Skip to main content

Rol: flexibel leidingsengagement

Bij een flexibel leidingsengagement neem je slechts enkele taken op je. Zo begeleid je slechts af en toe een activiteit of zet je je alleen nog in voor de organisatie van een evenement.

Bij een flexibel leidingsengagement neem je slechts enkele taken op je. Zo begeleid je slechts af en toe een activiteit of zet je je alleen nog in voor de organisatie van een evenement.

Wat houdt dat in, zo'n flexibel engagement?

Bij veel afdelingen houdt leiding of bestuurslid zijn een vast engagement in. Vergaderen en activiteiten organiseren, aanwezig zijn op de evenementen die je als afdeling organiseert, misschien nog lid zijn van een werkgroep om een bepaald evenement of het kamp voor te bereiden, …

Toch hoeft niet iedereen elk facet van leiding-zijn in zijn of haar takenpakket te hebben. Oudere leiding of bestuursleden die bijvoorbeeld graag nog verbonden blijven met de KLJ-afdeling en die nog een handje wil helpen, zien het misschien niet zitten om nog elk weekend leiding te geven. Maar misschien willen ze wel enkele keren per jaar samenkomen in een werkgroep om de fuif voor te bereiden? Of willen ze slechts af en toe nog inspringen om een activiteit te begeleiden, bijvoorbeeld als voor de meeste leiding de blokperiode begint?

Een flexibel leidingsengagement kan dan een mooie middenweg zijn, zowel voor leiding die wat wil 'uitbollen' als voor nieuwe of toekomstige leiding die nu al wat wil proeven van het leiding-zijn.

Wanneer kies je voor zo'n flexibel engagement?

De leidingsgroep is erg groot

Sommige afdelingen hebben een 'luxeprobleem' doordat ze een heel grote leidingsgroep hebben. Daarom wordt soms de keuze gemaakt om slechts een deel van de geïnteresseerden in de leiding te vragen, waardoor de anderen in de +16-groep blijven. Een gemiste kans, zeker als er nog mensen zijn die zich graag als leiding of bestuurslid willen inzetten voor de KLJ. Zo krijgen deze KLJ'ers niet de kans om ook bij te leren, samen te werken, deel uit te maken van een leidingsgroep waar ze graag bij willen horen.

Als je toch iedereen de kans wil geven om leiding of bestuurslid te worden, kan je met de groep de keuze maken om niet iedereens aanwezigheid op elke activiteit te vereisen. Bij de opmaak van de jaarplanning bekijk je dan met de leiding wie wanneer activiteiten kan geven of wanneer het net minder goed uitkomt. Zo hoeft niet iedereen op elke activiteit aanwezig te zijn en kan je het werk verdelen. Je kan ook beslissen dat er bijvoorbeeld enkele mensen de taak krijgen om het spel uit te werken, en op de activiteit zelf ook nog extra leiding komt om te helpen bij de uitvoering van het spel.

Je kan ook werken met werkgroepen. Dat kan om bijvoorbeeld het kamp, feestweekend of het jaarthema uit te werken. Misschien kiezen er wel enkelen voor om liever tijd te willen steken in één of meerdere werkgroepen en minder activiteiten te geven. Anderen kunnen dan juist de voorkeur geven om vooral activiteiten te begeleiden.

Stoppende leiding wil zich nog engageren

Leiding die normaal zou stoppen omdat de combinatie van het leidingsengagement en hun studies of werk te moeilijk wordt, willen zich nog engageren voor de KLJ. Ze willen niet meer elke activiteit aanwezig zijn om kinderen of jongeren te animeren, maar ze willen bijvoorbeeld wel inspringen wanneer er leiding ziek is of als er binnenkort examens zijn. Of ze beslissen om liever geen activiteiten meer te begeleiden, maar wel nog te helpen op het feestweekend of in een werkgroep te zitten om het feestweekend voor te bereiden.

Nieuwe leiding of oudste leden kunnen van het leidinggeven proeven

Als je merkt dat je in de toekomst met een leidingstekort komt te zitten, begin je best al op tijd aan leidingswerving. Zo kan je je oudste leden van het leidinggeven laten proeven door hen al eens te laten helpen met het organiseren van een activiteit.

Je kan ook nieuwe leiding werven buiten je KLJ-afdeling. Misschien kan het geïnteresseerden afschrikken om meteen een vol leidingsengagement aan te gaan. Je kan hen daarom al wat laten inlopen of hen kennis laten maken met de afdeling door hen af en toe al eens te laten helpen een activiteit in goede banen te laten leiden, samen met ervaren leiding.

Maak goede afspraken

Als leidingsgroep maak je best goede afspraken rond flexibele leidingsengagementen. Als iedereen flexibele leiding wil zijn, dan kan het misschien een duivenkot worden.

Werken met zo'n engagement kan ook een kans zijn om leiding in te zetten op wat hun sterktes of interesses zijn. Je hebt zo ook de kans om op meer mensen beroep te doen, aangezien je zo ook kan rekenen op mensen met iets minder vrije tijd.

Goede afspraken maken goede vrienden. Om goed te weten wat iedereen zijn of haar rol is in de KLJ, en wat er minstens van iedereen verwacht wordt, kan het handig zijn om deze afspraken te bundelen in een bestuursreglement.