Skip to main content

Gewestwerking

KLJ-afdelingen uit de buurt komen samen in een gewest. Hier is er plaats voor ontmoeting, het organiseren van activiteiten en evenementen. 

KLJ-afdelingen uit de buurt komen samen in een gewest. Hier is er plaats voor ontmoeting, het organiseren van activiteiten en evenementen. 

Wat is een gewest?

Een gewest is een verzameling van verschillende KLJ-afdelingen die bij elkaar in de buurt liggen. Het gewest maakt deel uit van de KLJ-structuur, zo staat je afdeling in contact met je regio en met de nationale beweging.

De afdelingen in het gewest bepalen zelf de doelstelling(en) en activiteiten van het gewest, daardoor kan elke gewestwerking er anders uitzien. De meeste gewesten komen ongeveer maandelijks samen voor een vergadering om uit te wisselen, samen activiteiten te organiseren en het KLJ-gevoel te versterken. Van elke afdeling zijn er dan één of meerdere leiding of bestuursleden aanwezig. Idealiter wordt er voor elke KLJ-leeftijdsgroep een gewestactiviteit voorzien.

Wat kan het gewest betekenen voor jouw afdeling?

 • Via het gewest kan je informatie en andere zaken uitwisselen met verschillende afdelingen en andere gewesten.

 • Het is een mogelijkheid om je afdelingsnetwerk te vergroten. 

 • Het gewest kan je informatie en ondersteuning bieden.

 • KLJ’ers komen samen binnen het gewest.

 • Binnen het gewest worden er activiteiten georganiseerd, zoals:

  • gewestweekend,

  • gewestbattle,

  • en galabal .

 • Door met andere afdelingen van jouw gewest om te gaan, versterk je nog extra dat KLJ-gevoel.

 • Via het gewest kan je op een effectieve manier promo maken voor aankomende afdelingsevenementen.

 • Het is mogelijk om samen met de andere afdelingen gezamenlijk materiaal aan te kopen en te delen.

Wat kan jouw afdeling betekenen voor het gewest?

 • Actief deelnemen aan en openstaan voor gewestwerking.

 • Interne en bruikbare informatie en kennis opgedaan door eigen ervaring binnen de eigen afdeling doorgeven aan het gewest.

 • Naar evenementen van andere KLJ’s gaan.

 • Materiaal uitlenen.

Aandachtspunten

 • Zorg voor vertegenwoordiging van jouw afdeling binnen het gewest.

 • Houd rekening met data van gewestactiviteiten wanneer je je (jaar)planning opmaakt.

 • Zorg voor een duidelijke overeenkomst wanneer je materiaal uitleent.

Gewestverantwoordelijke

KLJ is altijd op zoek naar gemotiveerde enthousiastelingen die graag wat meer verantwoordelijkheid op zich nemen.

Wat is een gewestverantwoordelijke?