Skip to main content

Eigenaars lokalen

Weten wie de eigenaar van je lokaal is en daar ook contact mee onderhouden, is alleen maar voordelig.

Weten wie de eigenaar van je lokaal is en daar ook contact mee onderhouden, is alleen maar voordelig.

Wat kan de eigenaar betekenen voor jouw afdeling?

 • De eigenaar kan je belangrijke informatie verstrekken over het lokaal.

 • De eigenaar kan helpen met het uitvoeren van werken aan het lokaal.

 • Als je goed met de eigenaar van je lokaal overeenkomt, is de kans groter dat je lokaal goed onderhouden blijft. 

Wat kan jouw afdeling betekenen voor de eigenaar?

 • Het is vanzelfsprekend dat jouw afdeling het lokaal goed onderhoudt. 

  • Het kan helpen om hiervoor een verantwoordelijke aan te duiden. 

 • Het is belangrijk om de regels opgesteld door de eigenaar te respecteren. 

Aandachtspunten

 • Zorg voor duidelijke afspraken die beschreven staan in een overeenkomst. 

 • Zorg ervoor dat iedereen van de leiding weet wat er in deze overeenkomst staat. 

 • Zorg ervoor dat iedereen van de leiding de huisregels kent. 

 • Onderhoud een goede band met de eigenaar. 

 • Zorg voor een brandveilig lokaal. 

 • Heb aandacht voor je energieverbruik. 

Meer over lokalen

Op onze website vind je nog meer informatie terug over hoe je het best omgaat met je lokaal.

Lees alles over lokalen