Skip to main content

Rol: gewestverantwoordelijke

Elke afdeling zit in een gewest en wordt er vertegenwoordigd door een gewestbestuurslid of een gewestverantwoordelijke.

Elke afdeling zit in een gewest en wordt er vertegenwoordigd door een gewestbestuurslid of een gewestverantwoordelijke.

Gewestbestuur?

Een KLJ-afdeling is opgenomen in de grote KLJ-bewegingsstructuur. Die structuur bestaat uit vier niveaus: de afdeling, het gewest, de regio en de nationale KLJ-beweging. Elke KLJ-afdeling maakt deel uit van een gewest, elk gewest maakt deel uit van een regio en alle regio’s samen vormen de nationale KLJ-beweging.

Het gewestbestuurslid is de vertegenwoordiger van je afdeling op het gewestbestuur. Hij is de link tussen de afdeling en het gewest. Elke afdeling mag minimaal één en maximaal drie vertegenwoordigers afvaardigen in het gewestbestuur.

Wat doet een gewestverantwoordelijke?

Een gewestverantwoordelijke of gewestbestuurslid is het doorgeefluik tussen de eigen afdeling en het gewest. Enerzijds vertegenwoordigt deze persoon de stem van hun afdeling op de gewestvergadering. Anderzijds luistert deze persoon naar anderen en neemt de info, inspiratie en goede voorbeelden vanuit het gewest mee naar hun eigen afdeling. 

Idealiter is er minimaal één persoon per afdeling als gewestverantwoordelijke op de gewestvergadering aanwezig. Een combinatie van twee gewestverantwoordelijke - eentje met minder ervaring en eentje met meer ervaring - zorgt voor een evenwicht in de input vanuit je afdeling. 

Wat zijn de voordelen van een gewest?

Je kan uitwisselen 

Tijdens de gewestvergaderingen kan je met de aanwezigen delen wat je leukste activiteiten waren, waar je mee bezig bent en of er (kleine of grote) problemen zijn in je afdeling. Zo doe je inspiratie op en kan je elkaar helpen bij moeilijkheden en nieuwe projecten. Wanneer je bijvoorbeeld voor het eerst een fuif wil organiseren kan je tips vragen aan de afdelingen in het gewest die dit al jaren doen. 

Je vergroot je netwerk 

Niet enkel ideeën kunnen gedeeld worden, maar ook materiaal en talent. Wil je een graffititekening in je lokaal? Misschien is er wel iemand in het gewest die dat kan maken. Of wil je een evenement organiseren in je dorp en ben je nog op zoek naar een grote partytent? Sommige gewesten hebben zelfs een eigen uitleendienst! 

Je ontmoet er KLJ'ers 

Andere KLJ’ers ontmoeten is altijd leuk en door het gewest kunnen jij en je leden kennis maken met hen! KLJ is veel groter dan alleen je eigen afdeling. 

Je kan grote activiteiten organiseren 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Zeker als het KLJ-zielen zijn! Organiseer samen met de andere afdelingen uit je gewest eens een bosspel, pleinspel, uitstap, fuif, weekend of andere activiteit. Alles kan! 

Je krijgt inspraak in heel KLJ 

Via de gewesten en gewestvergaderingen krijg je handige informatie van je regio en KLJ Nationaal. Omgekeerd kan je ook informatie meegeven. Zo kan je mee bepalen waar KLJ zéker op moet inzetten. 

Je kan meer promotie maken 

Gratis reclame! Door het gewest ben jij op de hoogte wanneer er leuke KLJ-fuiven of andere evenementen in je buurt zijn. En natuurlijk kan jij zo ook extra reclame maken voor jouw evenement. Want wat is er leuker dan een goede fuif, ribbekesfestijn, pannenkoekenslag ... waar je ook nog eens een KLJ in de buurt mee steunt? Tip: deel enkele vrijkaarten uit aan de afdelingen in je gewest. 

Gewestwerking

Welke functies zijn er in een gewest?

