Skip to main content

9 belangrijke dingen die de Nationale Raad 2023 besliste

Nationaal

27 november 2023

Elk jaar in november komt de Nationale Raad samen. Die raad kan je vergelijken met een parlement waar de belangrijkste beslissingen genomen worden binnen KLJ. Ook jij kan er onrechtstreeks je mening kwijt, want elk gewest is er vertegenwoordigd door zijn Regionaal Bestuurslid. Benieuwd waar al die vrijwilligers dit jaar zoal over discussieerden? Lees dan even verder en ontdek zo de belangrijkste beslissingen van de Nationale Raad van 2023.

Meer KLJ'ers krijgen stemrecht op de Nationale Raad

In de laatste jaren mochten alleen de Regionale Bestuursleden uit elke regio en de leden van het Nationaal Bestuur hun stem uitbrengen tijdens de Nationale Raad. Vrijwilligers uit andere werkgroepen mochten dat niet. Nochtans gaan sommige KLJ-werkgroepen en -commissies zeer inhoudelijk en beleidsmatig te werk.

Daarom besliste deze Nationale Raad dat er ook stemrecht gegeven wordt aan 1 vrijwilliger uit elke nationale werkgroep of commissie die beleidsmatig te werk gaat. Concreet gaat dat over de commissie Afdelingsondersteuning, de commissie Sport, de commissie Vorming, de commissie K, de werkgroep Duurzaamheid, de werkgroep Diversiteit, de werkgroep Financiën en de werkgroep Internationaal. De werkgroepen die minder beleidsmatig te werk gaan, maar eerder uitvoerend, krijgen dan weer geen stemrecht.

Het jaarthema voor 2025-2026 wordt ...

‘Op congé met KLJ’ is de werktitel voor het jaarthema van volgend jaar, dat werd in 2022 al beslist. Maar wat wordt het jaarthema van het jaar daarna (2025-2026)? De Nationale Raad mocht kiezen tussen 3 voorstellen: ‘KLJ, dat smaakt naar meer’, ‘KLJ is gezond’ of ‘KLJ, dat spreekt tot de verbeelding’. Dat zijn natuurlijk nog niet de echte slogans, maar werktitels. ‘KLJ, dat smaakt naar meer’ won duidelijk de stemming.

Waar het thema dan over zal gaan? Over ons landelijk karakter! Met dit jaarthema willen we inzetten op producten die rechtstreeks van de boerderij komen, steunen we lokale economieën en verminderen we onze ecologische voetafdruk. KLJ wil gaan voor lekker én verantwoord! Zo ontdekken we wat onze eigen streek te bieden heeft en komen we samen rond de tafel.

Er komt een nationale werkgroep Spel

In Vlaams-Brabant is er al enkele jaren een regionale werkgroep Spel. Die houdt zich bezig met het uitwerken en/of begeleiden van spelen van regionale initiatieven. Nu komt er ook een nationale werkgroep Spel!

Deze nationale werkgroep zal originele, kwalitatieve en toegankelijke spelen ontwikkelen om zo afdelingen te inspireren. Het doel: activiteiten aanbieden die verder gaan dan de 'standaardactiviteiten' die afdelingen al kennen. Samen met het communicatieteam wordt er dan bekeken hoe al die activiteiten gedeeld kunnen worden. Denk daarbij aan artikels in het IDEE-magazine, video's, de Spelendatabank ...

De slogan van KLJ wordt ...

Een opvallend logo hebben we al, maar nog geen krachtige slogan die meteen duidelijk maakt waar onze jeugdbeweging voor staat. De Nationale Raad van vorig jaar vond dat een gemis, dus besloot ze om voor zo’n slogan te gaan. Nadien ging een groepje vrijwilligers meteen op zoek naar de beste slogan om die tijdens deze Nationale Raad te kunnen voorstellen.

De aanwezigen keurden 'KLJ, da's voor het leven' goed als dé KLJ-slogan die we in de komende jaren overal zullen gebruiken. Binnenkort zal je hem zien opduiken! 

Een duidelijke visie over de 'L'

De L van KLJ staat voor 'Landelijk', maar waarom vinden we die zo belangrijk? De Nationale Raad keurde een duidelijke visie over 'Landelijkheid' goed. 

Wat daar zoal in staat? Onze landelijke identiteit gaat verder dan onze historische band met de landbouwsector. Zo denken we ook aan het sociale aspect (zoals dorpsfeesten), ruimtelijke eigenschappen (zoals onze typische tentfuiven) en het rustgevende karakter (zoals op straat kunnen wandelen) van het platteland. 

KLJ wil ook de spreekbuis zijn van kinderen en jongeren op het platteland, daarom moeten we in contact blijven met die doelgroep om zo hun mening uit te kunnen dragen, o.a. bij beleidsmakers en experten. Door ons Plattelandsonderzoek weten we al wat de mening van jongeren is, en daar willen we op blijven inzetten.

Daarnaast verdwijnt bij veel afdelingen de link met het platteland. Dat komt door de toenemende verstedelijking. KLJ ziet het dus als haar taak om de landelijke connecties te waarderen, te stimuleren en te versterken.

Hoe ziet KLJ eruit in 2026 en in 2040?

