Skip to main content

Opkikker 2022: Werkgroep Internationaal

Het tweejaarlijks nationaal leidingsweekend 'Opkikker' is een van de grootste evenementen van KLJ. Daar hebben we dus heel wat helpende handen voor nodig. Wil jij mee het internationaal project van Opkikker 2022 verzorgen? Lees dan zeker verder!

Het tweejaarlijks nationaal leidingsweekend 'Opkikker' is een van de grootste evenementen van KLJ. Daar hebben we dus heel wat helpende handen voor nodig. Wil jij mee het internationaal project van Opkikker 2022 verzorgen? Lees dan zeker verder!

Wat is het internationaal project tijdens Opkikker?

Tijdens Opkikker voorziet KLJ een internationaal project. Het programma van het project staat los van het verdere Opkikkergebeuren. We maken gebruik van de pauzemomenten en faciliteiten van Opkikker, maar organiseren onze eigen workshops en uitwisselmomenten.

Met dit project willen we uitwisseling mogelijk maken tussen Belgische jongeren en jongeren uit andere Europese landen. Met behulp van onze MIJARC-werking vergemakkelijken we de contacten tussen ons en de buitenlandse jongerenorganisaties. We willen het project koppelen aan Erasmus+-subsidies. Zo zouden reis- en verblijfskosten gratis zijn voor deelnemers.

Wat doet de werkgroep Internationaal?

De werkgroep Internationaal staat in voor de organisatie van het uitwisselingsproject dat samen met Opkikker plaatsvindt. De werkgroep geeft mee vorm aan het internationale project, coördineert mee de projectaanvragen en zorgt voor de promo. Zo geven wij jongeren uit andere Europese landen de kans om een eigen Belgische Opkikker-ervaring op te doen. Enkele taken van de werkgroep zijn:

 • activiteiten en uitwisselingsmomenten uitwerken.
 • promo maken voor het internationale luik.
 • eventuele lesgevers contacteren.
 • het nodige materiaal doorgeven aan de werkgroep Logistiek.
 • de groep begeleiden tijdens het project.
 • de vorm en aanvragen van het project mee opvolgen.
 • contact leggen met MIJARC voor buitenlandse deelnemers.

Wie zit er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit enkele vrijwilligers en een begeleidende beroepskracht (BBK). Iedereen kan lid worden van deze werkgroep, er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Je hoeft dus geen lid van een afdeling of bovenlokale vrijwilliger te zijn.

Een Vrijwillige Eindverantwoordelijke (VE) is de eindverantwoordelijke van de werkgroep. Deze VE werkt samen met Ian Decleer, de begeleidende beroepskracht (BBK).

Wat verwacht de werkgroep van haar vrijwilligers?

Jouw aanwezigheid bij vergaderingen

 • In aanloop naar Opkikker vergadert de werkgroep Internationaal ongeveer 1 keer om de 3 maanden. Als Opkikker dichterbij komt, vergadert de werkgroep haast maandelijks. Na het evenement is er ook een evaluatievergadering.
 • De vergaderingen vinden ’s avonds plaats. Na overleg met de werkgroep kunnen ze ook op een ander moment van de dag plaatsvinden.
 • We verwachten van vrijwilligers dat zij aanwezig zijn op elke vergadering. Natuurlijk kan er altijd iets tussenkomen. Mits een verwittiging hoeft dit geen probleem te vormen.

Jouw engagement voor en tijdens Opkikker

 • We verwachten dat alle werkgroepleden aanwezig zijn tijdens het Opkikkerweekend.
 • We verwachten van vrijwilligers een engagement tot de evaluatievergadering na Opkikker.
 • We verwachten dat alle leden van de werkgroep de gemaakte afspraken nakomen in de afgesproken termijn.

What's in for you?

Begeleiding op maat

 • Je wordt ondersteund door een VE en een BBK.
 • Je krijgt duizenden schouderklopjes.

Materiële ondersteuning

 • Je krijgt een Omniumpolis voor je wagen als je in opdracht van KLJ rijdt.
 • Je wordt uitgenodigd voor het Opkikker-dankmoment.

Financiële tegemoetkoming

 • Je vervoerskosten worden terugbetaald.

Competenties die je verwerft

 • Je leert netwerken en ontmoet veel KLJ’ers.
 • Je leert hoe je evenementen organiseert.
 • Je leert werken in groepsverband.

Hoe ziet de jaarplanning eruit?

Eerste fase: Coördinatie

In de eerste fase zullen we vooral vorm geven aan het project. Wat willen we doen? Hoe willen we dit organiseren? Welke andere landen kunnen onze partners zijn? Nadien doen we bij Erasmus+ onze subsidieaanvraag.

Tweede fase: Praktische organisatie

Eens we de goedkeuring krijgen om het project vorm te geven, gaan we van start met de praktische organisatie van het project. Dit wil zeggen dat we uitwisselingssessies organiseren, eventuele lesgevers vastleggen, materiaal voorzien, enzovoort.

Derde fase: Project zelf

Tijdens Opkikker zijn we verantwoordelijk voor het goede verloop van het project, het onthalen en begeleiden van onze buitenlandse gasten, het programma uitvoeren, enzovoort.

Nadien: Evaluatie

Na het project zorgen we voor een goede evaluatie en formuleren we suggesties die we binnen 2 jaar kunnen opnemen bij de volgende editie van Opkikker.

Wil je bij de werkgroep Internationaal?

Contacteer Ian