Naast de gewestverantwoordelijke heb je, net zoals in je afdeling, nog enkele andere gewestfuncties. We sommen de meest voorkomende op, maar je kan zelf nog andere functies toevoegen (bijvoorbeeld: kalenderverantwoordelijke, animatieverantwoordelijke, locatieverantwoordelijke, drank-/hapjesverantwoordelijke …). 

Gewestvoorzitter 

De gewestvoorzitter is diegene die de voorbereidingen van de gewestvergadering maakt en de vergadering voorzit. Dit is het aanspreekpunt voor iedereen in het gewest.  

Tips voor een gewestvoorzitter 

Regionaal Bestuurslid (RB’er) 

Een Regionaal Bestuurslid vormt de brug tussen het gewest en de regio. De RB’er neemt de gewestinfo mee naar het RB en koppelt de regionale info terug naar het gewest. De RB’er gaat maandelijks naar het Regionaal Bestuur, d.i. een verzameling van alle RB’ers uit de verschillende gewesten van een regio. Het RB stippelt het beleid uit op regionaal niveau. 

Tip voor een Regionaal Bestuurslid 

  • Als RB’er kan je altijd terecht bij de verantwoordelijke beleidsmedewerker van je regio. 

Kassier  

De kassier, net zoals in je eigen afdeling, is verantwoordelijk voor de kas van het gewest. De gewestkas dient in de eerste plaats voor het financieren van gewestactiviteiten. De gewestkas kan gefinancierd worden door een bijdrage van de afdelingen uit het gewest of door een winstgevende activiteit te organiseren. 

Tips voor een kassier 

Verslagnemer 

Een gewestvergadering wordt geleid door de gewestvoorzitter. Omdat het niet gemakkelijk is om de vergadering te leiden én verslag te nemen, duid je best een verslagnemer aan. Een verslagnemer zorgt voor een duidelijk en samenvattend verslag van de vergadering. Het verslag dient als leidraad voor de gewestbestuursleden om een terugkoppeling te geven in de afdeling.  

Tip voor een verslagnemer 

  • Sjabloon verslag gewestvergadering 

  • Een vergadering kan soms chaotisch zijn omdat iedereen zijn zegje wil doen. Durf daarom te vragen wat je van de discussie moet noteren in het verslag.  

Gewest in de kijker

De populariteit van sociale media neemt steeds meer toe. Wil je het gewest online (meer) in de kijker zetten? Dat kan! Neem hier een kijkje voor tips en tricks. 

Gewestbinding is top!

Net zoals in een leidingploeg is het belangrijk om te zorgen voor een goede sfeer in het gewest. Hieronder enkele tips 

  • Geef alle gewestleden inspraak over thema’s en activiteiten die aan bod komen in het gewest. Dit zorgt ervoor dat ze gemotiveerd zijn en de gewestwerking op een positieve manier naar de afdeling brengen. 

  • Het is niet voor iedereen gemakkelijk om vragen, problemen of ideeën in een groep te gooien. Geef daarom erkenning aan de vragen, problemen en ideeën die gewestleden delen in het gewest. 

  • Stimuleer het groepsgevoel en creëer een goede sfeer. Dat kan je doen door bijvoorbeeld een leuke teambuilding met de gewestleden te organiseren. 

Ga eens kijken op de website en vertaal de tips en tricks voor een goede leidingbinding naar het gewest. 

Extra ondersteuning voor het gewest

Elk gewest heeft recht op een degelijke ondersteuning door de nationale KLJ-beweging. KLJ garandeert dat alle afdelingen met elke vraag over de gewestwerking terecht kan bij KLJ. Om elk gewest goed te ondersteunen zet KLJ in op drie aspecten: 

  • Gewestbegeleiding: elk gewest wordt begeleid door minstens één pedagogische medewerker en één Regionaal Bestuurslid van KLJ. 

  • Vorming en uitwisseling: elk gewest heeft recht op degelijke vorming. KLJ verbindt zich ertoe om op vraag vorming te voorzien voor leden van het gewest (bv. door een Vorming op Maat op gewestniveau te organiseren). 

  • Thematisch aanbod: elk gewest kan beschikken over kwaliteitsvol (pedagogisch) aanbod ontwikkeld door pedagogisch medewerkers en werkgroepen van vrijwilligers die door hen ondersteund worden.