Skip to main content

Opkikker 2022: Werkgroep Logistiek

Het tweejaarlijks nationaal leidingsweekend 'Opkikker' is een van de grootste evenementen van KLJ. Daar hebben we dus heel wat helpende handen voor nodig. Wil jij Opkikker 2022 mee logistiek ondersteunen? Lees dan zeker verder!

Het tweejaarlijks nationaal leidingsweekend 'Opkikker' is een van de grootste evenementen van KLJ. Daar hebben we dus heel wat helpende handen voor nodig. Wil jij Opkikker 2022 mee logistiek ondersteunen? Lees dan zeker verder!

Wat doet de werkgroep Logistiek?

De werkgroep Logistiek organiseert en ondersteunt het logistieke gebeuren van Opkikker. Enkele taken van de werkgroep zijn:

 • ervoor zorgen dat het juiste materiaal op het gevraagde tijdstip en op de juiste plaats terechtkomt.
 • tegen een minimale kost werken.
 • verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van fuif- en barmomenten.

Wie zit er in de werkgroep?

De werkgroep bestaat uit ongeveer 5 à 10 vrijwilligers en een begeleidende beroepskracht (BBK). Iedereen kan lid worden van deze werkgroep, er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Je hoeft dus geen lid van een afdeling of bovenlokale vrijwilliger te zijn.

Een Vrijwillige Eindverantwoordelijke (VE) is de eindverantwoordelijke van de werkgroep. Deze VE werkt samen met Elien Van Eetvelde, de begeleidende beroepskracht (BBK).

Wat verwacht de werkgroep van haar vrijwilligers?

Jouw aanwezigheid bij vergaderingen

 • In aanloop naar Opkikker vergadert de werkgroep Logistiek 1 keer per maand. Naarmate het evenement dichter komt, kan die frequentie verhogen. Na het evenement is er ook een evaluatievergadering.
 • De vergaderingen vinden ’s avonds plaats. Na overleg met de werkgroep kunnen ze ook op een ander moment van de dag plaatsvinden.
 • We verwachten van vrijwilligers dat zij aanwezig zijn op elke vergadering. Natuurlijk kan er altijd iets tussenkomen. Mits een verwittiging hoeft dit geen probleem te vormen.

Jouw engagement voor en tijdens Opkikker

 • We verwachten dat alle werkgroepleden aanwezig zijn tijdens het Opkikkerweekend.
 • We verwachten van vrijwilligers een engagement tot de evaluatievergadering na Opkikker.
 • In het kader van een goede communicatie kan het nodig zijn dat werkgroepleden de andere werkgroepen bezoeken tijdens hun vergadering.
 • In de aanloop naar Opkikker organiseren we enkele knutselvergaderingen. Ook hier verwachten we werkgroepleden om een handje toe te steken.
 • We verwachten dat alle leden van de werkgroep de gemaakte afspraken nakomen in de afgesproken termijn.

What's in for you?

Begeleiding op maat

 • Je wordt ondersteund door een VE en een BBK.
 • Je krijgt duizenden schouderklopjes.

Materiële ondersteuning

 • Je krijgt een Omniumpolis voor je wagen als je in opdracht van KLJ rijdt.
 • Je wordt uitgenodigd voor het Opkikker-dankmoment.

Financiële tegemoetkoming

 • Je vervoerskosten worden terugbetaald.

Competenties die je verwerft

 • Je leert netwerken en ontmoet veel KLJ’ers.
 • Je leert hoe je evenementen organiseert.
 • Je leert werken in groepsverband.

Hoe ziet de jaarplanning eruit?

 • Vanaf april/mei 2021 komt de werkgroep Logistiek maandelijks samen
 • Dinsdag 5 april 2022 - vrijdag 8 april 2022: Opbouw van Opkikker
 • Vrijdag 8 april 2022 - zondag 10 april 2022: Opkikker
 • Zondag 10 april 2022 - woensdag 13 april 2022: Afbraak van Opkikker
 • Evaluatievergadering
 • Bedankingsmoment

Wil je bij de werkgroep Logistiek?

Contacteer Elien