Skip to main content

Dit werd beslist tijdens de tweede Nationale Raad

Nationaal

10 maart 2021

In november kende KLJ een primeur: voor de allereerste keer organiseerden we een digitale Nationale Raad. In normale omstandigheden – zonder coronacrisis  komen alle Regionale Bestuursleden van Vlaanderen fysiek samen om een volledig weekend lang te debatteren en te stemmen over belangrijke beslissingen voor onze beweging. Nu kozen we voor een virtuele editie, maar verdeelden we de agendapunten over 2 avonden in het jaar. Op zaterdag 6 maart was het dus zover: de Nationale Raad kwam voor een tweede keer samen. In dit artikel sommen we even op wat de belangrijkste beslissingen waren van die avond.

'Vrienden van KLJ' zorgt voor verbondenheid

KLJ’ers hebben over zowat alles een mening. Om met een gezamenlijk standpunt naar buiten te kunnen komen, moeten we die meningen op elkaar afstemmen. Daarom nemen we tijdens elke Nationale Raad een bepaald thema onder de loep. Deze keer werd er een visienota over 'Vrienden van KLJ' goedgekeurd. Met Vrienden van KLJ willen we actief bouwen aan een netwerk voor niet-leden. KLJ zorgt er zo voor dat ook oud-KLJ’ers zich voor het leven verbonden kunnen blijven voelen met de beweging en met elkaar. Op die manier creëren we een grote groep mensen die het KLJ-gevoel blijvend uitdraagt in de maatschappij. Dat alles zorgt ervoor dat we beroep kunnen doen op een grote, actieve groep van sympathisanten die de zichtbaarheid en herkenbaarheid van KLJ in de maatschappij versterken.

De KLJ-trofee krijgt een extra categorie

KLJ organiseert jaarlijks de KLJ-trofee, een wedstrijd waarbij we drie kerndoelstellingen proberen te verwezenlijken. Ten eerste willen we afdelingen activeren om in te zetten op ledenwerving en leden- en leidingsbinding. Zo garanderen we dat KLJ futureproof is en zal blijven bestaan. Zolang er leiding en leden zijn, is er KLJ! Ten tweede willen we dat afdelingen goede ideeën kunnen uitwisselen met elkaar, onder de leuze: "Beter een goed idee gestolen, dan een slecht idee bedacht!" Ten derde willen we ook afdelingen waarderen die een zotte actie op poten hebben gezet.

De Nationale Raad besprak hoe we met de KLJ-trofee een grotere impact kunnen bereiken. Daarom zal er elk jaar ook een bingo-categorie toegevoegd worden waarmee KLJ kan inspelen op trends of uitdagingen die zich voordoen in de beweging. De thema’s ledenwerving, ledenbinding en leidingsbinding blijven behouden. Verder zal ook het indienformulier in een eenduidiger sjabloon gegoten worden, met extra aandacht voor de beoordelingscriteria. Zo blijft enerzijds het insturen van een actie gemakkelijk en kan de actie anderzijds objectiever beoordeeld worden.

Het jaarthema voor 2022-2023 wordt ...

We sprongen 2 jaar verder in de tijd en bepaalden het jaarthema voor het werkjaar 2022-2023. De Nationale Raad koos voor het thema met de werktitel ‘Door weer en wind’, waarin het groepsgevoel centraal staat. Een goede sfeer in je leden- of leidingsgroep zorgt voor een onvergetelijke tijd bij KLJ. Je staat er ook nooit alleen voor, in tegendeel. KLJ’ers gaan voor elkaar door het vuur en blijven staan op moeilijke momenten. Een sterke groep deinst voor niets terug, ook niet voor uitdagende spelen in alle mogelijke weersomstandigheden. Ook spelen ‘door weer en wind’ zal dus centraal staan.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over de beslissingen van de Nationale Raad? Neem dan contact op met de Nationale Leiding via nationaleleiding@klj.be.