Skip to main content

Jaarlijkse beleidsnota

Word jij vrijwilliger bij de KLJ-werkgroep Jaarlijkse beleidsnota? Denk mee na over het beleidsplanningsproces en de actieplannen van KLJ.

Word jij vrijwilliger bij de KLJ-werkgroep Jaarlijkse beleidsnota? Denk mee na over het beleidsplanningsproces en de actieplannen van KLJ.

Wat doet de werkgroep Jaarlijkse beleidsnota?

KLJ heeft een subsidieovereenkomst met de Vlaamse overheid. Die overeenkomst is gebaseerd op de beleidsnota van KLJ & Groene Kring vzw. Om de subsidieovereenkomst waar te maken, worden er jaarlijks zes actieplannen opgesteld (vijf regionale en één nationaal) aan de hand van een beleidsplanningsproces. Voor het uitwerken en opvolgen van dat proces is de werkgroep Jaarlijkse beleidsnota verantwoordelijk. De vrijwilligers zorgen o.a. voor een goede methodiek om werkgroepen en afdelingen te bevragen en een goede leidraad voor beleidsvrijwilligers om op denkdagen te kunnen gaan. 

Wie zit er in de werkgroep Jaarlijkse beleidsnota?

Een lid van de werkgroep Jaarlijkse beleidsnota moet... :

  • zin hebben om over het beleidsplanningsproces van KLJ na te denken.
  • de structuur van KLJ kennen of die kennis verwerven.

Een lid van de werkgroep Jaarlijkse beleidsnota mag... : 

  • methodieken aanreiken.
  • met Excel kunnen werken.
  • samenwerken met werkgroepen, regionale besturen en het Nationaal Bestuur.

Veelgestelde vragen

Moet ik al ervaring hebben (gehad) in een andere werkgroep van KLJ om lid te kunnen worden van deze werkgroep?

Iedereen is welkom om mee na te denken over het beleidsplanningsproces van KLJ. Ervaring als bovenlokale vrijwilliger – in eender welke werkgroep – kan een voordeel zijn. Als je nog geen ervaring hebt als KLJ-vrijwilliger, zal je bereid moeten zijn om snel bij te leren over de structuur van KLJ.

Moet ik creatief zijn om in de werkgroep te stappen?

Dat is een voordeel bij het bedenken van methodieken, maar zeker geen vereiste. We zoeken ook personen die ervan houden om cijfertjes te bestuderen en op basis daarvan noden in kaart te brengen!