Skip to main content

KLJ Tildonk laat haar KLJ-lokaal opnieuw zegenen

Nationaal

14 december 2021

Soms zit de geschiedenis van een KLJ-lokaal letterlijk tussen de muren. Bij KLJ Tildonk, bijvoorbeeld, waar de leden bij verbouwingswerken een brief uit 1957 terugvonden. Het was er eentje van de toenmalige pastoor die het gebouw inwijdde. Omdat de brief zo’n indruk maakte, laten Mirte Forceville (22), Anouk Verbieren (23) en hun mede-KLJ’ers het gebouw na de werken opnieuw zegenen.

Het lokaal van KLJ Tildonk leidde al vele levens. Het werd gebouwd in 1957 voor de toen net opgerichte Chiro, die nadien stopte te bestaan. Het was later de thuis van de Zeescouts, jeugdhuis De Kemmel en de KLJ, die stopte in 2008 omdat er te weinig leden en leiding waren. Sinds 2017 is er opnieuw een KLJ, maar het gebouw liep in al die jaren heel wat elektriciteitsproblemen en rookschade op. Omdat het lokaal nu alleen gebruikt kan worden als opslagplaats, dringen grote verbouwingswerken zich op.

[Lees verder onder de foto.]

KLJ Tildonk zegening lokaal - Hélaba december 2021

Sponsoring

“Toen we het gebouw in handen kregen, was snel duidelijk dat er nog heel wat moest gebeuren”, vertelt Mirte. “In een eerste fase maken we het lokaal speelklaar, in de tweede fase werken we vooral aan de afwerking en het sanitair. We hebben dus mensen met kennis van zaken én heel wat centen nodig. In totaal gaat het om een verbouwing van 50.000 euro. 60 procent wordt betaald door subsidies van de gemeente, de overige 40 procent proberen we op allerlei manieren zelf bij elkaar te krijgen.”

“We zijn een recent opgestarte afdeling en hebben zo’n zestig leden en vijftien leiders”, gaat Anouk verder. “Daardoor hebben we nog geen geld op ons spaarboekje of grote evenementen die bekendstaan in de wijde omgeving. We moeten dus heel wat organiseren om geld in te zamelen, zoals een zomerbar, een spaghettislag of een wafelbak.” Mirte knikt. “Een medeleidster en ik hebben ons bijvoorbeeld laten sponsoren toen we de Hagelandse 100 kilometer wandelden.”

Hoe organiseren jullie momenteel activiteiten, zonder KLJ-lokaal?

Anouk: “Spelen doen we op het grasveld achter de pastorij. Bij slecht weer kunnen we terecht in de pastorij en in de parochiezaal om de hoek. Ons materiaal kunnen we wel opbergen in het gebouw.”

Mirte: “We kijken er in elk geval heel hard naar uit om in ons eigen lokaal te spelen.”

64 jaar oude brief

Tijdens de verbouwingswerken vonden jullie iets tussen de muren.

Mirte: “Toen we gyprocplaten aan het uitbreken waren, kwamen een medeleidster en ik een enveloppe tegen, vastgemaakt op een houten plankje. Hoe meer latjes we weghaalden, hoe meer namen en boodschappen we vonden. In de enveloppe zat een brief van de proost van de toenmalige Chiro. Die had hij geschreven tijdens de inzegening van het lokaal vierenzestig jaar geleden, en die werd vergezeld door een namenlijst van de groepen die toen aanwezig waren. De zegening moest ervoor zorgen dat het gebouw en de personen die er gebruik van maken, beschermd blijven van al het onheil.”

Anouk: “Er hingen ook nog foto’s van de vorige KLJ op de muren toen we in het lokaal trokken. Dat vonden we fijn om te zien: het was een leuk welkom en een mooie herinnering aan vorige KLJ-tijden.”

Jullie willen het lokaal opnieuw laten zegenen. Waarom?

Anouk: “Zo’n mooie traditie willen we voortzetten. Met de zegening hopen we ook om ons gebouw en onze KLJ in de kijker te zetten in het dorp. Iedereen mag weten dat we een nieuwe start maken. Via de heemkundige kring gaan we bovendien proberen om enkele mensen te vinden die aanwezig waren bij de eerste zegening. Hen willen we uitnodigen voor de nieuwe zegening.”

Mirte: “We gaan trouwens niet alleen het lokaal laten zegenen, maar zijn ook van plan om een nieuwe brief en foto’s tussen de muren te stoppen. Hopelijk vinden de toekomstige KLJ’ers binnen vijftig jaar onze brief en worden zij er even enthousiast van als wij over die uit 1957. Misschien gaan ze dan wel op zoek naar onze geschiedenis.”

[Lees verder onder de foto.]

KLJ Tildonk zegening lokaal - Hélaba december 2021

Bijspringen

Doen jullie, naast de zegening, nog iets met de K in KLJ?

Anouk: “Vooral met de waarden en normen van de K houden we rekening. Soms voorzien we K-momenten, die dan vooral voorbereid en getrokken worden door de leiding. Daarnaast werken we veel samen met de parochie en hebben we sinds kort weer contact met onze pastoor. We nodigden hem uit op onze zomerbar en praatten over de zegening van ons lokaal.”

Mirte: “Enkele weken geleden stelden we KLJ voor bij het OCMW. We vertelden wie we zijn en welke activiteiten we organiseren doorheen het jaar. Hopelijk vinden zo meer mensen de weg naar onze afdeling. Als er leden zijn die het financieel niet zo makkelijk hebben, springt de parochie bij en betaalt die de uniformstukken van de leden. Dat is een mooi gebaar.”

Tekst & foto: Jolien Caubergh

Jouw verhaal in de Hélaba?

Ben jij ook altijd onder de indruk van die verhalen die we in de Hélaba neerpennen? En denk jij bij het lezen aan een straf verhaal dat je graag met alle KLJ’ers deelt? Laat het ons weten!

Deel je verhaal