Skip to main content

Tochten en droppings

Een tweedaagse op kamp, een verkenningstocht in de buurt van je weekendplaats, een tocht in de buurt van je lokaal of gewoon snel te voet naar het bos in de buurt. Op tocht gaan hoort bij KLJ. Maar hoe pak je dat nu precies aan?  

Een tweedaagse op kamp, een verkenningstocht in de buurt van je weekendplaats, een tocht in de buurt van je lokaal of gewoon snel te voet naar het bos in de buurt. Op tocht gaan hoort bij KLJ. Maar hoe pak je dat nu precies aan?  

Een geschikte omgeving

Een parcours waar je alleen maar langs grote wegen kunt wandelen, is niet veilig, noch gezellig. Kleine weggetjes, paadjes, … maken een dropping veel aantrekkelijker en bovendien een pak veiliger. 

Je kan de voorkeur geven aan een weinig bebouwde omgeving. Dit heeft een aantal voordelen (minder bewoners = geen overlast, minder kans dat je leden liften, …) maar ook nadelen (geen huizen om aan te bellen voor een opdracht, …). 

Let er op dat je overal in de omgeving kan en mag komen. Hou dus rekening met privé-domeinen, parken die ’s avonds gesloten zijn, enzovoort.

Kiezen jullie voor een cafévrije route of juist niet? Een café kan een mogelijke stopplaats zijn om een opdracht of stempel te ontvangen, maar een dropping mag geen alcoholfeest worden. Maak hierover duidelijke afspraken met je groep! 

TIP: Ga je in een onbekend gebied (bv. op kamp) een dropping doen? Kijk dan op een stafkaart hoe de omgeving eruitziet en verken deze op voorhand. 

tochten en dropping jeugdbeweging

Soorten droppings

Er zijn verschillende mogelijkheden om je leden op dropping te sturen. Hier vind je enkele ideetjes: 

  • 1 grote groep - Je kan de hele groep samen op eenzelfde plaats afzetten. Deze ‘groepsdropping’ biedt een aantal voordelen (de groep blijft samen, makkelijker te volgen, als je opdrachten inlast heb je niet alles dubbel nodig, …) maar natuurlijk ook nadelen (grote groep maakt meer lawaai, de meeste leden zullen volgen en gewoon meewandelen, …).
  • Kleinere groepjes - Je kan ook in kleinere groepjes droppen. Een viertal is makkelijk omdat je die in een auto kan vervoeren en afzetten. Meer kan ook, zorg dan wel voor hun veiligheid! Met andere woorden: prop je leden niet allemaal in één auto! Als je met kleine groepjes werkt heb je nog verschillende mogelijkheden. Zo kan je iedereen op dezelfde plaats droppen met een tijdsverschil of je kan iedereen op verschillende plaatsen afzetten.  
  • Per 2 - Om te starten, kan je je leden ook per twee op stap sturen. Door hen via een bepaald parcours te sturen, komen deze kleine groepjes elkaar tegen en vormen ze een grotere groep. 

Opgelet: KLJ raadt aan om steeds en met elke groep een +16-jarige mee op pad te sturen, dit omwille van de mogelijke aansprakelijkheid als er iets fout loopt. Die +16-jarige hoeft geen leiding te zijn. 

Tijdstip & afstand

Je kan zowel overdag als ’s avonds een dropping doen. Met jonge leden doe je ’s avonds geen dropping! 

Je kan er voor kiezen om iedereen samen op hetzelfde moment naar het lokaal te laten komen. Maar je kan ook verschillende startmomenten opgeven per ingeschreven groepje. Groep A wordt bijvoorbeeld om 19u verwacht, groep B om 19u20u, … 

Een groep wandelt ongeveer 4 km/u (ze moeten de weg zoeken, lopen wel eens verkeerd …). Gebruik je nog extra opdrachten of tochttechnieken (met bv. geheimschrift), dan moet je dit ook meerekenen in je timing. 

Om je leden op eenzelfde afstand te droppen, kan je een kaart en passer nemen. Trek een cirkel rond de aankomstplaats en zoek per groepje een locatie op die cirkel uit. Hou toch nog rekening met de wegen die er lopen. Een rechte baan en een wijk zijn niet hetzelfde.

Vervoermiddel

Met welk vervoermiddel drop je jouw leden? Dat hangt af van wat je zelf ter beschikking hebt.

  • Auto’s van ouders of leiding 
  • Het openbaar vervoer (bv. bel- of lijnbus) - Je leden kunnen dan geblinddoekt meegenomen worden. Zorg wel voor voldoende begeleiding zodat je niet voor vertraging zorgt.  
  • Een bus (touringcar) huren. Dit komt meestal wel duurder uit.  
  • Aangepast aan het thema kan je ook je vervoer inkleden. Een busje met discomuziek behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. 
  • Heb je veel bestuursleden en een kleine groep leden? Dan kunnen de leden met de tandem naar plaats X gebracht worden.  
  • En als we dan toch over de tweewieler bezig zijn, dan is een fietsdropping een mogelijk alternatief. Als je het vervoer kan regelen, kan je de leden samen met hun fiets op een plaats afzetten. Dit heeft als voordeel dat het een nieuwe manier van droppen is, maar ook dat je de leden een stuk verder kan droppen. Let erop dat de fietsen van de leden in orde zijn qua veiligheid! Voorzie ook voor elke groep een reparatiekit voor onderweg. 

Stopplaatsen

Kies voor het al dan niet inlassen van stopplaatsen. Je kan je leden rechtstreeks naar het lokaal laten wandelen, maar het is ook mogelijk dat je de leden via verschillende stopplaatsen stuurt. Daar moeten ze bijvoorbeeld een stempel krijgen of een opdracht uitvoeren. 

Controleer de stopplaatsen goed op voorhand. Ga na of het realistisch is om een stopplaats te maken op het moment dat je tijdens de dropping voorbijkomt. Bijvoorbeeld: gaat de poort van het park niet dicht bij zonsondergang? 

Opdrachten & oriënteringstechnieken

Je kan de leden rechtstreeks en zonder hulp naar het doel laten gaan maar je kan ze ook tips geven aan de hand van oriënteringstechnieken. Kies of jullie hier al dan niet mee willen werken. Zo ja, kies dan een aantal zaken en kijk waar je die kan integreren in je tocht. Bijvoorbeeld: je leden worden gedropt en moeten naar de kerktoren wandelen. Daar krijgen ze een beschrijving om naar de volgende stopplaats te gaan, enzovoort. 

Verschillende voorbeelden van opdrachten en oriënteringstechnieken vind je als bijlage. 

tochten en dropping jeugdbeweging

Slotmoment

Spreek met je leden de eindplaats van de dropping goed af. Op dat punt wordt iedereen verwacht. Je kan er ook nog een uur aan toevoegen. Het is fijn om het eindpunt in codetaal mee te geven. Of je kan een rebus maken. 

Als je leden aankomen op het eindpunt kan je hen verrassen op een fijn slotgebeuren. Dat kan een heuse show zijn of een fijne activiteit, maar je kan hen ook gewoon een lekkere warme chocomelk of heerlijke hotdogs aanbieden.

Je kan het slotgebeuren ook integreren in de dropping. Zo kan je ’s avonds een barbecue organiseren en de leden onderweg materiaal laten verzamelen: kolen, vlees … Neem dit mee in je voorbereiding en maak een keuze voor het slotprogramma. 

Veiligheid boven alles. Ook tijdens een dropping! Maar hoe doe je dat?

Hier vind je enkele tips & tricks