Skip to main content

Verzekeringen voor KLJ-activiteiten

KLJ-leden, kinderen die een keertje meespelen en leiding zijn verzekerd voor onopzettelijke schade aan derden, lichamelijke letsels en rechtsbijstand. Maar hoe zit het met hun persoonlijk materiaal?

KLJ-leden, kinderen die een keertje meespelen en leiding zijn verzekerd voor onopzettelijke schade aan derden, lichamelijke letsels en rechtsbijstand. Maar hoe zit het met hun persoonlijk materiaal?

Leden verzekerd?

Elk lid dat lidgeld betaalde en geregistreerd is via Click, is verzekerd in drie gevallen:

  • Als je onopzettelijke schade aan iemand toebrengt, lichamelijk of materieel. Dat regelt de KLJ-verzekering voor burger(rechter)lijke aansprakelijkheid.

  • Als je slachtoffer bent van een ongeval, waarvoor niemand of een ander KLJ-lid aansprakelijk is. (Opgelet: als een ongeval is veroorzaakt door iemand van buiten KLJ, dan wordt de eigen familiale verzekering van die persoon aangesproken.) Kosten voor dokter, apotheker, ziekenhuis, aangepast vervoer, prothesen, toestellen, redding en repatriëring, brillen kunnen worden betaald door de verzekering lichamelijke ongevallen, na de eerste tussenkomst van de eigen ziekteverzekering (bv. remgeld voor de dokter).

  • Als je een advocaat nodig hebt, bijvoorbeeld om kosten terug te vorderen van verzekering van een tegenpartij.

Doen jullie een activiteit met iets meer risico? Bekijk hier wanneer de KLJ-polis kosten niét dekt.

Leden verzekerd tijdens klj

Materiaal verzekerd?

Let op! Materiaal van leden en/of leiding is niet verzekerd. Een bril, laptop, fototoestel, fiets ... van een KLJ-lid dat stuk gaat tijdens de activiteit is dus niet verzekerd.

Als je aan leden of leiding vraagt om bepaald materiaal mee te nemen naar de activiteit, dan is dit eigenlijk een soort van mondeling contract. KLJ-verzekering dekt geen 'contractuele' aansprakelijkheid. Voor dure materialen kan je wel een aparte verzekering afsluiten of je kan beslissen dat jouw afdeling zelf eventuele schade terugbetaalt. 

Schade aan een bril is een speciaal geval. In principe is deze schade niet verzekerd, net zoals de schade aan een bril op school of schade aan kledij niet verzekerd is. De verzekering kan wel tussenkomen als de bril beschadigd werd tijdens een lichamelijk ongeval. Als de bril wordt beschadigd door een ander lid of iemand van de leiding hangt het ervan af of dit gebeurde tijdens een spel of niet. Indien dit inderdaad tijdens een spel was zullen de verzekeringen van de schadelijder en persoon die de schade veroorzaakte onderling moeten uitmaken of deze schade kwam door risico's eigen aan het spel of niet. Als de schade niet gedaan was tijdens een spel, of de schade kwam niet door een risico eigen aan het spel, dan zal de persoon die de schade per ongeluk veroorzaakte zijn eigen familiale verzekering moeten aanspreken.

Deelnemers aan wervingsacties verzekerd?

Deze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand geldt ook voor niet-leden die deelnemen aan occasionele wervingsacties, zoals een startdag.

Een ongeluk, wat nu?

Is er een ongeluk gebeurd? Vul dan een aangifteformulier in en stuur het zo snel mogelijk naar KLJ.

Hoe je dat doet, ontdek je hier