Skip to main content

Duurzaamheid

De nationale werkgroep Duurzaamheid wil de ecologische voetafdruk van KLJ verkleinen. Help jij mee?

De nationale werkgroep Duurzaamheid wil de ecologische voetafdruk van KLJ verkleinen. Help jij mee?

Wat doet de werkgroep Duurzaamheid?

Het hoofddoel van deze werkgroep is om de ecologische voetafdruk van KLJ te verkleinen. Zo kunnen we bijvoorbeeld tips en goede voorbeelden delen met afdelingen, inzetten op het gebruik van lokale producten op Trainingsdagen of nagaan dat alle producten in de KLJ-shop ecologisch verantwoord zijn.

We bepalen jaarlijks op welke acties we willen inzetten, maar er is natuurlijk ook ruimte voor goede ideeën tussendoor.

Tijdens de vergaderingen bespreken we de lopende projecten en kunnen we elkaar feedback en ideeën geven. Daarnaast kies je zelf welke projecten en taken je wil opnemen en uitwerken.

Expertisenetwerk duurzaamheid

Heb je veel interesse in het onderwerp en wil je wel betrokken zijn bij de acties die we doen? Dan is het expertisenetwerk duurzaamheid iets voor jou! Het netwerk is een aanvulling op de werkgroep en heeft als doel om onze voeling en draagkracht te vergroten.

Wat kan dit netwerk doen?

  • Input of feedback geven op acties van de werkgroep.
  • Interessante acties, ontwikkelingen, theorieën delen.
  • Deelnemen aan brainstormsessies of andere momenten die de werkgroep openstelt.
  • Expertise delen.
  • Deelnemen aan ad hoc projecten.

Interesse? Laat iets weten aan pedagogisch medewerker Goele via goele.didden@klj.be of vraag je toegang aan tot de Facebookgroep ‘Expertisenetwerk Duurzaamheid’.

Wat doet de werkgroep niet?

  • We vinden duurzaamheid belangrijk, maar het is niet allesbepalend. KLJ blijft in de eerste plaats een jeugdbeweging. De acties die we doen moeten steeds zijn afgestemd met onze missie en visie. We willen geen acties doen waardoor mensen uitgesloten of benadeeld worden.
  • We bieden aan en sensibiliseren. We willen zeker geen verplichtingen opleggen of controles uitvoeren.
  • We zetten in op duurzaamheid op lange termijn en dus niet op snelle winsten die niet lang houdbaar zijn.

Wie zit er in de werkgroep Duurzaamheid?

Iedereen met een hart voor de planeet en voor KLJ is meer dan welkom.

werkgroep Duurzaamheid van KLJ

Veelgestelde vragen

Ik vind één project/actie interessant kan ik enkel hier aan meewerken?

Dat kan zeker! Laat het gerust weten aan pedagogisch medewerker Goele via goele.didden@klj.be. Je kan ook lid worden van ons expertisenetwerk duurzaamheid op Facebook. Dan word je op de hoogte gehouden van de lopende en komende projecten en kan je zo je bijdrage leveren waar je wil.