Skip to main content

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Kinderen en jongeren zijn in volle lichamelijke ontwikkeling en ontwikkelen hun denkvermogen. Zo worden kinderen al van kleins af geconfronteerd met hun eigen seksualiteit en seksuele gevoelens, en ontdekken zichzelf en anderen.
 

Kinderen en jongeren zijn in volle lichamelijke ontwikkeling en ontwikkelen hun denkvermogen. Zo worden kinderen al van kleins af geconfronteerd met hun eigen seksualiteit en seksuele gevoelens, en ontdekken zichzelf en anderen.
 

Volgens de wet

In België worden jongeren vanaf hun 16de verjaardag bekwaam geacht om toe te stemmen met het stellen of ondergaan van seksuele handelingen. Volgens de letter van de wet, zijn jongere tieners dat dus niet. Wie seks heeft met een -16-jarige, is dus per definitie schuldig aan een misdrijf. Al volgt daar lang niet altijd vervolging op.

Wanneer is een seksueel getinte situatie oké?

  • als alle betrokkenen begrijpen wat er kan gebeuren, akkoord gaan en zich er prettig bij voelen. (toestemming)

  • als de betrokkenen geen druk, manipulatie of dwang voelen. (vrijwilligheid)

  • als de ene betrokkene de andere niet overheerst, bv. door een verschil in leeftijd, intelligentie, status, levenservaring …​ (gelijkwaardigheid)

  • als het past bij de ontwikkeling in een bepaalde levensfase.

  • als het past bij de context bv. de schoolcontext zal doorgaans minder seksueel gedrag toelaten dan de thuiscontext.​

  • als het geen fysieke of psychische schade veroorzaakt. (zelfrespect) Bv. een kind of de jongere kan zichzelf vernederen, zich pijn doen, zich begeven in een risicosituatie zonder het te beseffen…

Seksueel misbruik?

We spreken van seksueel misbruik wanneer iemand wordt gedwongen een seksuele handeling uit te voeren, te ondergaan of er getuige van te zijn. Bij een vermoeden of wanneer je zeker bent van het seksueel misbruik, neem je best zo snel mogelijk contact op met je pedagogisch medewerker of met de nationale koepel van KLJ. Samen bekijken we wat we gaan doen.

 

Bestel ‘(N)iets mis mee?!’

Maak seksueel getinte situaties bespreekbaar in groep. Vraag jouw exemplaar aan pedagogisch medewerker Elke

Vraag je exemplaar aan

Een vorming van Pimento

Ontdek de vormingen, workshops en methodieken van Pimento rond thema’s die méér dan ooit belangrijk zijn voor iedereen die met (jonge) mensen werkt.

Vraag aan