Skip to main content

Wat regelen en aanvragen voor een kamp?

Een kamp op poten zetten, dat vraagt heel wat werk. Dat werk kan je spreiden over het jaar en over verschillende mensen. We maakten een overzicht van alles wat je niet mag vergeten en moet weten.

Een kamp op poten zetten, dat vraagt heel wat werk. Dat werk kan je spreiden over het jaar en over verschillende mensen. We maakten een overzicht van alles wat je niet mag vergeten en moet weten.

Wat moet ik regelen via KLJ?

Moet ik mijn kamp registreren bij KLJ?

Ja. Het KLJ-secretariaat is in de zomermaanden vaak een aanspreekpunt bij probleemsituaties op kampen. Daarom is het belangrijk dat zij weten waar en wanneer jullie op kamp gaan en wie je contactpersoon ter plaatse is. Zelfs als er niets misgaat op kamp, brengen pedagogisch medewerkers je al eens graag een bezoekje. Vul dus zeker en vast de kampregistratie via Click in. 

Moet ik alle kampdeelnemers inschrijven bij KLJ?

Het kamp is een periode van plezier, maar helaas ook van ongevallen. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed verzekerd is, moet je alle leden die meegaan op kamp ook inschrijven bij KLJ. Want, niet ingeschreven = niet verzekerd. 

Hoe regel ik de inschrijving van de leden voor het kamp?

KLJ moedigt afdelingen aan om de inschrijvingen voor het kamp via Click te laten verlopen. Werk je toch liever nog met fysieke inschrijfpapieren? Dan kan je hier een goed voorbeeld downloaden.

 

Moet ik onze kamptenten en duur materiaal verzekeren?

Materiaal dat je toevertrouwd wordt, leent of huurt om te gebruiken tijdens een activiteit of kamp is niet verzekerd via de KLJ-verzekering. Een extra verzekering afsluiten voor duur materiaal en kamptenten kan daarom zinvol zijn.

 

Bij KLJ kan je alvast zo’n extra verzekering afsluiten. Vul daarvoor het formulier dat je vindt onder 'Verzekeringen' volledig in en stuur het door naar verzekeringen@klj.be. Let op! Het formulier moet minstens 14 dagen voor je kamp in onze mailbox zitten!

 

Kijk ook na of je kamptenten al niet verzekerd zijn. De Uitleendienst Kampeermateriaal (ULDK) en veel particuliere verhuurders hebben zelf al een verzekering voor hun tenten. Vraag dit na. Je moet je natuurlijk niet dubbel verzekeren.

Hoe bereik ik KLJ als ik in nood zit?

Raak je in paniek, weet je niet goed wat te doen of wil je zeker zijn dat je een situatie op kamp goed aanpakt? Het KLJ-noodnummer geeft antwoord op al je vragen, 24/24u per dag. Bel +32475 77 51 10
 

Wat moet ik regelen via de gastgemeente?

Moeten we onze gastgemeente zelf op de hoogte brengen dat we eraan komen?

Als je een kamp organiseert in Wallonië moet je de gastgemeente op de hoogte brengen en zeggen dat je een kamp organiseert op haar grondgebied, en dit ten laatste op de dag dat je kamp start. Bij gemeenten met een apart kampreglement kan de meldingsdatum vroeger vallen. Je kan altijd vragen aan de kamp-eigenaar of hij de melding in jouw plaats wil doen.

 

In Vlaanderen moeten de kampen ook gemeld worden bij de gemeente, maar dat behoort tot de taken van de uitbater of eigenaar van de kampplaats. Lees je contract voor de zekerheid goed na, want sommige uitbaters verwachten toch dat de groep de gemeente zelf inlicht.  
 

Wat is het kampcharter?

Heel wat gemeenten engageren zich om jeugdbewegingen die op kamp komen goed te informeren over de afspraken die er zijn binnen de gemeente. Vraag zelf welke informatie de gemeente van jou verwacht en stel je vragen over afval, kampvuur, tochten, gebruik van de bossen, enzovoort. 


De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de bezoekende jeugdwerkgroepen, zolang ze op het gemeentelijk grondgebied verblijven. Je kan op de kampgemeente rekenen als het kamp bijvoorbeeld ontruimd moet worden wegens wateroverlast of als een bacteriële of virale infectie een groot deel van de deelnemers heeft besmet. We raden je daarom aan om op voorhand een heleboel contactgegevens te verzamelen van de gemeente waar je te gast bent. 
 

Moeten we toestemming vragen voor een kampvuur?

