Skip to main content

Ons beleidsplan

Een beleidsplan is een plan voor de toekomst van een organisatie. In ons beleidsplan staat waarmee KLJ de komende jaren bezig wil en moet zijn. Zo maken we onze missie en visie planmatig waar.

Een beleidsplan is een plan voor de toekomst van een organisatie. In ons beleidsplan staat waarmee KLJ de komende jaren bezig wil en moet zijn. Zo maken we onze missie en visie planmatig waar.

Hoe maken we een beleidsplan?

We stellen telkens een plan op voor een ‘beleidsperiode’ van vier jaar.

Als start nemen we onze missie en visie onder de loep. Daarna doen we heel wat onderzoek: wat verwachten alle ‘stakeholders’ van KLJ? Onze stakeholders, dat zijn leden, leiding, afdelingen, gewesten, andere verenigingen, overheden …

Op basis van het denkwerk rond die resultaten stellen we doelstellingen op. Bij elke doelstelling formuleren we concrete acties met een specifieke timing. Voor het beleidsplan goedgekeurd wordt, toetsen we deze doelstellingen opnieuw af bij onze achterban.

De basis voor de subsidie-overeenkomst

De Vlaamse overheid gebruikt de beleidsplannen van alle Vlaamse jeugdwerkorganisaties om te bepalen hoeveel subsidies ze krijgen. Elke vier jaar moet een nieuw beleidsplan worden opgemaakt.

Site by Wieni