Skip to main content

Wat betekent de K van KLJ volgens K-medewerker Jolien Caubergh?

Nationaal

9 maart 2022

KLJ is een katholieke jeugdbeweging, dat verraadt de letter K in de naam. Maar is dat nog wel eigentijds? En hoe ga je er dan mee aan de slag met kinderen en jongeren? Jolien Caubergh weet raad. Zij is al bijna drie jaar de K-medewerker van KLJ en houdt zich dagelijks bezig met die letter. “Geloven is meer dan bidden en naar de kerk gaan. Het is ook de manier waarop je in de wereld staat.”

Staat jouw groep op kamp of op weekend soms stil bij de K in KLJ? Het kan een mooi K-moment zijn om na te denken, vragen te stellen en naar elkaar te luisteren over al dan niet moeilijke onderwerpen. Jolien Caubergh houdt dankzij haar geloof regelmatig zo’n moment van bezinning en zou al niet meer zonder kunnen.

Wat betekent de K voor jou?

“Geloof is een rode draad in mijn leven en is doorheen de jaren gegroeid tot wat het nu is. Het heeft mij de kans gegeven om heel wat mensen te ontmoeten die mij mijn geloof hebben laten ontdekken en verdiepen. Ik vergelijk het graag met een boom: je kan erin spelen en steeds nieuwe dingen ontdekken. Het blijft groeien, geeft me zuurstof en de kans om even uit te rusten in de schaduw. Het leert me genieten van al het moois in de wereld, maar wanneer de wereld onder mijn voeten lijkt weg te vallen, blijft de boom stevig staan en kan ik erop steunen en leunen. Geloof geeft me de steun die ik nodig heb als het stormt in mijn leven.”

[Lees verder onder de foto.]

K in KLJ Jolien Caubergh

 Je bent K-medewerker van KLJ. Wat houdt dat precies in?

“Samen met enkele vrijwilligers en de proosten Marc Messiaen en Raf Vermeulen maak ik doorheen het jaar enkele K-bundels vol inspiratie voor KLJ-afdelingen. Daarnaast werken we bezinnende momenten uit voor de animatorcursussen en regionale of nationale KLJ-evenementen. Afdelingen kunnen bij me terecht met een verzoek, bijvoorbeeld om een K-moment uit te werken voor hun kamp, weekend, startdag of tractorzegening. En af en toe ondersteun ik afdelingen die, jammer genoeg, te maken krijgen met een overlijden.”

Waarom is het zo belangrijk dat een jeugdbeweging inzet op de K?

“Kinderen en jongeren hebben ook vandaag vragen over het leven en zijn op zoek naar zingeving. KLJ creëert een open en veilige sfeer waarin onze leden op ontdekking kunnen gaan. Zo draagt KLJ haar steentje bij aan een samenleving vol liefde, respect en vriendschap. Ons eigen levensverhaal wordt immers alleen maar rijker door wat we samen doen en vieren.”

“Bij KLJ leer je ‘samen zijn’. Dat wil zeggen: samen spelen, samen leven, samen beslissingen nemen, samen ergens voor gaan. Maar je leert er ook vallen en opstaan, je leert er uit je fouten en je leert er van anderen. Tijdens een K-moment gun je de ander en jezelf de tijd en ruimte om stil te vallen, te reflecteren en in contact te komen met je omgeving.”

“Geloof is als een boom: het geeft steun als het stormt”

Jolien Caubergh

Zijn kinderen en jongeren tegenwoordig nog wel gelovig?

“Bij ‘geloven’ denken we al te vaak aan iemand die bidt en naar de kerk gaat, maar geloven is ruimer dan dat. Geloven is iets persoonlijks. Het helpt je zin zoeken en vinden in de wereld. Het is een manier van omgaan met mensen en de manier waarop je in de wereld staat.”

“Kinderen en jongeren zijn heel nieuwsgierig en volgen de actualiteit. Ze zien dan dat anderen kracht en plezier halen uit hun geloof. Door open te spreken over geloven, voorzie je bovendien tijd en ruimte om vragen te stellen en twijfels te bespreken. Nadien haalt ieder kind of iedere jongere er de elementen uit die hij of zij interessant vindt en wil geloven. Dus ja, kinderen en jongeren geloven zeker nog.”

In welke situaties levert de K écht een grote meerwaarde?

“De K komt steeds in de spotlights te staan op momenten van verbinding, denk maar aan een kamp of cursus waar je intens samenleeft of wanneer je een lid of leiding verliest. Dat zijn momenten waarop je samen het leven viert, jezelf even tegenkomt of je extra dankbaar bent voor alle kansen die je krijgt. Maar het zijn ook momenten waarop je elkaar meer dan ooit nodig hebt. Een knuffel of een schouderklopje zegt genoeg over de pijn die je voelt.”

[Lees verder onder de foto.]

K in KLJ - Jolien Caubergh

Schrikt de K sommigen ook af?

“KLJ kiest er bewust voor om de K op een hedendaagse manier vorm te geven. Wij willen een plaats blijven waar er open gesproken kan worden over geloof en vragen gesteld kunnen worden. Als katholieke beweging halen we heel wat inspiratie uit het christendom, maar dat wil niet zeggen dat er daarnaast geen plaats is voor andere geloofsovertuigingen. We bieden onze leden aan om in contact te komen met geloof, het te ontdekken en zich erin te verdiepen.”

Hoe kan een afdeling op een hedendaagse manier inzetten op de K?

“Maak in je werking plaats voor een K-moment waarbij je even stilstaat bij jezelf, de mensen rondom je en de wereld. Maak plaats en ruimte om dieper na te denken, vragen te stellen, onderwerpen en gevoelens in de kijker te zetten. Wees daarnaast een KLJ-afdeling waar liefde centraal staat, een afdeling waar met respect wordt omgegaan met iedere persoon. Wees een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn.”

Is er een verschil in aanpak tussen kinderen en jongeren?

“Jong of oud, iedereen heeft de nood om even stil te vallen en tot rust te komen. Dat kan alleen als je je veilig voelt, wees je daar bewust van. Jongere kinderen zijn nieuwsgierig en heel open. Door ze mee te nemen in een verhaal of parabel kunnen ze zich verplaatsen in verschillende personages en denken ze mee na over reacties, gevoelens en ideeën. Jongeren zijn terughoudender. Ze zijn er zich van bewust dat niets zwart-wit is. De context van een verhaal is dan even belangrijk als de reacties van de personages. Enkel als er een veilig klimaat is, zullen ze vrijuit spreken. Kies bij het maken van een K-moment dus bewust voor een bepaalde methodiek en verhaal of parabel die aangepast zijn aan je doelgroep.” 

 

Tekst & foto: Jonas Smeulders

Jouw verhaal in de Hélaba?

Ben jij ook altijd onder de indruk van die verhalen die we in de Hélaba neerpennen? En denk jij bij het lezen aan een straf verhaal dat je graag met alle KLJ’ers deelt? Laat het ons weten!

Deel je verhaal