Skip to main content

Rol: gewestverantwoordelijke

Elke afdeling zit in een gewest en wordt er vertegenwoordigd door een gewestbestuurslid of een gewestverantwoordelijke.

Elke afdeling zit in een gewest en wordt er vertegenwoordigd door een gewestbestuurslid of een gewestverantwoordelijke.

Wat is een gewest?

Een gewest is een verzameling van verschillende KLJ-afdelingen die bij elkaar in de buurt liggen. Het gewest maakt deel uit van de KLJ-structuur, zo staat je afdeling in contact met je regio en met de nationale beweging.

De afdelingen in het gewest bepalen zelf de doelstelling(en) en activiteiten van het gewest, daardoor kan elke gewestwerking er anders uitzien. De meeste gewesten komen ongeveer maandelijks samen voor een vergadering om uit te wisselen, samen activiteiten te organiseren en het KLJ-gevoel te versterken. Van elke afdeling zijn er dan één of meerdere leiding of bestuursleden aanwezig. Idealiter wordt er voor elke KLJ-leeftijdsgroep een gewestactiviteit voorzien.

Gewestwerking

Wat zijn de voordelen van een gewest?

Je kan uitwisselen

Tijdens de gewestvergaderingen kan je met de aanwezigen delen wat je leukste activiteiten waren, waar je mee bezig bent en of er kleine of grote problemen zijn in je afdeling. Zo doe je inspiratie op en kan je elkaar helpen bij problemen of nieuwe projecten. Misschien wil je voor de eerste keer een fuif organiseren en zijn er in het gewest afdelingen die dit al jaren doen. Vraag hen dus zeker om tips.

Je vergroot je netwerk

Niet enkel ideeën kunnen gedeeld worden, ook materiaal en talenten. Wil je een graffititekening in je lokaal? Misschien is er wel iemand in het gewest die dat kan maken. Of wil je een evenement organiseren in je dorp en ben je nog op zoek naar een grote partytent? Sommige gewesten hebben zelfs een eigen uitleendienst!

Je ontmoet er KLJ'ers

Andere KLJ’ers ontmoeten is altijd leuk, toch? Door het gewest kunnen jij en je leden kennis maken met andere KLJ’ers in de buurt, want KLJ is veel groter dan je eigen afdeling.

Je kan grote activiteiten organiseren

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Zeker als het KLJ-zielen zijn! Organiseer samen met de andere afdelingen uit je gewest eens een bosspel, pleinspel, uitstap, fuif, weekend… Alles kan!

Je krijgt inspraak in heel KLJ

Via de gewesten en gewestvergaderingen krijg je handige informatie van je regio en KLJ Nationaal en omgekeerd. Zo kan je mee bepalen waar KLJ zéker op moet inzetten.

Je kan meer promotie maken

Gratis reclame! Door het gewest ben jij op de hoogte wanneer er leuke KLJ-fuiven of andere evenementen zijn in je buurt. En natuurlijk kan jij zo ook extra reclame maken voor jouw evenement. Want wat is er leuker dan een goede fuif, ribbekesfestijn, pannenkoekenslag… waar je ook nog eens een KLJ in de buurt mee steunt? Tip: deel enkele vrijkaarten uit aan de afdelingen in je gewest.

Welke functies zijn er in een gewest?

Idealiter is er minimaal 1 iemand per afdeling op de gewestvergadering aanwezig als gewestbestuurslid/gewestverantwoordelijke. Daarnaast heb je – net zoals in je afdeling – nog enkele andere gewestfuncties. We sommen de meest voorkomende op, maar je kan zelf nog andere functies toevoegen (bijvoorbeeld: kalenderverantwoordelijke, gewestbestuursanimatieverantwoordelijke, locatieverantwoordelijke of drank-/hapjesverantwoordelijke).

Gewestbestuurslid/Gewestverantwoordelijke

 • Is het doorgeefluik tussen de eigen bestuursvergadering en de gewestvergadering.
 • Vertegenwoordigt de stem van zijn/haar afdeling op de gewestvergadering.
 • Luistert naar anderen en neemt de info, inspiratie en goede voorbeelden mee naar zijn/haar eigen afdeling.

Gewestvoorzitter

 • Zit de vergaderingen voor.
 • Maakt de voorbereiding voor de vergaderingen.
 • Is het eerste aanspreekpunt.

Regionaal Bestuurslid (RB’er)

 • Gaat maandelijks naar het Regionaal Bestuur.
 • Neemt de gewestinfo mee naar het Regionaal Bestuur.
 • Neemt regionale informatie mee naar het gewest.
 • Helpt mee met het beleid van de regio te bepalen.

Kassier

 • Volgt de financiële situatie op van het gewest.

Verslagnemer

 • Neemt verslag tijdens de vergadering.

Waar heeft een gewest recht op?

Elk gewest heeft recht op een degelijke ondersteuning door de nationale KLJ-beweging. KLJ maakt de garantie dat de afdeling met elke vraag, van welke soort ook, over de gewestwerking terecht kan bij KLJ.

 • Gewestbegeleiding: Elk gewest wordt begeleid door minstens één pedagogische medewerker en één Regionaal Bestuurslid van KLJ.
 • Vorming en uitwisseling: Elk gewest heeft recht op degelijke vorming. KLJ verbindt zich ertoe om, als er vraag naar is, voor leden van het gewest vorming te voorzien (bv. door een Vorming op Maat op gewestniveau te organiseren).
 • Thematisch aanbod: Gewesten kunnen beschikken over kwaliteitsvol (pedagogisch) aanbod ontwikkeld door pedagogisch medewerkers en werkgroepen van vrijwilligers die door hen ondersteund worden.

Handige documenten voor je gewest