De uitbater van een kamphuis kan sinds de zomer van 2019 eenmalig aan de gemeente melden dat er op het terrein kampvuren gemaakt kunnen worden. Je zal dus veel kamphuizen tegenkomen waar een individuele aanvraag voor het kampvuur niet meer nodig is. Moet je dit van de kampuitbater wel zelf aanvragen, licht hem dan zeker in over de nieuwe regelgeving. Dat vermindert meteen de administratieve rompslomp. Opgelet: de gemeente of de brandweer kan, naar gelang de omstandigheden, nog steeds kampvuren verbieden, bijvoorbeeld bij langdurende droogte. Als er geen verbod geldt, kan je wel altijd een kampvuur houden op een gemelde kampvuurplaats.

Wat moet ik regelen met ouders?

Hoe informeer ik ouders over het kamp?

Je leden en hun ouders goed en op tijd informeren over het kamp is heel belangrijk. Ga op huisbezoek, organiseer een kampavond waarop ouders hun kinderen kunnen inschrijven en vragen kunnen stellen. Maak zeker een leuk kampboekje met daarin alle praktische en leuke informatie.

Heb ik toelating van ouders nodig als we op buitenlands kamp gaan?

De wet is nogal onduidelijk, maar KLJ raadt aan om wel een schriftelijke toelating te vragen aan ouders van leden jonger dan 12 jaar. Zo vermijd je heel wat problemen! 

 

Een voorbeeldformulier van zo'n schriftelijke toestemming vind je hier. Maar ook op de gemeentedienst van je dorp kan je altijd een formuliertje aanvragen.

Wat als ik wil spelen in een bos of wil zwemmen?

Wat zijn speelzones?

Speelzones zijn stukken natuurreservaat of bos in Vlaanderen waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en daarbij de paden mogen verlaten. Je mag er kampen bouwen of zelfs een touwenparcours aanleggen, zolang je na de activiteit alle constructies weer verwijdert en het bos in zijn oorspronkelijke staat achterlaat. 


Een speelzone richt zich op jongeren en hun begeleiders. Enkel zij mogen er de paden verlaten. Je vindt er niet noodzakelijk materiële speeltoestellen. Het is de aanwezige natuur, zoals dode takken of omgevallen bomen die inspireert tot spelen. De zone is vaak op natuurlijke wijze (via wegen of beken) afgebakend. 


Je herkent een officiële speelzone aan de bijhorende bordjes. Is er geen speelzone in de buurt? Contacteer dan  het Agentschap voor Natuur en Bos of de kampeigenaar. 
 

Hebben we toelating nodig om in een bos te spelen?

Om vrij te spelen in een bos vlakbij je verblijfplaats in Wallonië, moet je voor 1 mei een toelating aanvragen bij het Waalse Bosbeheer. Daarvoor stuur je een ingevuld aanvraagformulier (te downloaden op www.opkamp.be) naar de plaatselijke bosadministratie of het zogeheten ‘Cantonnement’. Als je op een kampterrein zit zonder een gebouw, dan moet je ook nog een plannetje met daarop de locatie van je kamp meesturen. Op www.opkamp.be vind je ook het adres van het Cantonnement waar je de aanvraag naartoe kan sturen of mailen.

 

Voor Vlaamse bossen moet je geen aanvraag indienen.

Mag ik altijd zwemmen in de Noordzee?

Ga enkel zwemmen in de Noordzee in een bewaakte zone bij een groene vlag. In deze situatie mag het zeker. Een bewaakte zone herken je aan de aanwezige redders en de IKWV-vlag. Bij een gele vlag is het toegestaan om te zwemmen, maar bestaat er mogelijk gevaar. Met een groep kinderen zwem je dan beter niet. 


Zwemmen in een onbewaakte zone is verboden en voornamelijk zeer gevaarlijk! Jij bent als leid(st)er verantwoordelijk voor een goede organisatie van je activiteit. Daarbij staat de veiligheid van de kinderen centraal. 

Mag ik in elke beek, rivier of visvijver zwemmen?

Een rivier, beek of visvijver ziet er in de zomer verleidelijk uit voor een frisse duik, maar er zijn heel wat gevaren en risico’s verbonden aan het zwemmen op die locaties. Er kunnen bijvoorbeeld verborgen hindernissen zijn onder het water en stromingen kunnen zwemmers in moeilijkheden brengen. Je weet ook niet of de waterkwaliteit op die locaties zwemmen of recreatie toelaat. Daarom mag je enkel in erkende zwemwateren zwemmen. Een kaart van erkende zwemlocaties in Vlaanderen vind je op kwaliteitzwemwater.be. De Waalse zwemlocaties vind je dan weer op environnement.wallonie.be.

Giet alles in een draaiboek

Soms zie je door het bos de bomen niet meer. Een goed draaiboek kan de oplossing bieden. Zo zie je maand per maand wat je nog in orde moet brengen. Stel er dus eentje op en bekijk het regelmatig tijdens je bestuursvergaderingen.

Hoe ziet een kampdraaiboek eruit?

Om je op weg te zetten, maakte KLJ al een draaiboek. Gebruik het gerust en pas aan waar nodig!

Gebruik het draaiboek