Skip to main content

Rol: begeleiding van volwassenen

Een KLJ-afdeling kan zijn netwerk van volwassenen inzetten voor de werking. Volwassenen kunnen heel wat meerwaarde bieden: een fijne coach, een neutraal aanspreekpunt, een praktische helpende hand bij activiteiten, kamp, evenementen, bouwprojecten ...

 

Een KLJ-afdeling kan zijn netwerk van volwassenen inzetten voor de werking. Volwassenen kunnen heel wat meerwaarde bieden: een fijne coach, een neutraal aanspreekpunt, een praktische helpende hand bij activiteiten, kamp, evenementen, bouwprojecten ...

 

Betrokken volwassenen

Heel wat groepen kiezen voor een volwassen begeleider (VB). Ook een proost of priester kan verbonden zijn aan een KLJ-afdeling. Vanzelfsprekend kunnen ook ouders of oud-leiding waardevolle ondersteuning bieden.

Hoe groot en sterk is je netwerk?

Een KLJ-afdeling heeft ook heel wat partners buiten haar werking. Ook goede contacten met jeugddiensten, andere jeugdbewegingen, de gemeente, scholen, de plaatselijke Ferm en Landelijke Gilde, de parochie en kernfiguren in de buurt vormen een rijk en voordelig netwerk rond een KLJ-afdeling. Zo breng je je netwerk in kaart met de Zeshoekenmethodiek:

 1. Teken een zeshoek

 2. Schrijf KLJ in het midden

 3. Zet aan elke kant van de zeshoek een nieuwe zeshoek en zet daarin een groep mensen die verbonden zijn met KLJ, bijvoorbeeld ouders, scouts, gemeente…

 4. Teken bij elke zeshoek weer nieuwe zeshoeken tot je echt namen kan invullen

Zeshoekenmethodiek

​Wat is een volwassen begeleider?

Een volwassen begeleider is een ruggensteun voor het hele bestuur en een vertrouwensfiguur voor elk bestuurslid. Over verschillende generaties heen kan hij een jarenlange constante blijven. Dit is voor je netwerk een grote meerwaarde. Een volwassene in je bestuur boezemt ouders ook heel wat vertrouwen in. Voor een goede samenwerking tussen bestuur en de volwassen begeleider, is het belangrijk dat verwachtingen goed zijn afgestemd en dat je open kunt communiceren.
Volwassen begeleiders worden wel geregistreerd in de ledenadministratie, mogen wel ouder zijn dan 35 jaar maar betalen geen lidgeld.

Wat zijn de taken van een volwassen begeleider?

KLJ raadt aan om volwassen begeleiders als enige taak te geven om de groep te ondersteunen, en verder geen bestuurslid of leiding te zijn. Een volwassen begeleider is evenmin een praktische helper als er veel werk is, of iemand die beslissingen maakt. Wel kan hij ondersteunen in het nemen van je verantwoordelijkheid en advies geven. Hij zal je fouten laten maken, als je daar maar uit leert. Maar hij neemt geen leidende taken over van het bestuur.

Een lijstje van mogelijke rollen die hij zo wel kan opnemen:

 • Als ruggensteun en bruggenbouwer: hij is de neutrale tussenpersoon bij discussies en conflicten. Soms praten andere volwassenen uit je netwerk makkelijker met een andere volwassene dan met jongeren. Toch zal de VB jullie belang verdedigen.

 • Als confrontatiefiguur: vaak heeft de volwassen begeleider een andere kijk op de zaken. Belangrijk is dan dat hij deze mee kan geven in de discussie zodat het bestuur er mee rekening kan houden bij hun beslissing.

 • Als inspirator: op een volwassen begeleider kan je rekenen. Zijn enthousiasme en schouderklopjes doen soms wonderen.

 • Als procesbegeleider: in de stroomversnelling van een KLJ-jaar is de volwassen begeleider de persoon om even halt te roepen, terug te laten blikken, te laten evalueren. Hij bewaakt de visie en waarden van KLJ, als jullie er even geen tijd voor hebben.

Nog geen volwassen begeleider?

Je moet er met de hele ploeg samen voor kiezen om een volwassen begeleider te koppelen aan je afdeling. Sommigen zullen daar immers wat schrik voor hebben, en er de voordelen niet van inzien. Hoe pak je dat beslissingsproces aan?

 1. ​​​​​​Schets kort wat een volwassen begeleider kan zijn en doen.

 2. Vul eventueel aan met de ervaring van een naburige groep die wel een VB heeft. Of een getuigenis van een VB van een andere groep. Wat kunnen zij vertellen over de meerwaarde, de risico’s, …?

 3. Voer een discussie bv. aan de hand van een stellingenspel: laat de deelnemers aan de discussie kiezen voor akkoord / niet akkoord / ik weet het niet bij stellingen als ‘Een VB kan conflicten in ons bestuur voorkomen’, ‘Een VB is een welkome vertrouwensfiguur, voor zowel de leden als de leiding’, ‘Een VB ondermijnt de zelfstandigheid van onze werking’ ...

 4. Kom tot pro's en contra's, kansen en risico’s van een volwassen begeleider.

 5. Beslis nog niet meteen. Laat iedereen er even over nadenken, en beslis op een later moment.

 6. Kiezen jullie er niet voor, hou dan toch het verslag van de pro’s en contra’s bij. Makkelijk om erbij te nemen, als de vraag naar een VB opnieuw de kop opsteekt.

 7. Als julle wel voor een volwassen begeleider kiezen, kan je op zoek gaan. Maak een profiel met kennis, vaardigheden en houding, aan de hand van de pro’s en contra’s, zodat je gericht de ideale persoon kunt gaan zoeken.

 8. Nu iedereen weet welk type persoon jullie zoeken, kun je brainstormen: oud-leiding, oud-bestuur, gekende leerkrachten, ouders van leden of bestuursleden, kookouders, proost, ... Denk breed genoeg na en zet er ook mensen op waar je nog vragen bij hebt.

 9. ​​Maak een rangorde van de meest geschikte personen. Ga discreet om met die lijst.

 10. Begin bovenaan het lijstje. Spreek af met de personen en bereid je gesprek voor. Zoek uit of deze persoon interesse heeft, en of hij echt beantwoordt aan het profiel.

 11. Beslis niet meteen. Spreek een datum af om elkaar opnieuw te ontmoeten.

 12. Sta open voor een eerlijk antwoord van de kandidaat. En durf hem ook eerlijk zeggen als jullie het - na wat bedenktijd - toch niet zien zitten.

 13. Een ja? Organiseer dan een kennismaking met de volledige ploeg en communiceer naar ouders, de gemeente, KLJ Nationaal … Een nee? Zoek verder. Jullie hebben geen haast. Het proces mag gerust meer dan een jaar duren.

Graag begeleiding of vorming?

KLJ-vrijwilligers komen Vorming op Maat geven! Vind het aanvraagformulier op Click.

 

Vraag aan