Skip to main content

Wat is een +20-werking?

Anders dan bij vele andere jeugdbewegingen heeft KLJ een werking voor leden ouder dan 20. Je hoeft geen leiding te worden bij KLJ, je kan gewoon blijven genieten van activiteiten op jouw maat.    

Anders dan bij vele andere jeugdbewegingen heeft KLJ een werking voor leden ouder dan 20. Je hoeft geen leiding te worden bij KLJ, je kan gewoon blijven genieten van activiteiten op jouw maat.    

Activiteiten op maat

Je +20-leden voelen zich minder thuis tussen deze 16-jarigen voor ontspannende activiteiten. Ze hebben een andere leefwereld (ze werken of studeren verder) en een meer volwassen mentaliteit. Een +20'er wil vooral gezellig samenzijn en tijd hebben om bij te praten in zijn vrije tijd. Het moet er voor hem dus niet altijd even actief aan toegaan. Een +20-werking kan je gerust beperken tot een aantal bijzondere activiteiten om naar uit te kijken. En die activiteiten mogen ook betalend zijn, want in deze leeftijdscategorie hebben de leden vaak een eigen inkomen.

leden +20 jaar

Timing en frequentie die past in hun agenda

Elke week een activiteit is voor iemand ouder dan 20 ook niet nodig of haalbaar. Zijn vakanties en examenperiodes liggen anders dan bij jongeren van het middelbaar onderwijs. Wanneer de oudere studenten aan het blokken zijn, zitten de jongere +16'ers lekker thuis te genieten. Wanneer scholieren huiswerk moeten maken in het weekend, heeft een volwassene ouder dan 20 wel vrije tijd. En ze moeten niet op tijd thuis zijn.

Ook voor leiding van de -20-leden

Een +20-werking opstarten kan dus een oplossing bieden voor KLJ-leden die niet willen stoppen met KLJ, geen leiding willen worden en zich op een andere manier en moment willen ontspannen dan de +16.

Bovendien biedt dit activiteitenprogramma voor +20 ook de kans voor leiding om te ontspannen. Zij moeten deze activiteiten niet zelf organiseren, dat doet het +20-bestuur voor hen.​