen en te optimaliseren.

5. Onze visie op duurzaamheid

Duurzaamheid is een hot topic en KLJ wil graag iedereen tonen hoe zowel kleine als grote acties een positief effect kunnen hebben op de omgeving en zo de duurzaamheid kunnen helpen. Vele handen maken namelijk licht werk. Met verschillende acties, die beschreven staan in een uitgebreide nota, wil KLJ niet alleen haar organisatie duurzamer maken, maar ook bewustwording creëren. Dat wil niet zeggen dat die duurzaamheid allesbepalend is, want KLJ blijft in de eerste plaats een jeugdbeweging.

De nota die de visie van KLJ op duurzaamheid uitlegt, werd volledig goedgekeurd door de Nationale Raad. Duurzaamheid in KLJ wordt dus sowieso nog vervolgd!

Nationale Raad 2021

6. KLJ-initiatieven brengen mensen samen

KLJ maakt van ‘mensen samenbrengen’ een topprioriteit in het beleidsplan van 2022-2025. Naast de sportwerking en het vormingsaanbod is het organiseren van (bestuurs)ledeninitiatieven de derde grote evenementensoort waar KLJ op inzet om dit doel te bereiken. Maar, door die initiatieven te organiseren, begeven we ons op een terrein waar afdelingen zelf ook zeer actief zijn. Veel afdelingen voorzien wekelijks een activiteit voor hun leden en ze organiseren het jaar door allerlei evenementen en feestjes waar ze graag veel KLJ’ers en andere mensen uit de buurt ontvangen. Door als koepel bovenop het aanbod van onze afdelingen ook een gewestelijk, regionaal en nationaal initiatievenaanbod aan te bieden, eisen we een niet te onderschatten aandeel van de werkingskalender op. Een goede visie op de regionale en nationale ledeninitiatieven is dan ook belangrijk. De Nationale Raad keurde alvast een nota goed die alles tot in de puntjes uitlegt.

7. Wat met schorsingen en tweede kansen?

Soms begaat een KLJ’er een misstap. Je kan er dan aan denken om die KLJ’er uit te sluiten of te schorsen uit je afdeling of uit de hele beweging als wijze van pauzeknop tot de situatie ontmijnd is. Toch gaat zo’n uitsluiting in tegen de ideologie van KLJ en kan het alleen toegepast worden in zeer uitzonderlijke omstandigheden. Daarnaast moet het jeugdwerk ook openstaan om tweede of zelfs derde en vierde kansen aan te bieden.

De Nationale Raad keurde heel wat afspraken goed die duidelijk maken wanneer een afdeling of KLJ Nationaal een KLJ’er kan schorsen én wanneer die geschorste persoon weer terug zou kunnen komen. Alle afspraken kan je binnenkort lezen in het algemeen Bewegingsreglement van KLJ.

En wat brengt de toekomst?

De Nationale Raad is dan wel achter de rug, toch zitten onze vrijwilligers niet stil. De Regionale Bestuursleden beslisten dat KLJ in het komende jaar werk zal maken van visies en updates van onze afdelingsbegeleiding, sportwerking en ledenbinding. Stof genoeg dus voor de Nationale Raad van 2022! 

Heb je een vraag over deze beslissingen?

Contacteer het Nationaal Bestuur