Skip to main content

Trias en haar aanbod

Trias is een Belgische ngo die ontwikkelingswerk doet in 15 landen verspreid over 4 continenten. Zij ondersteunen jonge land- en tuinbouwers in het opstarten van bedrijven en coöperaties. Samen met KLJ organiseren ze fondsenwerving, uitwisselingen, enzovoort.

Trias is een Belgische ngo die ontwikkelingswerk doet in 15 landen verspreid over 4 continenten. Zij ondersteunen jonge land- en tuinbouwers in het opstarten van bedrijven en coöperaties. Samen met KLJ organiseren ze fondsenwerving, uitwisselingen, enzovoort.

Trias: dromen krijgen kansen

Wereldwijd verbindt Trias boeren en ondernemers die onderling samenwerken om hun dromen waar te maken. Ze maken daarbij geen onderscheid op basis van ras, leeftijd en geslacht. Mensen, mensen en mensen: daar draait het bij Trias om. Bovendien wil Trias wereldwijd uitwisseling en samenwerking stimuleren tussen landbouwers en ondernemers. Het uitwisselen van die expertise gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, vanuit het geloof dat alleen de kansarme boeren en ondernemers zelf hun eigen dromen kunnen waarmaken.

KLJ-solidariteit

KLJ staat al sinds het prille begin aan de wieg van Trias en ook nu nog werken we nauw samen. We willen solidair zijn met jongeren in het Zuiden. Daarom steunt KLJ Trias, zowel via onze werking als financieel. Als KLJ-lid draag jij dus ook je steentje bij in deze solidariteit. Bedankt daarvoor! 

Als KLJ kan je op veel manieren solidair zijn:

  • Je kan zelf een activiteit organiseren om je leden te laten proeven van de realiteit in het zuiden. 
  • Je kan een fondsenwerving organiseren voor Trias.
  • Je kan meedoen aan een nationale fondsenwerving voor Trias.
  • Je kan gebruik maken van het aanbod van Trias om de organisatie bekender te maken in je eigen dorp of gemeente.

Wil je meer weten over de samenwerking tussen KLJ en Trias?

Bekijk deze pagina

Wil je nog meer info over trias?

Check dan deze website

Naast Trias zijn er nog organisaties die interessant zijn en zinvol werk verrichten. Hieronder vind je een kort overzicht: