Skip to main content

Trias en haar aanbod

Ken jij Trias al? KLJ staat al sinds het prille begin aan de wieg van deze ngo en ook nu nog werken we nauw samen. Ontdek er alles over!

Ken jij Trias al? KLJ staat al sinds het prille begin aan de wieg van deze ngo en ook nu nog werken we nauw samen. Ontdek er alles over!

Trias brengt ondernemende jongeren bijeen

Trias is een internationale ngo die in 17 landen miljoenen landbouwers en ondernemers versterkt via boeren- en ondernemersorganisaties. De ngo ondersteunt jonge land- en tuinbouwers in het opstarten van bedrijven en coöperaties met opleidingen en kleine leningen. Samen met KLJ organiseren ze uitwisselingen met ondernemende jongeren wereldwijd, fondsenwervende activiteiten enzovoort.

Trias zorgt voor duurzame ontwikkeling

Trias verbindt en versterkt ondernemende mensen wereldwijd, want door zich te verenigen en zelf de leiding te nemen staan zij sterker. Zo creëert Trias kansen en duurzame ontwikkeling. En dat leidt tot verandering van onderuit. Bovendien wil Trias wereldwijd uitwisseling en samenwerking stimuleren tussen landbouwers en ondernemers. Het uitwisselen van die expertise gebeurt op basis van gelijkwaardigheid.

Trias

KLJ-solidariteit

KLJ staat al sinds het prille begin aan de wieg van Trias en ook nu nog werken we nauw samen. We willen solidair zijn met jongeren wereldwijd. Daarom steunt KLJ Trias, zowel via onze werking als financieel. Als KLJ-lid draag jij dus ook je steentje bij aan deze solidariteit. Bedankt daarvoor!

Wil je meer weten over de samenwerking tussen KLJ en Trias?

Bekijk deze pagina

Wil je nog meer info over trias?

Check dan deze website

Naast Trias zijn er nog organisaties die interessant zijn en zinvol werk verrichten. Hieronder vind je een kort overzicht: