Skip to main content

Jeugdraad

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan vanuit de stad of gemeente. Elke jeugdbeweging is welkom op deze vergadering. 

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan vanuit de stad of gemeente. Elke jeugdbeweging is welkom op deze vergadering. 

Wat kan de jeugdraad betekenen voor jouw afdeling?

 • Het doel van de jeugdraad is het vertolken en vertalen van de noden bij de jeugd naar het gemeentebestuur. Zij zijn dus een spreekbuis om op te komen voor alle belangen binnen de jeugdwerking, en dus ook voor die van jouw KLJ-afdeling. 

 • Samen kunnen jullie adviezen, campagnes en een plan van aanpak opstellen. 

 • Via de jeugdraad kan je subsidies aanvragen en vaak ook allerlei zaken uitlenen.  

 • De jeugdraad biedt in sommige gemeenten vormingen aan. Denk bijvoorbeeld aan een vorming rond EHBO of de plaatselijke fuifwetgeving/-regels omtrent evenementen.  

Wat kan jouw afdeling betekenen voor de jeugdraad?

 • Via de jeugdraad kan je advies geven over thema’s waar jullie als jeugd dagelijks mee in contact komen (jullie lokaal, speelstraten, subsidies …) 

 • Jij bent de jeugd en je mag de mening van de jeugd verkondigen aan de beleidsmakers van jouw gemeente.  

Aandachtspunten

 • Elke gemeente is verplicht een jeugdraad te organiseren. Als de jeugdraad een advies opstelt en dat wordt niet gevolgd, dan is de gemeente een uitleg verplicht.  

 • Stel een jeugdraadverantwoordelijke aan (vanuit interesse, niet omdat het moet).

 • Probeer een puntje toe te voegen aan jullie vergadering: ‘wat naar jeugdraad’ en ‘wat uit jeugdraad’. 

 • Onderhoud goed het contact met de jeugdraad, ze zijn vaak een betrouwbare partner voor jullie afdeling.  

 • Ga in gesprek met andere verenigingen om de jeugdraad vorm te geven.  

 • Neem gerust eens een kijkje bij andere buurtgemeenten: hoe organiseren zij een jeugdraad? 

 • Vertegenwoordig niet enkel jullie KLJ-afdelingen, maar de algemene belangen van de jeugd.  

 • Blijf gaan, ook al loopt de samenwerking niet goed. Zoek samen naar oplossingen en blijf het gesprek voeren.  

 • Bereid de verslagen voor. Wat neem je mee naar de jeugdraad? Vraag raad tijdens vergaderingen, bij leden of binnen jullie ruimer netwerk. 

Externe vergaderingen

Je kan binnen je afdeling iemand afkondigen als verantwoordelijke voor externe vergaderingen, zoals de Jeugdraad.

Bekijk de informatie

Tijd voor actie

Is het in jouw gemeente al lang tijd voor actie? Zitten je leden of leiding, of misschien wel je hele afdeling, al lang met een probleem? Dan is het tijd om de schepen en burgemeester uit te nodigen en te tonen hoe de vork in de steel zit. Wij maakten alvast een sjabloontje voor die uitnodiging. Twijfel je een beetje over de inhoud ervan? Geen probleem! Hieronder vind je een goed voorbeeld. Succes!

Voorbeeld uitnodiging - leden

Voorbeeld uitnodiging - leiding