Skip to main content

Rol - Jeugdraadverantwoordelijke

Een vertegenwoordiger is het doorgeefluik en aanspreekpunt voor zijn KLJ-afdeling op de lokale jeugdraad.
 

Een vertegenwoordiger is het doorgeefluik en aanspreekpunt voor zijn KLJ-afdeling op de lokale jeugdraad.
 

Jeugdraad?

De jeugdraad is een adviesraad voor het gemeentebestuur. Heel wat beslissingen van een gemeentebestuur beïnvloeden de leefwereld van kinderen, jongeren en hun organisaties. En dus ook de werking van jouw KLJ-afdeling en die van jullie leden. De jeugdraad is dus de plek bij uitstek waar kinderen en jongeren invloed kunnen uitoefenen op het gemeentebestuur

Tijdens de jeugdraad gaat het niet enkel over jeugdbewegingsthema’s als kampvervoer en lokalen, maar ook over de heraanleg van straten en pleinen, de openingsuren van het zwembad… Daarnaast kan een jeugdraad ook het initiatief nemen om activiteiten te organiseren. Deze kunnen ontspannend of informatief zijn. Of ze kunnen een standpunt in de kijker zetten.

Een deel van de jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende jeugdverenigingen die in een gemeente actief zijn. Daarnaast zijn er jongeren die niet uit een jeugdvereniging komen, maar uit eigen beweging en interesse lid zijn van de jeugdraad.

Meer uitleg nodig?

Klik hier!

Wat zijn de taken van een vertegenwoordiger?

Het is belangrijk dat die vertegenwoordigers weten wat er leeft binnen hun afdeling, wat de noden en behoeften van hun afdeling zijn… Hij moet regelmatig op die extra bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn.

  • Je kunt verslag uitbrengen op de bestuursvergadering van je eigen afdeling, en die feedback weer meenemen naar de jeugdraad of het gewestbestuur. Je kunt een doorgeefluik zijn.

  • Je hebt een visie op het beleid dat besproken wordt, in naam van je KLJ-afdeling.

  • Je durft bepaalde vragen vanuit je afdeling te stellen en een discussie op gang te trekken.

  • Je hebt interesse in de anderen rond de tafel, en kunt inspiratie van hen meenemen naar je eigen afdeling. Je deelt er ook graag jullie eigen ‘good practices’.

  • Je kunt de rol van jouw afdeling in een groter netwerk uitbouwen: hulp aanbieden, goede relatie met de juiste sleutelfiguren uitbouwen ...

  • Je kunt je actief engageren voor de werking en de activiteiten (buiten de vergaderingen) van de jeugdraad of het gewestbestuur.