Skip to main content

Nationaal Bestuur

Het Nationaal Bestuur (NB) van KLJ bestaat uit 7 vrijwilligers die alle regio’s en werkgroepen vertegenwoordigen. Ze denken na over de toekomst van KLJ en maken het nationaal beleid.

Het Nationaal Bestuur (NB) van KLJ bestaat uit 7 vrijwilligers die alle regio’s en werkgroepen vertegenwoordigen. Ze denken na over de toekomst van KLJ en maken het nationaal beleid.

Wat doet het Nationaal Bestuur?

Het Nationaal Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid van KLJ in Vlaanderen. Maandelijks komt de groep samen om de dagelijkse beslissingen te nemen, standpunten in te nemen en de langetermijnvisie te bewaken voor de beweging. Tijdens de vergadering neemt het Nationaal Bestuur alle beslissingen in consensus. Er wordt dus niet gestemd, maar net zo lang overlegd tot iedereen zich kan vinden in het compromis dat op tafel ligt. Dat zorgt ervoor dat elke beslissing van het Nationaal Bestuur gedragen wordt door alle KLJ-regio’s.

Wie zit er in het Nationaal Bestuur?

Het Nationaal Bestuur bestaat uit 6 regionale voorzitters (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Oost-België), 2 nationale ondervoorzitters en 1 nationale voorzitter.

Zowel de nationale ondervoorzitters als de regionale voorzitters hebben een vast mandaat van 2 jaar, met de mogelijkheid om zich één keer herkiesbaar te stellen. Zo duurt hun (onder)voorzitterschap maximaal 4 jaar. De regionale voorzitters worden verkozen door hun Regionaal Bestuur, aangevuld met vertegenwoordigers van de structurele regionale werkgroepen. Het Nationaal Bestuur verkiest samen met vertegenwoordigers van de structurele nationale werkgroepen de nationale ondervoorzitters.

Veelgestelde vragen

Kan ik lid worden van het Nationaal Bestuur?

Iedere KLJ’er die maximaal 33 jaar is kan zich kandidaat stellen om voorzitter van de eigen regio of nationaal ondervoorzitter te worden. Als je verkozen wordt, kan je dus deel uitmaken van het Nationaal Bestuur.

Waarom wordt er niet gestemd tijdens het Nationaal Bestuur?

Het is belangrijk dat we beslissingen nemen die ten goede komen van de volledige beweging. Door te stemmen op onze vergaderingen sluiten we bepaalde meningen uit. Dat willen we vermijden door met elkaar in dialoog te gaan tot iedereen zich kan vinden in de voorgestelde oplossing.

Kom er nog meer over te weten

Heb je een vraag voor het Nationaal Bestuur? Laat ons dan snel iets weten.

Mail nationaalbestuur@klj.be