Skip to main content

MIJARC en haar aanbod

MIJARC is een verzameling van 13 Europese jongerenverenigingen en organiseert jaarlijks enkele groepsuitwisselingen. Ook wij zijn lid van de organisatie, dus wie weet kan jij wel meedoen aan zo'n uitwisseling.

MIJARC is een verzameling van 13 Europese jongerenverenigingen en organiseert jaarlijks enkele groepsuitwisselingen. Ook wij zijn lid van de organisatie, dus wie weet kan jij wel meedoen aan zo'n uitwisseling.

Wat is MIJARC?

MIJARC, of voluit 'Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique', is een verzameling van Europese jeugdverenigingen die zich richten op katholieke, landelijke jongeren.

In totaal telt de organisaties 13 verschillende jeugdverenigingen. Elk uit een ander Europees land. Zo wordt MIJARC vertegenwoordigd in Armenië, België, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Malta, Portugal, Polen, Roemenië, Spanje, Italië, Macedonië en Nederland. 

MIJARC wil jongeren uit al deze bewegingen in contact brengen met elkaar. Op die manier stimuleren ze onderlinge vriendschappen en kennisuitwisselingen.

Nog meer info over MIJARC?

Check de website
MIJARC buitenland KLJ

Naar het buitenland met MIJARC

Via MIJARC kan je heel wat buitenlandse ervaring opdoen. De organisatie organiseert verschillende activiteiten waar je als KLJ'er aan kan deelnemen. 

Youth Camp/Simulation

MIJARC organiseert jaarlijks 2 groepsuitwisselingen. Daar mogen leden van alle jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij MIJARC naartoe. KLJ vertegenwoordigt België en neemt meestal 3 tot 5 deelnemers mee. Tijdens de kampen ligt de nadruk op het uitwisselen rond verschillende relevante thema's. 

Commissies en het Europese Team

MIJARC werkt met een Europees team. Dat Europees team bewaakt de algemene werking van MIJARC en zorgt voor de organisatie van activiteiten en vergaderingen. 1 KLJ’er mag lid zijn van het team. De vergaderingen gaan door verspreid over de 13 verschillende landen.

MIJARC werkt ook met een aantal commissies. Deze commissies zijn groepen vrijwilligers die werken rond maatschappelijke thema’s. Jaarlijks komen ze minstens 1 keer fysiek samen in een van de 13 landen.

Interesse om mee te gaan?

Wil je mee op uitwisseling met KLJ en MIJARC of zegt het Europees team je wel iets? Laat het ons dan weten.

Stuur ons een mailtje

Word lid van onze Facebookgroep

Jaarlijks vinden er tal van MIJARC-projecten plaats. Al die projecten stellen we voor in onze Facebookgroep 'KLJ Internationaal'. Word lid en volg alles op de voet.

Word lid