KLJ bestaat om een reden, heeft duidelijke doelen en bereikt die doelen op haar eigen, unieke manier. Dat staat allemaal uitgeschreven in de algemene missie en visie van KLJ

Een laatste update aan die missie en visie gebeurde in 2011. Omdat we in 2026 starten met een nieuwe beleidsnota, vonden we het tijd om die missie en visie nog eens onder de loep te nemen. Die nieuwe versie, die de Nationale Raad nu goedkeurde, zal dan als basis gebruikt worden bij het opstellen van onze beleidsmatige doelstellingen waar we vanaf 2026 mee aan de slag gaan. 

Daarnaast beseffen we dat de maatschappij aan een hoog tempo verandert. Welke rol moet KLJ dan op die lange termijn opnemen om maatschappelijk relevant te blijven? Ook daar dachten we over na in de zogenaamde 'Visie 2040'. Die visieoefening zal als kompas gebruikt worden in onze beleidskeuzes tot 2040. Zo kunnen we doordacht aan grotere doelstellingen werken. 

Een diversiteitsbeleid voor KLJ

Onze samenleving verandert razendsnel. Door maatschappelijke veranderingen komen we steeds meer in aanraking met diversiteit. Om van die uitdaging een sterkte te maken, en onze missie en visie te blijven realiseren, sturen we onze diversiteitsaanpak bij. Zo kunnen we blijven inspelen op wat de samenleving en kinderen en jongeren op het platteland van ons vragen. Tijdens de Nationale Raad werd een vernieuwing van onze diversiteitsaanpak goedgekeurd. Vanaf nu bundelen we al onze inclusie- en diversiteitsinitiatieven onder 'KLJ voor iedereen'. Zo brengen we duidelijkheid en geven we concreet aan hoe KLJ met diversiteit en inclusie aan de slag gaat. 

In de vernieuwde aanpak gaan we met 'KLJ voor iedereen' op zoek naar een goede balans tussen wat mensen van je vragen, wat een afdeling kan en wat er mogelijk is. Of we nu over drempels spreken, over doelgroepen of aanpassingen, wat wij belangrijk vinden is dat we samen op een veilige en toffe manier aan KLJ kunnen doen. Zo draait 'KLJ voor iedereen' niet om aan KLJ'ers op te leggen wat er moet, maar wel om hen de ruimte te geven om na te denken over wat er allemaal kan. Door naar elkaar te luisteren, aan te geven wat wel en niet moeilijk ligt, en vervolgens samen te kijken wat er mogelijk is bedenken we creatieve oplossingen die voor iedereen werken; voor een individu, voor een groep én voor een afdeling. Zo is elke KLJ er écht voor iedereen: voor elk kind en jongere die met ons mee wil doen, en voor iedereen die dat al jaar en dag doet.

Het Steunfonds krijgt een update

KLJ wil een jeugdbeweging zijn waar iedereen aan kan deelnemen. Toch werpen het lidgeld en betalende activiteiten voor heel wat kinderen en jongeren een drempel op. Sinds werkjaar 2022-2023 kunnen KLJ'ers die er nood aan hebben al gebruikmaken van het Steunfonds. Zo moeten ze maar de helft van het KLJ-lidgeld betalen. De andere helft van het lidgeld wordt betaald door het Steunfonds van KLJ, maar KLJ Nationaal vraagt haar afdelingen wel om zelf ook te betalen.

Tijdens deze Nationale Raad werd een nota goedgekeurd die het Steunfonds uitbreidt naar een terugbetaling voor het lidgeld, kampen, weekends en meerdaagse KLJ-initiatieven. Daarbij wordt ook een andere verdeling gehanteerd van wie welke kosten dan op zich neemt. Zo zal de KLJ'er zelf nog 20% van de kost dragen, de afdeling zal 40% van de kost dragen en het KLJ-steunfonds zal 40% van de kost dragen. Als het voor een afdeling niet mogelijk is om 40% bij te dragen, zal er hierover in gesprek gegaan worden en bekijken we case per case wat de vervolgstappen zijn.

Meer sportende afdelingen tegen 2033

KLJ is met haar sportwerking een unieke speler in het jeugdbewegingslandschap. KLJ wil kinderen en jongeren samenbrengen en de sportfeesten bieden prachtige ontmoetingskansen. Daarnaast versterkt de sportwerking van KLJ het groepsgevoel zowel binnen als buiten de eigen afdeling. Daarom besloot de Nationale Raad of en hoe we op lange termijn sportbeleid zullen maken. Het uiteindelijke doel is om de 5 unieke KLJ-sporten, de kern van onze traditie, nog meer te laten bloeien.

Wat betekent dat precies? Voor onze sportwerking willen we blijven focussen op de gekende KLJ-sporten (dansen, vendelen, wimpelen, touwtrekken, piramidebouwen) als gemeenschappelijke deler voor alle regio 's. Ook dragen we een laagdrempelige sportwerking hoog in het vaandel, zowel voor onze (nieuwe) sportende afdelingen, als voor individuen uit die afdelingen. We streven tot slot tegen 2033 naar een groter aantal sportende afdelingen, want sporten is een kwalitatieve en leuke vrijetijdsbesteding!