Skip to main content

Boost de leidingsmotivatie

Zo nu en dan krijgt je persoonlijke motivatie wel eens een deukje. Soms heb je geen zin in KLJ. Examens, stress op het werk, de sfeer in de groep, de taken die je moet doen. Dat gebeurt bij elke KLJ-leiding of bestuurslid wel eens. Hoe kan je er samen voor zorgen dat de KLJ-goesting niet zakt? 

Zo nu en dan krijgt je persoonlijke motivatie wel eens een deukje. Soms heb je geen zin in KLJ. Examens, stress op het werk, de sfeer in de groep, de taken die je moet doen. Dat gebeurt bij elke KLJ-leiding of bestuurslid wel eens. Hoe kan je er samen voor zorgen dat de KLJ-goesting niet zakt? 

Motivatoren en demotivatoren

Hoe kan je de motivatie van een bestuurslid opnieuw leven inblazen? Wat motiveert een bestuurslid om actief te blijven en wat demotiveert hem? 

Demotivatoren zijn factoren die motivatie weghalen. Als iemand die kan benoemen, kan je die ook helpen aan te pakken. Is er een weg rond? Kan je ze wegnemen? Kan je ze verzachten? 

Motivatoren zijn factoren die motivatie versterken. Als je weet wat wél werkt bij iemand, kan je proberen meer motiverende elementen toe te voegen in zijn KLJ-rol. 

Motivatoren en demotivatoren kan je opdelen in 4 categorieën:  

  • Iemands persoonlijkheid: bijvoorbeeld iets moeten doen wat je niet kan, geen uitdaging meer hebben.
  • De groep: bijvoorbeeld open sfeer versus je uitgesloten voelen.
  • Wat KLJ van jou verwacht: bijvoorbeeld, je komt naar vergaderingen, je bereidt activiteiten voor.
  • Wat buiten KLJ?: bijvoorbeeld andere hobby's, school, thuis, …  

Evalueer met de Leidingsboost

Tip: Evalueer regelmatig hoe gemotiveerd alle leiding in je groep is. Je kan hiervoor een methodiek uit de leidingsboost gebruiken.

Bekijk de leidingsboost
motivatie van leiders jeugdbeweging

5 gouden tips voor gemotiveerde leiding

  • Zet in op talenten: geef taken die iemand goed kan, graag doet of uitdaagt. Via deze link kom je alvast meer te weten over een goede taakverdeling in je bestuur en leidingsploeg. 
  • Zet niet te veel druk: houd rekening met examens in je planning, geef ruimte om eens afwezig te zijn. Vraag van iedereen de inzet die iemand kan en wil geven. Bespreek tijdig en duidelijk ieders engagement. Voorzie daarvoor een moment in het begin van het werkjaar, of doe een evaluatie tijdens of op het einde van het jaar. 
  • Geef eens een complimentje: ‘t zit ‘m heel vaak in de hele kleine dingen: iemand die vraagt of het nog gaat, iemand die ‘merci’ zegt op een onverwacht moment, iemand die een handje helpt zonder het te vragen.  
  • Stel een bestuursanimatieverantwoordelijke (BAV) aan: de BAV zorgt voor de nodige ontspanning voor, tijdens of na een vergadering of voorziet een leuke teambuilding.  
  • Speel samen: bekijk enkele spelen uit de spelendatabank. Maak gebruik van de filters om teambuildende activiteiten te vinden. 

Graag begeleiding of vorming?

KLJ-vrijwilligers komen Vorming op Maat geven! Vind het aanvraagformulier op Click.

Vraag aan!