Skip to main content

Materiaal op evenementen

Leden en helpers zijn verzekerd tijdens evenementen, maar hoe zit het met je materiaal? Tenten en muziekinstallaties kosten nu eenmaal heel veel geld.

Leden en helpers zijn verzekerd tijdens evenementen, maar hoe zit het met je materiaal? Tenten en muziekinstallaties kosten nu eenmaal heel veel geld.

Is je materiaal verzekerd?

Als je dure materialen zoals feesttenten, tractoren of installaties huurt of leent voor evenementen, wordt schade eraan niet gedekt door de KLJ-polis. Het kan dan zinvol zijn om een extra verzekering af te sluiten.

  • Verzekering ‘contractuele aansprakelijkheid’: deze polis dekt de risico’s voor materialen die je huurt of leent. Opgelet: opzettelijk toegebrachte schade, vandalisme en diefstal zijn dan niet verzekerd.

  • Verzekering ‘all risk’: deze polis dekt de contractuele aansprakelijkheid én de schade door vandalisme of diefstal. Maar niet als de schade opzettelijk is toegebracht.

Opgelet, als je met je verzekeringsmakelaar bekijkt wat moet worden verzekerd, weet dan dat je geen extra polis burgerlijke aansprakelijkheid nodig hebt. Dat is al verzekerd door de KLJ-polis.

Een extra KLJ-verzekering voor materiaal

Via KLJ kan je een verzekering voor materiaal afsluiten. Vul daarvoor dit formulier volledig in en stuur het door naar verzekeringen@klj.be. Let op! Het formulier moet minstens 14 dagen voor je evenement in onze mailbox zitten!

Je kan kiezen tussen 3 polissen, die elk een eigen prijs en franchise hebben. Zo kan je zelf het meest voordelige pakket voor jouw evenement samenstellen.

De duurdere polis is handig voor materialen met een lagere waarde zoals koelwagens of tafels/ stoelen. Bij schade betaal je zo amper een franchise, en de premie blijft beperkt. De goedkopere polis met hogere franchise is handig om robuuste dure materialen onder te verzekeren. Deze polis is ideaal voor een feesttent bijvoorbeeld. Door zelf het risico en de kostprijs ten opzichte van elkaar af te wegen valt zowel de premie van de verzekering als de kostprijs wanneer er schade is steeds goed mee.

Enkele aandachtpunten:

  • Vul het formulier volledig en correct in! Vraag de juist bedragen na bij je leveranciers. Heb je vragen bij het invullen van het formulier neem dan contact op via verzekeringen@klj.be.
  • Je kan zelf de premie berekenen. Het bedrag hangt af van de franchise die je kiest. De franchise is het bedrag dat je steeds zelf betaalt. Een hogere franchise betekent een lagere premie.
  • Lees de polis die je kiest grondig na, daarin staat waarvoor jullie juist verzekerd zijn.

Opgelet: Deelname aan stoeten is niet standaard opgenomen in de KLJ-polis. Wil je toch meedoen, dan moet je zelf een verzekering afsluiten voor bijvoorbeeld jouw tractor. In dat geval zijn er twee mogelijkheden:

  • Ofwel doe je één keer per jaar mee aan een stoet en doe je een aanvraag bij KBC. Er wordt dan een bijvoegsel opgemaakt bij de polis.
  • Ofwel doe je maximaal 10 keer per jaar mee aan een stoet. In dat geval moet de polis aangepast worden en zal hij een stuk duurder worden.

Deze opties gelden alleen voor tractoren die verzekerd zijn via KBC en voor alle stoeten waar de gemeente goedkeuring voor geeft. Met of zonder sleep maakt geen verschil.

Een ongeluk, wat nu?

Heb je schade aan je materiaal? Vul dan een aangifteformulier in en stuur het zo snel mogelijk naar KLJ.

Hoe je dat doet, ontdek je hier