Skip to main content

Een veilig lokaal

Je brengt met je leden heel wat tijd door in en rond het lokaal. Daarom kan je er maar beter voor zorgen dat dit veilig gebeurt. Op deze pagina vind je enkele tips om van het KLJ-lokaal een veilige speelomgeving te maken.

Je brengt met je leden heel wat tijd door in en rond het lokaal. Daarom kan je er maar beter voor zorgen dat dit veilig gebeurt. Op deze pagina vind je enkele tips om van het KLJ-lokaal een veilige speelomgeving te maken.

Algemene veiligheid

Gevaren schuilen in de kleinste hoekjes. Daarom is het belangrijk dat je vooraf enkele preventieve maatregelen neemt in en rond je lokaal om zo een veilige speelomgeving te garanderen.

 • Kijk steeds na of je terrein proper en vrij is van glas, kroonkurken of andere scherpe voorwerpen.
 • Bewaar messen, scharen, gereedschappen, … op plaatsen waar leden niet mogen komen.
 • Kuisproducten en andere gevaarlijke stoffen bewaar je best in afgesloten metalen kasten of in kasten op een hoogte waar jonge leden niet bij kunnen.
 • Om brandwonden te vermijden, zorg je er best voor dat radiators afgeschermd zijn door, bijvoorbeeld, een daarvoor voorziene metalen kast.
 • Zorg ervoor dat de boiler zodanig is ingesteld, dat zelfs de warmste stand van de kranen geen brandwonden kan veroorzaken.
 • Haal verdeelstekkers uit het stopcontact na gebruik en laat geen metalen voorwerpen rondslingeren. Zo vermijd je elektrocutie.
 • Kom je na een lange periode weer in het lokaal? Laat dan de kranen en eventueel douches goed doorlopen met warm water. Zo worden de leidingen goed gespoeld voor het eerste gebruik.
 • Bevindt het lokaal zich langs een drukke weg, zorg er dan voor dat leden op een veilige plek kunnen worden onthaald en afgehaald. Zorg ervoor dat leden op geruime afstand van de kant van de weg blijven.
 • Zet de drankvoorraad achter slot en grendel.

Brandveiligheid

Met deze tips is de kans op een brand al een heel stuk kleiner.

 • Voorzie in elk lokaal een rookmelder.
 • Bewaar afval zo veel mogelijk buiten op voldoende afstand van de muren van je lokaal. Vele soorten afval zijn zelfontbrandend en dus een potentieel gevaar voor brand.
 • Gebruik bij de (ver)bouw(ing) van je lokaal brandveilige bouwmaterialen. Kijk hier voor een aantal tips. 
 • Laat nooit leden alleen in de keuken en zorg ervoor dat de aanwezige leiding weet hoe ze bijvoorbeeld gaskranen kunnen sluiten in geval van nood. Zorg dat er een blusdeken aanwezig is. Hang geen handdoeken te drogen over de radiator.
 • Let op met het gebruik van elektriciteit. Rol verlengkabels volledig af, spreid zware verbruikers over verschillende stroomkringen, steek geen verdeelstekker in een andere verdeelstekker, gebruik geen defecte apparaten, vermijd het gebruik van gloeilampen, …
 • Gooi geen batterijen in de vuilbak, maar verzamel ze op een vaste plaats in het lokaal, gescheiden van andere metalen en brandbare stoffen.
 • Bewaar én gebruik gasflessen uitsluitend buiten. Zorg ervoor dat ze overdekt, goed afgeschermd en goed geventileerd zijn.
 • Bewaar verf, kuisproducten, lucifers en andere brandbare producten in een afgesloten metalen kast buiten het bereik van leden.
 • Roken in jeugdlokalen is bij wet verboden. Wie toch rookt, doet dat buiten het lokaal. Voorzie een degelijke, goed dovende asbak en baken een rookzone af. Met een groot conservenblik en wat wit zand kan je ook eenvoudig zelf een asbak maken.

Pictogram richtlijn bij brand

Het pictogram 'Richtlijnen bij brand' is een pictogram speciaal gemaakt voor jeugdlokalen. Je kan het bestellen door een mailtje te sturen naar bestel@ambrassade.be.

Interessante links

Koolstofmonoxide (CO)

Lokalen met kolen- of houtkachels of (oude) olie- of gasketels worden best goed verlucht, zeker als ze ook gebruikt worden voor overnachtingen. Bij onvoldoende verluchting ontstaat koolstofmonoxide (CO), een gas dat je niet kan zien of ruiken en dat dodelijk is.

Een CO-vergiftiging is zeer verraderlijk, want vaak zijn er geen typische symptomen vast te stellen. De volgende omstandigheden kunnen echter een CO-blootstelling doen vermoeden:

 • Een persoon wordt onwel in een ruimte verwarmd door een gasboiler.
 • Meerdere personen hebben in een bepaalde ruimte last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en/of braken.
 • Nadat deze personen de ruimte verlaten, verdwijnen de symptomen.

Wat kan je doen?

 • Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht. Voorzie eventueel in elke ruimte waar een kolen- of houtkachel of olie- of gasketel staat en die moeilijk te verluchten is een CO-melder.
 • Laat kachels en ketels keuren en onderhouden door een erkende gasinstallateur.
 • Laat schoorstenen en rookgasafvoeren controleren.
 • Vermijd het gebruik van bijverwarmingstoestellen op brandstof, want zij beschikken niet over een afvoer voor de verbrandingsgassen.

Inbraakpreventie

Jeugdlokalen worden helaas nog al te vaak getroffen door vandalisme en inbraak. Met deze tips voorkom je een inbraak:

 • Check altijd of alle ramen en deuren gesloten zijn bij het verlaten van het lokaal.
 • Zet een ladder steeds achter slot en grendel.
 • Laat geen gereedschap rondslingeren.
 • Laat geen kostbare spullen in het lokaal liggen en al zeker niet in het zicht van ramen.
 • Houd goed bij wie er over een sleutel van het lokaal beschikt.
 • Zorg dat je lokaal zichtbaar is vanop de straat. Een schutting is dus best doorzichtig en een haag snoei je best geregeld bij.
 • Zorg voor verlichting rond je lokaal door middel van spots en sensoren.
 • Vraag de buren om een oogje in het zeil te houden.
 • Bewakingscamera’s en elektronische alarmsystemen zijn vaak heel duur en weinig effectief. Toch kunnen ze ervoor zorgen dat bijvoorbeeld vandalen afgeschrikt worden. Een goedkoop alternatief zijn dummycamera’s.

Soms slaat het noodlot toch toe. Heb je echter de volgende zaken op orde, dan help je jezelf achteraf enorm:

 • Label kostbare spullen.
 • Inventariseer de (kostbare) inboedel van je lokaal.
 • Doe altijd aangifte bij de politie, hoe klein de buit ook is.
 • Breng je netwerk op de hoogte van de inbraak: KLJ Nationaal en de jeugdraad.

Meer info over inbraakpreventie kan je nalezen in deze brochure.

Nog meer info over een veilig lokaal?

Check jeugdlokalen.be