Skip to main content

Praten over moeilijke onderwerpen

KLJ is vooral een plek om kopzorgen even te vergeten, toch kan het voor velen ook een plek zijn om op een laagdrempelige manier bezorgdheden te uiten. Hoe ga je daar als leiding of bestuur mee om?

KLJ is vooral een plek om kopzorgen even te vergeten, toch kan het voor velen ook een plek zijn om op een laagdrempelige manier bezorgdheden te uiten. Hoe ga je daar als leiding of bestuur mee om?

Maak tijd om te luisteren

Alle onderwerpen moeten een plek krijgen op de KLJ, ook de ‘moeilijke’ onderwerpen. Ben je bezorgd over een van je leden of medeleiding, maak dan tijd om naar hen te luisteren. Dat kan in groep als je merkt dat er een algemene bezorgdheid is, maar het kan zeker ook individueel. Laat weten dat je bezorgd bent en waarom. Probeer zo een gesprek aan te gaan.

Geef je leden altijd de ruimte om niet in te gaan op het voorstel of om er op een ander moment over te praten. Stel een aantal vragen om een beeld te krijgen waar de struikelblokken zitten, kijk of je er op de KLJ iets in kan betekenen.

Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Maak gebruik van de dobbelsteen die je in 2021 kreeg.

Jij als luisterend oor

Heel mooi dat je wil luisteren naar leden of medeleiding/bestuur die het soms moeilijk heeft. Er zijn wel een aantal dingen waar je op moet letten:

Maak geen beloftes die je niet kan waarmaken

Het enige waar jij echt invloed op hebt, is veranderingen binnen de KLJ. Zeg dus niet dat alles goed komt maar maak het dragelijk wanneer ze naar de KLJ komen.

Kies geen kant

Moeilijke thema’s zaaien vaak heel wat verdeeldheid. Ook jij zal een bepaalde mening hanteren. Toch blijf je best neutraal en beperk je je tot de feiten. De feiten onderscheiden van fake news is niet altijd gemakkelijk. De eenvoudigste manier om dat te doen, is door je te baseren op betrouwbare bronnen.

Gebruik betrouwbare bronnen

Wil je je leden informeren, maak dan gebruik van betrouwbare bronnen. Tegenwoordig bestaat er heel wat info op maat van kinderen en jongeren. Hieronder geven we enkele goede bronnen:

  • Karrewiet is het nieuwskanaal van Ketnet en brengt het belangrijkste nieuws van de dag op een kind- en jongerenvriendelijke manier.
  • WAT WAT geeft kinderen en jongeren antwoorden op de vragen waarmee ze zitten.
  • KLAAR is het VRT-nieuws voor jongeren.
  • Nws.nws.nws op Instagram.

Let op met sociale media. Apps zoals TikTok en Instagram kunnen heel leuk zijn, maar hierop worden vaak ook grote hoeveelheden amateurbeelden gezet. In nieuws zijn beelden geselecteerd en worden ze in een context geplaatst, op internet niet altijd. Jonge kinderen hebben dus heel makkelijke toegang tot schokkende beelden die niet altijd stroken met de werkgelijkheid (of een verkeerd beeld kunnen scheppen bij de werkelijkheid). Vertel je leden dus dat als ze beroep doen op kanalen zoals TikTok en Instagram, ze zich enkel moeten baseren op betrouwbare profielen.

Je eigen grenzen zijn ook belangrijk

Let er op dat je je eigen grenzen bewaart. Dat kan je op verschillende manieren doen:

  • Luisteren is heel mooi, maar ook een luisteraar moet hierover kunnen praten. Beloof dus niet dat je dit aan niemand gaat vertellen. Soms heb jijzelf ook hulp nodig om te kunnen helpen .
  • Baken luistertijd af: Het is niet de bedoeling dat je uren en uren over een moeilijk onderwerp blijft doorgaan. Zoals eerder al gezegd, is KLJ vooral een plek om even te ontsnappen aan de dagelijkse bezorgdheden. Zorg er daarom voor dat het gesprek een duidelijk einde heeft en de focus na het gesprek verlegd wordt naar iets positiefs (bijvoorbeeld de superleuke activiteit die je hebt gepland of het lekkere vieruurtje dat werd voorzien). Ga wel even na of alle vragen beantwoord zijn zodat ze zeker geen eigen leven gaan leiden achter je rug.
    Bijvoorbeeld: op kamp iedere dag een kwartier een individueel gesprek i.p.v. tijdens de activiteit zelf.

Wat is de taak van je afdeling?

Luisteren is al de belangrijkste stap! Dan kan je vragen wat jij of de KLJ kan betekenen voor je leden of medeleiding zonder beloftes te maken die je niet kan waarmaken. Jij als leiding/bestuur hebt enkel invloed op wat er kan veranderen op de KLJ. Daarom is het belangrijk dat je enkel daarop focust, naast een luisterend oor zijn. Kies hier dan ook iemand voor die daarvoor open staat. Daarnaast is het eigenlijk het belangrijkste dat de KLJ een plek wordt waar er over moeilijke onderwerpen gesproken kan worden, maar vooral ook een plek blijft voor plezier en even alles te vergeten of los te laten. Om de leden of medeleiding naast de KLJ te helpen, verwijs je best door naar externe experten waarbij ze terechtkunnen. Enkele voorbeelden zijn: gekende nieuws-/infosites, leerkrachten, dokter… 

Verwijs door

Weet je niet naar wie je kan doorverwijzen? Vraag hulp aan de API's van KLJ via api@klj.be of rechtstreeks via de contactgegevens die je in de contacteerbalk van deze webpagina vindt.