Skip to main content

Onze organisatiestructuur

KLJ-afdelingen, gewesten, het Regionaal en Nationaal Bestuur, wat is dat allemaal? We leggen het voor je uit! Wist je bovendien dat KLJ samen met Groene Kring een vzw vormt?

KLJ-afdelingen, gewesten, het Regionaal en Nationaal Bestuur, wat is dat allemaal? We leggen het voor je uit! Wist je bovendien dat KLJ samen met Groene Kring een vzw vormt?

De beweging KLJ

Lokale afdelingen

KLJ heeft 251 lokale afdelingen. Om ervoor te zorgen dat die lokale werkingen hun effect hebben op de groei en ontspanning van plaatselijke kinderen en jongeren, zetten veel KLJ-organen zich achter de schermen in om ondersteuning te bieden. Het beleid wordt vormgegeven en uitgevoerd door vrijwilligers en ondersteund door beroepskrachten.

Gewesten

Een gewest overkoepelt afdelingen uit dezelfde streek. Elke afdeling vaardigt 1 of meerdere personen af naar het gewestbestuur. Elk gewest heeft een gewestvoorzitter en iemand die ook in het Regionaal Bestuur (RB) zit.

Organisatiestructuur van KLJ

Regionaal Bestuur

Het regionale niveau wordt gestuurd door een Regionaal Bestuur. Zo heb je het Regionale Bestuur van Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen. Hierin zetelen de regionale voorzitter en ondervoorzitter, een vertegenwoordiger van elk gewest uit die regio en eventueel een regionale proost. In elke regio begeleidt een pedagogisch medewerker het beleid.

Nationaal beleid

Het nationale beleid van KLJ wordt vormgegeven door drie organen:

  • De Nationale Leiding, die bestaat uit 2 vrijwillige nationale ondervoorzitters en een nationale voorzitter.
  • Het Nationale Bestuur, dat bestaat uit de 5 regionale voorzitters, de voorzitter van KLJ Oost-België, de 2 nationale ondervoorzitters en de nationale voorzitter. Het Nationaal Bestuur staat in voor het dagelijks beleid van KLJ en stuurt het inhoudelijk aanbod, de evenementenkalender en de ideologische lijn die de beweging wil bewaren.
  • De Nationale Raad, die bestaat uit alle regionale bestuursleden, het Nationaal Bestuur, een vertegenwoordiger uit elke structurele thematische nationale werkgroep, een vertegenwoordiger per commissie en de beroepskrachten. De Nationale Raad valt te vergelijken met een ‘parlement’ dat jaarlijks 1 keer samenkomt. Dit orgaan tekent de grote lijnen uit die KLJ in het bestuur, de regio’s, de gewesten en de afdelingen volgt.

Bovenlokale werkgroepen

Daarnaast zijn er ook verschillende werkgroepen rond verschillende thema’s op nationaal en regionaal niveau. Een volledig overzicht vind je hier. Alle werkgroepen worden gerund door vrijwilligers en ondersteund door een KLJ-medewerker. 

KLJ & Groene Kring vzw

Zoals elke vzw heeft KLJ & Groene Kring vzw een bestuursorgaan en een algemene vergadering. Deze twee organen bestaan grotendeels uit vrijwilligers.

De algemene vergadering van KLJ & Groene Kring vzw komt minimaal tweemaal per jaar samen. In deze vergadering zetelen het Nationaal Bestuur van KLJ, het Nationaal Bestuur van Groene Kring, de afgevaardigd bestuurder (directeur) en een gemandateerde van Boerenbond. Zo vertegenwoordigt de algemene vergadering de organisatie: 2 bewegingen, voor en door vrijwilligers, actief in heel Vlaanderen.

Het bestuursorgaan is samengesteld uit de leden van het directiecomité, een nationale ondervoorzitter van KLJ, een nationale ondervoorzitter van Groene Kring, een lid uit het Nationaal Bestuur van zowel KLJ als Groene Kring en maximaal 5 vrijwillige bestuurders die met KLJ of Groene Kring verbonden zijn en die expertise hebben die voor de organisatie relevant is (bijvoorbeeld op vlak van personeelsbeleid, financiën, duurzaamheid, diversiteit…).

Het bestuursorgaan en de algemene vergadering nemen enkel de beheersmatige verantwoordelijkheid waar. Het dagdagelijkse, inhoudelijke management ligt in de handen van de Nationale Leidingen van beide bewegingen. De nationale voorzitters van KLJ en Groene Kring zorgen voor de brug tussen beide.

Het dagdagelijkse, beheersmatige management van de organisatie wordt gedelegeerd naar het directiecomité. Het directiecomité bestaat uit de directeur van KLJ & Groene Kring vzw, de voorzitter van KLJ – die ook voorzitter is van KLJ & Groene Kring vzw –, en de voorzitter van Groene Kring – die tevens ondervoorzitter is van KLJ & Groene Kring vzw.